ผลสอบโอเน็ตม.6 ภาพรวมคะแนนสูงกว่าปี60/ยื่นขอดูกระดาษคำตอบ1-3เม.ย.


เพิ่มเพื่อน    

31มี.ค.62-นางศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (ผอ.สทศ.) กล่าวว่า ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ไปเมื่อวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา และมีกำหนดประกาศผลสอบวันที่ 31 มีนาคม 2562 นั้น ขณะนี้ สทศ. ได้ประกาศผลสอบโอเน็ต ชั้นม.6 ปีการศึกษา 2561 เรียบร้อยแล้ว ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th โดยค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนโอเน็ต ม.6 ปีการศึกษา 2561 ที่สอบใน 5 วิชามีดังนี้ 1.ภาษาไทย เข้าสอบ 372,553 คน คะแนนเฉลี่ย 47.31 คะแนนสูงสุด 95.50 คะแนนต่ำสุด 0.00 2.สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย เข้าสอบ 373,033 คน คะแนนเฉลี่ย 35.16 คะแนนสูงสุด 85.0 คะแนนต่ำสุด 0.00 3.ภาษาอังกฤษ เข้าสอบ 373,148 คน คะแนนเฉลี่ย 31.41 คะแนนสูงสุด 100 คะแนนต่ำสุด 2.50 4.คณิตศาสตร์ เข้าสอบ 373,213 คน คะแนนเฉลี่ย 30.72 คะแนนสูงสุด 100 คะแนนต่ำสุด 0.00 และ5.วิทยาศาสตร์ เข้าสอบ 372,727 คน คะแนนเฉลี่ย 30.51 คะแนนสูงสุด 98.40 คะแนนต่ำสุด 1.60 อย่างไรก็ตาม ภาพรวมผลสอบโอเน็ต ชั้นม.6 ปีการศึกษา 2561 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลสอบปีการศึกษา 2560 จำนวน 4 วิชา ได้แก่ วิชาสังคมศึกษาฯ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ส่วนวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

“สทศ.จะเปิดให้นักเรียนและโรงเรียนสามารถดูผลสอบโอเน็ต ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. โดยนักเรียนที่ต้องการยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบสามารถยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 3 เมษายนนี้ โดย สทศ. จะให้บริการดูกระดาษคำตอบในวันที่ 9 เมษายน 2562 สำหรับโรงเรียนที่ต้องการดูผลสอบโอเน็ตรายโรงเรียน จำแนกตามขนาดโรงเรียน ที่ตั้งโรงเรียนจังหวัด ต้นสังกัดของโรงเรียน ซึ่ง สทศ. ขอให้ครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษานำใบรายงานผลการทดสอบดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ส่วนสถานศึกษาที่ต้องการตรวจสอบผลคะแนนสอบโอเน็ต เพื่อใช้คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา โดยสามารถตรวจสอบผลคะแนนผ่านทางระบบการรายงานผลอัตโนมัติ ทางเว็บไซต์ สทศ.ได้ทันที”ผอ.สทศ.กล่าว


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"