ทปอ.ยื่นมือแก้ปัญหาฝุ่นภาคเหนือ นัดหารือ5เม.ย.และประเดิมเงินให้1แสนบาทช่วยเหลือ


   

3เม.ย.62-ทปอ. เปิด บัญชี พร้อมมอบเงินสนับสนุน 1 แสนบาท ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละอองพิษขนาดเล็ก PM 2.5 ภาคเหนือ เป็นการเฉพาะหน้าชั่วคราว “สุชัชวีร์” เผย คกก.บริหาร เตรียม หารือ แนวทางการแก้ไขในระยะยาว 5 เม.ย.นี้

นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า จากปัญหาฝุ่นละอองพิษขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชน นิสิตนักศึกษา ที่พักอาศัยในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำปาง และพื้นที่ใกล้เคียง เป็นอย่างมาก ดังนั้น ทปอ.เห็นว่าควรมีมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาภาวะวิกฤติอย่างเร่งด่วน โดยได้เปิดบัญชีสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.ร่วมใจต้านภัยฝุ่น) และมอบเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาหน้ากากป้องกันฝุ่นพิษเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าชั่วคราว และจะนำปัญหาฝุ่นพิษเข้าพิจารณาแนวทางการแก้ไขในระยะยาว ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในวันที่ 5 เมษายน


เมื่อ ส.ส. "ไม่ รพช." ก็ดีไปอย่าง จะได้ตรวจสอบซึ่งกันและกัน สภาฯ สถานที่ออกกฎหมาย จะได้น่าเชื่อถือ

ไทยที่ "ดังและดี" ในตัวเอง
เส้นทางบรรจบ 'ประยุทธ์-ชวน'
จุดตายของ 'ธนาธร'
กเฬวรากลี้ภัยใจคด
ผิดพลาดของการตรากฎหมาย?
วันนี้ "ตามใจแฟน" ซักวัน