ทปอ.เสนอรัฐบาลผลิตนวัตกรรมอุปกรณ์เกษตร -อ่างเก็บน้ำเพิ่ม สกัดการเผา 


เพิ่มเพื่อน    

5เม.ย.62-ทปอ. แนะ รบ. ช่วยสนับสนุนการผลิตนวัตกรรมอุปกรณ์การเกษตร ให้ประชาชนเข้าถึงได้ และส่งเสริมให้มีอ่างเก็บน้ำ ในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวนมากขึ้น หวังลดปัญญาฝุ่น PM 2.5 เล็ง ลงพื้นที่ติดตาม สถานการณ์ ปลายเดือน เม.ย.นี้

นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า จากปัญหาฝุ่นละอองพิษขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชน นิสิตนักศึกษา ที่พักอาศัยในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำปาง และพื้นที่ใกล้เคียง เป็นอย่างมาก ดังนั้น ทปอ.  ทปอ.มหาวิทยาลัยราชมงคล (มทร.) ทปอ.มหาวิทยาลัยราชภัฎ (มรภ.) และมหาวิทยาลัยเอกชน จัดทำโครงการร่วมใจต้านภัยฝุ่น โดยมีมหาวิทยาลัยทางภาคเหนือ ทั้งกลุ่มมทร. และมรภ. จะเป็นตัวแทนที่ ทปอ.จะส่งสิ่งของที่ได้รับการบริจาคและเงินไปช่วยเหลือในแต่ละพื้นที่ที่ประสบภัย โดยช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ ทปอ.ก็วางแผนที่จะลงพื้นที่ เพื่อติดตามสถานการณ์ด้วย 
นอกจากนี้ทุกมหาวิทยาลัยยังได้ระดมผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อหารือการแก้ปัญหาฝุ่นละอองพิษอย่างยั่งยืน อีกทั้งปัญหาฝุ่นที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนหน้านี้ ก็มีความแตกต่างกับในพื้นที่ภาคเหนือ ที่จุดกำเนิดของฝุ่นมาจากการเผาในที่โล่ง เช่น การเผาจากการทำเกษตรกรรม เป็นต้น ซึ่งการแก้ปัญหาตรงนี้รัฐบาลจะต้องช่วยให้เกิดทางเลือกแก่ประชาชน โดยอุปกรณ์การเกษตรที่จะนำมาใช้ในการถางพื้นที่ทางการเกษตรต่างๆ ประชาชนต้องเข้าถึงได้ รัฐบาลต้องสนับสนุนการผลิตนวัตกรรมเหล่านี้ และยังต้องส่งเสริมให้มีพื้นที่เก็บน้ำ ในลักษณะอ่างเก็บน้ำให้มีจำนวนมากพอที่จะใช้ทั้งด้านการเกษตรและการดับไฟป่า หรือการเผาไร่ ซึ่งขณะนี้ถือว่ายังมีไม่เพียงพอ

“ในพื้นที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ในภาคเหนือ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็ได้มีการสร้างห้องคลีนแอร์ หรือ เซฟตี้โซน และให้ความรู้ สร้างความตระหนักแก่ประชาชน และชุมชน เพื่อที่จะรับมือกับปัญหานี้ ส่วนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก็มีการสร้างคลีนรูมขึ้นที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่รับนักศึกษาได้จำนวนมาก แต่ก็ยังประสบปัญหาแผ่นฟิลเตอร์กรองฝุ่น ไม่เพียงพอ เนื่องจาก บริษัทผลิตไม่ทันความต้องการ ทั้งนี้สำหรับเรื่องการหยุดการเรียนการสอนนั้น เบื้องต้นมีการรายงานว่าหากหยุดการเรียนการสอนอาจจะส่งผลกระทบต่อปฏิทินการจบศึกษาของผู้เรียนได้ อีกทั้งบางมหาวิทยาลัยยังได้รับข้อคิดเห็นจากทางนักศึกษาว่า การหยุดเรียนไม่ได้เป็นการแก้ปัญหา เพราะเด็กก็ไม่สามารถออกจากบ้านไปไหนได้อยู่แล้ว ดังนั้นเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละมหาวิทยาลัย”ประธาน ทปอ.กล่าว

นายสุชัชวีร์ กล่าวต่อว่า หากผู้ใดสนใจที่จะร่วมกับ ทปอ. ในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากปัญหาฝุ่นละอองพิษขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ทางภาคเหนือ สามารถมอบเงินสนุบสนุนผ่าน บัญชี สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.ร่วมใจต้านภัยฝุ่น) เลขบัญชี 013-0-30079-9 หรือจะสนับสนุนหน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ยังชีพต่างๆ เข้ามาที่ ทปอ. เพื่อจะกระจายเงินและสิ่งของต่างๆ ไปยังตัวแทนในพื้นที่ประสบภัยให้ได้รับการช่วยเหลือด้วย


วันนี้ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษาเมื่อพูดถึงคำว่า "เข้าพรรษา"สิ่งแรกที่คนไทยแทบทุกคนนึกถึง คือ คำว่า "ทำบุญ"เรื่องบุญนั้น..........

'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"