กินเนสบุ๊คพร้อมบันทึกสถิติโลก'ขอนแก่น'คลื่นมนุษย์ระยะเวลานานที่สุดในโลก


เพิ่มเพื่อน    

15 เม.ย.62-นายสมพร  นาคซื่อตรง ผู้ประสานงาน Guinness World Records ประจำประเทศไทย ได้นำคณะเจ้าหน้าที่จากกินเนสบุ๊ค และ สสส. ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมและความเรียบร้อยรวมทั้งการกำหนดจุดในการบันทึกสถิติโลกคลื่นมนุษย์ที่มีระยะเวลายาวนานที่สุดในโลก ตามที่เทศบาลนครขอนแก่น ได้ยื่นเรื่องเพื่อขอบันทึกสถิติโลกในการเล่นคลื่นมนุษย์ที่ถนนข้าวเหนียวประจำปี 2562 โดยคณะเจ้าหน้าที่ได้ทำการลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งนาฬิกาจับเวลาที่ทำการติดตั้งบนเวทีกลาง ด้านข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่มีทั้งหมด 2 จุด พื้นที่ตลอดแนวถนนข้าวเหนียว ตั้งแต่บริเวณสี่แยกประตูเมืองไปจนถึงสี่แยกถนนหน้าเมืองตลอดแนวถนนศรีจันทร์ระยะทางรวม 1.5 กม. การจัดวางเจ้าหน้าที่ในการบันทึกสถิติการเล่นคลื่นมนุษย์ตลอดระยะเวลาที่กำหนด รวมไปถึงการชี้แจงลำดับขั้นตอนในการบันทึกสถิติต่างๆตามกฎระเบียบของ Guinness World Records ในภาพรวม

นายสมพร กล่าวว่า การบันทึกสถิติคลื่นมนุษย์ที่มีระยะเวลายาวนานที่สุดในโลก ในครั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ได้ส่งเรื่องเพื่อให้ทางกินเนสบุ๊ตนั้นได้มาบันทึกสถิติโลก ด้วยการเล่นคลื่นมนุษย์ที่มีระยะเวลายาวนานที่สุดในโลก รวมระยะเวลา 18 นาที โดยสถิติครั้งล่าสุดที่ทำได้นั้นคือเวลา 17.14 น. ที่ประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นวันนี้เป็นวันสำคัญที่คนไทยทั้งประเทศจะได้ร่วมบันทึกสถิติโลกให้เกิดขึ้นที่ถนนข้าวเหนียว จ.ขอนแก่น

“ ในการบันทึกสถิติโลกนั้นคณะทำงานร่วมทุกฝ่ายได้มีการหารือและส่งระเบียบต่างๆให้ได้รับทราบและทราบมาว่าขอนแก่นได้มีการซ้อมการเล่นคลื่นมนุษย์แล้ว 2 วัน ดังนั้นวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย ที่จะเกิดขึ้นที่ ถ.ข้าวเหนียว จ.ขอนแก่น ที่นักท่องเที่ยวทุกคนนั้นจะมาร่วมบันทึกสถิติตามระเบียบที่กำหนด ทั้งนี้คณะทำงานของกินเนสบุ๊ต จะทำการจับเวลาตั้งแต่เวลา 19.00 น. จากพื้นที่จุดปล่อยตัวคลื่นมนุษย์ ซึ่งเทศบาลฯกำหนดใช้พื้นที่เวทีกลางเป็นจุดส่งสัญญาณด้วยเสียงนกหวีด โดยมีนาฬิกา 2 ตัวเป็นคนจับเวลา ขณะที่เจ้าหน้าที่ที่ทำการบันทึกสถิตินั้นจะมีสักขีพยานที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน เจ้าหน้าที่จับเวลา 2คน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 2 คน และเจ้าหน้าที่ประจำตลอดแนวถนนข้าวเหนียวเพื่อทำการสังเกตการณ์และบันทึกภาพ ซึ่งในการเล่นคลื่นมนุษย์ที่จะทำการบันทึกสถิติโลกในครั้งนี้นั้นจะต้องต่อเนื่องและมีคนเล่นอยู่เต็มพื้นที่ตลอดแนวถนนข้าวเหนียว โดยจะต้องลุกขึ้นและนั่งลงต่อคนต่อครั้งไม่เกิน 3 วินาที และจะต้องเล่นคลื่นมนุษย์ที่ต่อเนื่องกัน ซึ่งหากการเล่นจุดใดหยุดลงสถิติจะหยุดลงโดยทันที”
 


"รุ้ง" ศิษย์เอก "สามสัส" นี่.....สมที่ "สำนักข่าว BBC" ยกเป็น ๑ ใน ๑๐๐ หญิงผู้ทรงอิทธิพลของโลก"คำเดียว" แท้ๆ ทำให้เธอทรงอิทธิพลคือ ให้ "....." ประธานรัฐสภา!

สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ฤๅหมาต้องตายในตรอก