คมนาคมเปิดตัวเลขคนเดินทางใช้ขนส่งสาธารณะช่วงสงกรานต์ทะลุ 7.35 ล้านคน


เพิ่มเพื่อน    

 

17เม.ย.64-รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมรายงานผลการอำนวยความสะดวก ปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2564 โดยข้อมูลสะสมของวันที่ 10 - 17 เมษายน 2564 มีผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะกว่า 7.53 ล้านคน ต่ำกว่าประมาณการ 39.36% มีปริมาณการจราจรเข้า - ออกกรุงเทพฯ กว่า 13.26 ล้านคัน ต่ำกว่าประมาณการ 25.68% ในขณะที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายของกระทรวงฯ จำนวน 1,335 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 166 ราย บาดเจ็บ 1,312 ราย สาเหตุหลักของอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้กระทรวงฯ ได้บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2564 ตามมาตรการของกระทรวงฯ “เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกล COVID” เน้นย้ำให้ใส่ใจตนเอง ใส่ใจผู้อื่น และใส่ใจประชาชน รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยข้อมูลสะสมของวันที่ 10 - 17 เมษายน 2564 สรุปดังนี้

1. การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 6,531,522 คน - เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการ 39.36% สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 คิดเป็น 50.83% โดยเป็นการเดินทางภายในกรุงเทพฯ 5,253,363 คน - เที่ยว การเดินทางระหว่างจังหวัด 1,162,942 คน - เที่ยว การเดินทางภายในจังหวัด 1,102,448 คน - เที่ยว และการเดินทางระหว่างประเทศ 12,769 คน - เที่ยว

2. ปริมาณการจราจรเข้า - ออกกรุงเทพฯ จำนวน 13,265,650 คัน ต่ำกว่าประมาณการ 25.68% สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 คิดเป็น 22.83% โดยเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลมากที่สุด 12,528,733 คัน คิดเป็น 94.44% ของปริมาณการจราจรเข้า - ออกกรุงเทพฯ ทั้งหมด สำหรับปริมาณการจราจรผ่าน 10 จุดสำรวจบนถนนทางหลวง 6,469,748 คัน ต่ำกว่าประมาณการ 12.21% และปริมาณการจราจรบนทางด่วน 6,795,902 คัน ต่ำกว่าประมาณการ 35.16%

3. การตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ ณ จุดตรวจความพร้อม 207 จุด จำนวน 74,966 คัน พบข้อบกพร่อง 5 คัน สั่งแก้ไข 2 คัน เปลี่ยนยานพาหนะ 3 คัน ส่วนความพร้อมของท่าเรือ/แพ 163 แห่ง ไม่พบข้อบกพร่อง สำหรับการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่รถไฟ รถไฟฟ้า และผู้ประจำเรือไม่พบว่ามีการดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้สารเสพติด

4. อุบัติเหตุบนโครงข่ายทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงฯ

4.1 เกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงฯ 1,330 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 164 ราย บาดเจ็บ 1,309 ราย บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นทางตรง 76.51% สาเหตุหลักเกิดจากขับรถเร็วเกินกำหนด 63.84% รถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด 34.06% เกิดที่จังหวัดนครราชสีมามากที่สุด 51 ครั้ง

4.2 รถโดยสารสาธารณะเกิดอุบัติเหตุ 4 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 7 ราย ได้รับบาดเจ็บ 12 ราย รถบรรทุกเกิดอุบัติเหตุ 18 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 14 ราย ได้รับบาดเจ็บ 8 ราย


ป่วย-เป็นโรค ๓ แข็ง "ไหล่แข็ง-คอแข็ง-บ่าแข็ง" ร้าวลามลงไปถึงสันหลัง นอกนั้่น "นิ่มป๋อย" ทั้งเนื้่อ-ทั้งตัว เหมือนยางรถแตก ยังดีนะ ที่ใจยังเต้นแขม็บๆ

เรื่องของ"กบเลือกนาย"
แซะจน "เสียมหัก" จนได้
"ก็...ไม่ได้กู้มาโกงนี่ครับ"    
"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน
๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"
ลับแล"ยุติธรรมที่ล่าช้า"