“พาณิชย์”นัดเอกชนถกเป้าส่งออกหลังประเมินโต 8% ทำได้ยาก


เพิ่มเพื่อน    

 

1 พ.ค. 2562 น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับภาคเอกชน เพื่อประเมินสถานการณ์การส่งออกไตรมาส 2 ปี 2562 ว่า กรมฯ ได้หารือร่วมกับภาคเอกชน ทั้งภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม เพื่อประเมินแนวโน้มการส่งออก โดยเบื้องต้น ประเมินว่า หากจะผลักดันการส่งออกให้ได้ตามเป้าหมาย 8% การส่งออกในช่วงที่เหลือต้องทำให้ได้เดือนละ 2.3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ แต่เท่าที่ประเมินในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ยังทำไม่ได้ ซึ่งกรมฯ จะขอประเมินตัวเลขเดือนเม.ย. ซึ่งเป็นเดือนที่ 4 อีกครั้ง หากยังไม่ได้ ก็ต้องมาพิจารณาถึงการปรับเป้าหมายการส่งออกของปีนี้ใหม่ โดยจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจน หลังจากที่กรมฯ ได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) ซึ่งเป็นตัวแทนด้านการตลาดที่อยู่ในประเทศต่างๆ เพื่อรับฟังทิศทางในแต่ละตลาดในช่วงปลายเดือนพ.ค.2562 นี้ก่อน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและร่วมมือกับภาคเอกชนในการผลักดันการส่งออก ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนและเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งกรมฯ จะดำเนินการจัดตั้งโดยทันที และจะประชุมร่วมกับภาคเอกชนเป็นระยะๆ หากมีประเด็นที่เห็นควรเสนอขอความเห็นชอบในระดับนโยบาย ก็จะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) พิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการต่อไป

นายสนั่น อังอุบลกุล รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ภาคเอกชนประเมินว่าการส่งออกในปีนี้ น่าจะทำได้มูลค่า 257,750 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 2.1% ลดลงจาก 3.1% ที่เคยประเมินไว้ก่อนหน้านี้ โดยสินค้าเกษตรคาดว่าจะขยายตัวได้เพียง 1.6% โดยสินค้าสำคัญ เช่น ข้าว ปริมาณส่งออกจาก 11 ล้านตันเหลือ 9.5 ล้านตัน มันสำปะหลัง ลด 10% น้ำตาล ลด 8% ส่วนยางพารา เพิ่ม 5% อาหาร เพิ่ม 5% แต่ถ้ารัฐสนับสนุนน่าจะบวกได้มากกว่านี้ ส่วนสินค้าอุตสาหกรรม เพิ่ม 2.3% มาจากอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่ม 1.4% ยานยนต์และชิ้นส่วน เพิ่ม 3% เครื่องใช้ไฟฟ้า เพิ่ม 1.1% เม็ดพลาสติก เพิ่ม 2% อัญมณี รวมทองคำ เพิ่ม 3% น้ำมัน เพิ่ม 2% วัสดุก่อสร้าง เพิ่ม 5% ผลิตภัณฑ์ยาง เพิ่ม 7% เครื่องจักร เพิ่ม 3% สิ่งทอ เพิ่ม 3% เคมีภัณฑ์ เพิ่ม 2%

“ที่ภาคเอกชนประเมินว่าการส่งออกทั้งปี จะขยายตัวได้ 2.1% มาจากการประเมินคำสั่งซื้อที่เข้ามา และบางสินค้าแม้จะส่งออกได้ปริมาณเพิ่มขึ้น แต่ราคาลดลง ซึ่งส่งผลต่อภาพรวมการส่งออกของไทย รวมทั้งยังมีปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบต่อการส่งออกของไทย แต่เอกชนหวังว่าถ้ามีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้น อย่างสินค้าเกษตรทั่วโลกเจอภัยธรรมชาติ ปัญหาสงครามการค้าคลี่คลาย ก็จะเป็นแรงหนุนให้การส่งออกเติบโตมากกว่านี้ได้”นายสนั่นกล่าว 
 


เนี่ย.......... ด้วยตำแหน่ง "โฆษกรัฐบาล"! ถ้าจะตำหนิ "นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์" ก็ต้องตำหนิกันในเรื่องนี้แหละ คือเรื่องการใช้มาตรการควบคุมโควิดกับบุคคลต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศช่วงนี้

'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'