น้ำมันเถื่อนทะลักถึงนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ตรัง พัทลุง แต่มีเพียงทหารที่จับกุม


เพิ่มเพื่อน    

2 พ.ค.62 - นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล ผู้ติดตามปัญหาน้ำมันเถื่อนมานาน และเป็นนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้จำนวนน้ำมันเถื่อนหรือน้ำมันลกลอบหนีภาษีจากประเทศมาเลเซีย ได้ทะลักเข้ามายังสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และที่หนักหน่วงที่สุดต้องยอมรับว่า จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอำเภอสะเดา ตำบลสำนักขาม และ ตำบลปาดังเบซาร์ มีการลักลอบนำน้ำมันเข้ามาแล้วก็เปิดปั๊มจำหน่ายเป็นแบบธุรกิจ ก็เข้าใจได้ว่าคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะประชาชนมีสิทธิ์ที่จะใช้ของถูก แต่นั้นหมายถึงว่าประชาชนต้องขับรถไปเติมน้ำมันในประเทศมาเลเซีย ไม่ได้หมายความว่าจะสนับสนุนให้คนในพื้นที่เปิดปั๊มน้ำมันเถื่อนเพื่อที่จะมาทำให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศชาติ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจ้าของปั๊มน้ำมันที่เขาลงทุนทำธุรกิจต้องใช้เงินจำนวนมหาศาล และค้าน้ำมันถูกต้อง เขาต้องเสียภาษีให้กับรัฐ โดยเฉพาะปั๊มน้ำมันต่างๆนี้เสียภาษีให้กับสรรพสามิต เสียภาษีให้กับกรมธุรกิจพลังงาน เสียภาษีให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรียกว่าเป็นภาษีซ้ำซ้อน ซึ่งตรงนี้มันก็เจ็บปวดพออยู่แล้วสำหรับผู้ประกอบธุรกิจค้าน้ำมันที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตนอ่านดูบทสัมภาษณ์จากนายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือ(สนพ.) ระบุว่า ปัญหาของน้ำมันเถื่อน คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงก็คือ สรรพสามิต ศุลกากร และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่เท่าที่ดูวันนี้หน่วยงานทั้ง 3 หน่วยไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจับกุมน้ำมันเถื่อนแม้แต่นิดเดียว

"วันนี้ที่ยังทำหน้าที่จับกุมน้ำมันเถื่อนก็คือ กอ.รมน.ส่วนหน้า ซึ่งถือว่าการจับกุมน้ำมันเถื่อนเป็นภัยแทรกซ้อนของแม่ทัพภาคที่ 4 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีข้อสังเกตอีกเหมือนกัน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าในฐานะที่เอาน้ำมันเถื่อนเข้าไปเป็นเรื่องของภัยแทรกซ้อนได้ดำเนินการจับกุมก็จริง แต่จับกุมอย่างไรผู้ค้าน้ำมันก็ไม่เข็ดหลาบ จับวันนี้อีกไม่กี่วันก็มาเปิดใหม่ อยากจะฝากให้ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ไปดูให้ชัดเจนว่า ทำอย่างไรที่จะให้การจับกุมนี้ผู้ค้าเข็ดหลาบไม่กลับมาค้าอีก"

นายไชยยงค์ กล่าววันนี้ขบวนการผู้ค้าน้ำมันเถื่อนเติบใหญ่ ไม่ได้ขายอยู่เฉพาะในจังหวัดสงขลา แต่มีการส่งน้ำมันเถื่อนไปขายถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี ตรัง พัทลุง ทำกันเป็นขบวนการ แต่ที่เราจับได้เป็นการจับกลุ่มที่ทำแบบลักษณะธุรกิจปั๊มเถื่อนเท่านั้น แต่ในส่วนที่ทำเป็นขบวนการใหญ่ๆ นอกจากที่จับได้วันก่อนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นน้ำมันมาทางทะเลแล้ว การจับกุมขบวนการลกลอบน้ำมันเถื่อนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นขบวนการ เรายังไม่สามารถที่จะจับกุมคนเหล่านี้ได้


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"