สิ้น 'ประดิษฐ์ ยุวะพุกกะ' ศิลปินแห่งชาติสถาปัตย์แบบประเพณี


   

 

     เมื่อวันที่ 7 พ.ค. นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวว่า ตนได้รับรายงานเมื่ออาทิตย์ที่ 5 พ.ค.  เวลาประมาณ 03.20  น.  นายประดิษฐ์   ยุวะพุกกะ ศิลปินแห่งชาติ  สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (แบบประเพณี) พุทธศักราช  2544  ที่จากไปด้วยอาการปอดติดเชื้อที่โรงพยาบาลรามคำแหง สิริอายุรวม 96  ปี กล่าวได้ว่า  วงการสถาปัตยกรรมไทยสูญเสียศิลปินชั้นครู ผู้เชี่ยวชาญงานสถาปัตยกรรม พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพจะมีขึ้นวันที่ 8 พ.ค. เวลา 17.00 น. ณ ศาลา 9 วัดโสมนัสราชวรวิหาร จ.กรุงเทพฯ และกำหนดสวดพระอภิธรรม ระหว่างวันที่ 8 -10 พ.ค. เวลา 18.30 น. โดยมีกำหนดพระราชทานเพลิงศพวันที่ 11 พ.ค. เวลา 14.00 น. ณ เมรุวัดโสมนัสราชวรวิหาร  ในส่วนของการช่วยเหลือกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมการบำเพ็ญกุศลศพจำนวน 20,000 บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 150,000 บาท
    สำหรับประวัติของนายประดิษฐ์   ยุวะพุกกะ ศิลปินแห่งชาติ   เกิดเมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2465 เป็นศิลปินที่ได้สร้างสรรค์ผลงานสถาปัตยกรรมไว้จำนวนมาก การเผยแพร่ผลงานมีอยู่ทุกหนแห่งเป็นที่ประจักษ์ที่เหมาะสมและเป็นแบบอย่าง เนื่องด้วยครอบครัวของประดิษฐ์  ยุวะพุกกะ มีเลือดเนื้อเชื้อไขเป็นช่างในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6  ซึ่งมีความเป็นเลิศทางงานช่างด้านศิลปะสถาปัตยกรรมที่ฝีมือสูงเด่น  ตลอดจนมีครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาการให้  ทำให้ได้รับการสืบทอดสามารถนำมาสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นมรดกแก่อนุชนและแผ่นดินเป็นจำนวนมาก นายประดิษฐ์มีความรู้ความชำนาญทางด้านการออกแบบและตกแต่งเจดีย์ อุโบสถ  ศาลาอเนกประสงค์  กำแพง  ซุ้มประตู  การเขียนลวดลายบนบานประตู  ฝาผนัง  แกะสลักหยวกตกแต่งจิตกาฐาน ฯลฯ  ตลอดระยะเวลาอันยาวนานสร้างผลงานที่มีการพัฒนา  การอนุรักษ์  การสืบสาน  และมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองและของประเทศ เป็นที่ยอมรับในวงการช่างวิชาชีพและประชาชน เป็นแบบอย่างให้อนุชนรุ่นหลังดำเนินรอยตามเพื่อสืบสานงานสถาปัตยกรรมแบบประเพณีให้ดำรงอยู่สืบไป  จึงได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ