ทช.ช่วยบรรเทาภัยแล้งแจกจ่ายน้ำให้ประชาชนทั่วทุกภูมิภาค


   

กรมทางหลวงชนบท หวังบรรเทาความเดือดร้อนช่วงภัยแล้งสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ ช่วยเหลือประชาชนทั่วทุกภูมิภาค

10 พ.ค.62-นายกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นมากรมฯ ได้จัดรถบรรทุกน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งในหลายพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาค โดยสำนักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบท และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในพื้นที่ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ประสบภัยแล้งอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้กรมฯมีแนวทางการบรรเทาความเดือดร้อน ได้แก่ การประสานข้อมูลพื้นที่ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือกับจังหวัดการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ เพื่อแจกจ่ายน้ำแก่ประชาชน ซึ่งปัจจุบันกรมทางหลวงชนบท ได้นำรถบรรทุกน้ำประปาสะอาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำทั่วทุกภูมิภาคแล้ว จำนวน 700,180 ลิตร แบ่งออกได้ ดังนี้
   
ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน จำนวน 76,000 ลิตร, ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพชรบุรี ราชบุรี และสระแก้ว จำนวน 481,400 ลิตร,
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดยโสธร ร้อยเอ็ด เลย บุรีรัมย์ หนองคาย และอำนาจเจริญจำนวน 58,500 ลิตร และ ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดพังงา พัทลุง ภูเก็ต สงขลา และสตูล จำนวน 84,280 ลิตร

อย่างไรก็ตาม ทช.จะเฝ้าติดตามสถานการณ์เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนและทุกหน่วยงานร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดและหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1146 หรือแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดในพื้นที่
เพื่อทาง ทช.จะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป


ผมผิดอะไร?...........ฟัง "ทอน" แถลงข่าวก็ได้ข้อสรุปไม่ใช่เรื่อง "อยู่เป็น" หรือ "อยู่ไม่เป็น" แล้วล่ะ        อยู่ไปก็ไลฟ์บอยซะมากกว่า 

"ทอน-บุตร" ประเทศกูมี
"๓.๖ ล้าน" สู่วีรชนลำพะยา
คนของ 'แม้ว-ปู' จะปราบโกง
ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว