พรวดเดียวครบแล้ว'กก.บห.'ประชาธิปัตย์ จับตาถกหามติร่วมไม่ร่วมพลังประชารัฐหนุนบิ๊กตู่


   

15 พ.ค.61 - พรรคประชาธิปัตย์ ได้คัดเลือกตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค(กก.บห.) หลังนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์   ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่  โดยเริ่มจากตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค ประกอบด้วยนายนราพัฒน์ แก้วทอง  รองหัวหน้าพรรคภาคเหนือ นายไชยยศ จิรเมธากร  รองหัวหน้าพรรคภาคอีสาน นายสาธิต ปิตุเตชะ  รองหัวหน้าภาคกลาง นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ  รองหัวหน้าภาคใต้ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์   รองหัวหน้าดูแลกทม. 

ส่วนตำแหน่งรองหัวหน้าตามภารกิจ ประกอบด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช นายอลงกรณ์ พลบุตร นายกนก วงษ์ตระหง่าน นายอัศวิน วิภูศิริ นายสรรเสริญ สมะลาภา  และนายปริญญ์ พานิชภักดิ์  

ตำแหน่งเลขาธิการพรรค นายจุรินทร์ ได้เสนอชื่อนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน โดยที่ประชุมมีมติรับรอง พร้อมด้วยรองเลขาธิการ ประกอบด้วย นายธนา ชีรวินิจ  นางศรีสมร  รัศมีฤกษ์เศรษฐ์  พ.ท.สินธพ  แก้วพิจิตร นายอันวาร์ สาและ น.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร และนายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ  ส่วนนายอภิชัย  เตชะอุบล  เหรัญญิกพรรค นายวิรัช ร่มเย็น นายทะเบียนพรรค และนายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับภารกิจต่อไปของกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์  จะมีการประชุมเพื่อหามติว่าจะร่วมรัฐบาล หรือเป็นฝ่ายค้าน

สำหรับรายชื่อกรรมการบริหารพรรคนวน 39 คน มีรายชื่อดังนี้


ทฤษฎี "ตาบอดไม่กลัวเสือ" ของทักษิณ ทำให้พรรคการเมืองหนึ่ง ได้ครองอีสานมาร่วม ๒ ทศวรรษ

'สารอันตรายกับสายน้ำท่วม'
'เส้นทาง ๒ มิติ' รอ.ธรรมนัส
เฉพาะกับ "พระมหากษัตริย์"
ว่าด้วย 'บุญคุณและเอื้ออาทร'
น้ำครำตรวจสอบน้ำเน่า
น้ำท่วม 'อย่าเอาแต่ดู' ต้องทำ