23พ.ค.พระราชทานเลี้ยง ผู้ปฏิบัติงานพระราชพิธีฯ


   

 ในหลวง ร.10 พระราชทานเลี้ยงแก่ผู้ปฏิบัติงานพิธีบรมราชาภิเษก หน่วยราชการในพระองค์-ทหารและตำรวจจัดงาน 20 พ.ค. ส่วนรัฐบาล 23 พ.ค. ที่สนามศุภชลาศัย

    เมื่อวันที่ 15 พ.ค. ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 นั้น ทรงชื่นชมโสมนัสอย่างยิ่ง ที่การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้สำเร็จลุล่วงอย่างงดงามสมพระเกียรติ   สมเกียรติของประชาชนและประเทศชาติ 
    ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงคำนึงถึงทุกคนทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้ ทั้งฝ่ายรัฐบาล ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่หน่วยราชการในพระองค์ จิตอาสา ตลอดจนผู้ที่มาร่วมปฏิบัติงานในพระราชพิธีในกรุงเทพมหานคร และในจังหวัดต่างๆ   ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจและชมเชยทุกคนทุกฝ่าย กับจะพระราชทานเลี้ยงแก่ทุกคน ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยฝ่ายรัฐบาล นายกรัฐมนตรีกำหนดจัดพระราชทานเลี้ยง ในวันที่ 23 พ.ค.2562 ณ สนามศุภชลาศัย หน่วยราชการในพระองค์กำหนดจัดพระราชทานเลี้ยง ในวันที่ 20  พ.ค.2562 ณ สนามเสือป่า สำหรับข้าราชการทหารและตำรวจ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพ เป็นประธานจัดงานพระราชทานเลี้ยง ในวันที่ 20 พ.ค.2562   
     ทั้งนี้ การพระราชทานเลี้ยงแก่ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในพิธีกรรมตักน้ำในทุกจังหวัดทั่วประเทศด้วย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานจัดงานพระราชทานเลี้ยงในทุกจังหวัด ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงคำนึงถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่ายที่ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นระเบียบ   ยิ่งใหญ่ งดงาม และสมพระเกียรติ
    ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย พล.ต.สมชาย ครรภาฉาย ผบ.มทบ.23 และ พล.ต.ต.พรหมณัฏฐเขต ฮามคำไพ ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาพระราชทานกว่า 650 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความดีด้วยหัวใจ โดยได้ช่วยกันขุดลอกท่อระบายน้ำช่วงถนนเจนจบทิศ ข้างที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ และภายในบริเวณที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ เพื่อปรับทัศนียภาพให้สะอาด ด้วยการเก็บขยะ ฉีดน้ำล้างถนน และการล้างสวนหย่อมภายในที่ว่าการอำเภอ เพื่อเป็นการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยทุกเพศทุกวัย ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม 
    บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง, นายประมวล มุ่งมาตร นายรัฐฐะ สิริธรังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาจังหวัดอ่างทอง ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งและต้นทองอุไร ตลอดเส้นทางถนนเฉลิมเกียรติทั้ง 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอป่าโมก ใช้ถนนหมายเลข อท.4012 ป่าโมก-ไผ่ดำพัฒนา, อำเภอโพธิ์ทอง ใช้ถนนหมายเลข 3454 เสนา-ชันสูตร,  อำเภอวิเศษชัยชาญ ใช้ถนนด้านหน้าอนุสาวรีย์ ปู่ดอกปู่แก้ว, อำเภอสามโก้ ใช้ถนนหมายเลข 3372 แยกบ้านเก่า-วัดสามขาว, อำเภอแสวงหา ใช้ถนนเลียบคลองชลประทาน ม.2-ม.5 ต.แสวงหา ส่วนอำเภอเมืองอ่างทอง และอำเภอไชโย ใช้ถนนหมายเลข 309 อ่างทอง-สิงห์บุรี (สายเก่า) เป็นเส้นทางเฉลิมพระเกียรติ.


นายสุวิทย์ เมษินทรีย์.... รัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.)

เพิ่งเริ่มต้น "อย่าด่วนสรุป"
ข้อคิดคำนึงจาก 'คำพิพากษา'
'เสรีภาพกับข่าวเฟก-ข่าวมั่ว'
โลกาภิวัตน์ของ พล.ท.พงศกร
อีก ๓๖๔ วัน 'แม่กินอะไร?'
บ้านเมือง 'คนละเรื่องเดียวกัน'