จักรทิพย์เตือน คุก6ด.ปรับแรง ขายสุราวิสาขะ


   

 เตือนร้านค้า-ขี้เมา อดใจไว้หน่อย ขายน้ำเมาวันวิสาขบูชา หรือดื่มในสถานที่ห้าม คุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับ 1 หมื่น หรือทั้งจำทั้งปรับ บิ๊กแป๊ะสั่งตรวจเข้มร้านอาหาร สถานีรถบัส รถไฟ ปั๊มน้ำมัน ตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์ถนนสายหลัก หลายจังหวัดเริ่มกิจกรรมแล้ว แม่ค้าขึ้นราคาดอกบัว อ้างแล้งจัด

    พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชี้แจงเมื่อวันศุกร์ ถึงมาตรการควบคุมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันวิสาขบูชา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 18 พฤษภาคม ว่าตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนา พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. จึงกำชับสั่งการให้กองบัญชาการตำรวจนครบาล ตำรวจภูธรภาค 1-9 และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กวดขันจับกุมผู้กระทำความผิดที่ฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างจริงจัง ทั้งในเรื่องการจำหน่ายและการดื่มในสถานที่ห้าม
    ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเน้นการลงพื้นที่ตรวจตราตามร้านอาหาร คาราโอเกะ สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์บริเวณถนนสายหลัก ในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยมุ่งสอบสวนขยายผลเพื่อจับกุมผู้จำหน่ายสุราที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างจริงจัง รวมถึงร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข ในการออกตรวจจับผู้กระทำความผิดเมื่อได้รับการร้องขอ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลอย่างจริงจัง
    พ.ต.อ.กฤษณะกล่าวว่า ขอแจ้งเตือนผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ร้านค้า และสถานบริการทุกประเภทที่อยู่ในบังคับของกฎหมาย งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งการขายส่งและขายปลีกทั่วราชอาณาจักร ยกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ ตั้งแต่เวลาหลัง 24.00 น. คืนวันที่ 17 พ.ค.62 ถึงเวลา 24.00 น. คืนวันที่ 18 พ.ค.62 หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ มาตรา 59 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
    "สำหรับพี่น้องประชาชนที่พบเห็นการกระทำความผิดดังกล่าว สามารถแจ้งข้อมูล เบาะแส ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผ่านทางหมายเลขสายด่วน 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง"
    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ห้วงวันศุกร์ จังหวัดต่างๆ รวมทั้งวัดทั่วประเทศ ต่างเตรียมการจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาเหมือนทุกปีที่ผ่านมา ขณะที่บางจังหวัดมีการจัดกิจกรรมทางศาสนาแล้ว โดยที่สมุทรสาคร นายสมคิด? จันทรมฤก? ผวจ.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีทำบุญ?ตักบาตร?และเวียนเทียนตามโครงการ?วัด? ประชารัฐ? สร้างสุข?เนื่องในเทศกาล?วันวิสาขบูชา ณ พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
    วิสาขบูชา เป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า โดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิด ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่า เป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า "วิสาขบูชา" ย่อมาจาก "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" อันเป็นเดือนที่สองตามปฏิทินของอินเดีย ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย
    นครราชสีมา ที่หน้าศูนย์การค้าเดอะมอลล์  พล.ต.ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ได้รับมอบภารกิจจาก พล.ท.ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมกับ พล.อ.มารุต ลิ้มเจริญ นายกสมาคมกีฬา จ.นครราชสีมา และพระมหาพงษ์เชฎฐ์ ธีรวโส วัดพายัพ พระอารามหลวง อ.เมืองนครราชสีมา ประธานสงฆ์ ประกอบพิธีกวนข้าวมธุปายาส (ข้าวทิพย์) โดยมีตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา พ่อค้า นักธุรกิจ พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งข้าวมธุปายาส ที่กวนเสร็จแล้ว จะนำไปตักบาตรข้าวมธุปายาส เนื่องในวันวิสาขบูชา ในช่วงเช้าวันที่ 18 พ.ค. นอกจากนี้ยังมีการจัดงาน สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาประจำปีด้วย
    หนองคาย ที่วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย วัดที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อพระใส เริ่มมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศเดินทางมาไหว้สักการะหลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย และเป็นที่เลื่อมใสของประชาชนสองฝั่งแม่น้ำโขง หลังไหว้สักการะหลวงพ่อพระใสแล้ว ยังได้ทำสังฆทาน และทำบุญซื้อที่ดินถวายวัด 
    ในส่วนการเตรียมความพร้อมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมสถานที่ ตั้งโต๊ะหมู่บูชา กางเต็นท์ และเตรียมจัดวางโต๊ะ-เก้าอี้ ซึ่งกิจกรรมสำคัญที่จัดขึ้นประกอบด้วย การเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข, ทำบุญตักบาตร, การปฏิบัติธรรมและเจริญจิตภาวนา การแสดงพระธรรมเทศนา และกิจกรรมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เป็นต้น
    อ่างทอง นางบังอร ทรัพย์สมบัติ แม่ค้าจำหน่ายดอกไม้สดในตลาดอ่างทอง เปิดเผยว่า รับดอกบัวมาจากเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งในช่วงนี้ราคาดอกบัวปรับสูงขึ้น ซึ่งในช่วงปกติตนจะขายกำละ 20 บาท มี 20 ดอก แต่ในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาปีนี้ ได้ขึ้นราคาอีกกำละ 5-10 บาท สาเหตุเพราะสภาพอากาศแปรปรวน ร้อนอบอ้าว และแล้งยาวนานกว่าปกติ ทำให้มีผลผลิตไม่เพียงพอ.  
 


"บิ๊กป้อม" พูดถูกนะ ๕ รัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐที่ยังเป็น ส.ส. ควรจะลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลื่อนลำดับ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นมาอีก ๕ อันดับ

มอง ส.ส.ผ่านบัญชีทรัพย์สิน
ภาพเชิงซ้อน 'การเมือง-การรบ'
แจกเงินเที่ยว 'รวยนักหรือ?'
เมื่อ 'ลางร้าย' มาถึงฝ่ายค้าน
'แล้งอีสานกับนักการเมือง'
รหัสลับ 'ประเทศไทย' ใต้พลูโต