พูดถึงใคร? “ลดาวัลลิ์”ยก 3 ข้อสอนวิธีทำการเมืองภาคประชาชนเข้มแข็ง


   

 

19 พ.ค. 2562 นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ โฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่า เป็นหน้าที่ของนักการเมืองทุกคนทุกพรรค ในการพัฒนาการเมืองของประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้า ไม่ใช่ถอยหลังเหมือนที่กำลังทำกันอยู่ในขณะนี้ มีเรื่องสำคัญที่คิดว่าน่าจะต้องรีบปรับปรุงแก้ไขคือ  1.”การไม่เคารพเสียงประชาชน” การไม่รักษาคำพูดที่เคยกล่าวกับประชาชนเพื่อขอคะแนนเสียงก่อนวันเลือกตั้ง ว่า”จะไม่สืบทอดอำนาจโดยจะไม่หนุนลุงตู่ให้อยู่ต่อ” แต่พอได้คะแนนเสียงแล้ว กลับไม่ทำตามคำพูดอย่างไร้สัจจะ   การกระทำเช่นนี้ถือได้ว่าเป็นการหลอกลวงประชาชน ไม่มีสัจจะวาจาไม่รักษาคำพูด” เชื่อได้ว่าการกระทำเช่นนี้ประชาชนรับรู้เป็นอย่างดีแล้ว 

2.”ความเชื่อมโยงระหว่างนักการเมืองกับประชาชนยังขาดประสิทธิภาพ” เพราะถ้าหากว่าพรรคการเมืองและประชาชนที่มอบสิทธิ์ให้ในวันเลือกตั้งมีความเชื่อมโยงกันอย่างดีจะเกิดเป็นความเคารพในสิทธิ์เสียงของประชาชน นักการเมืองจะไม่กล้าทำตรงข้ามกับสิ่งที่เคยให้คำมั่นสัญญาไว้กับประชาชน และนักการเมืองทุกพรรคจะต้องทำหน้าที่เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์และมีความสุขมากที่สุด ไม่ใช่ทำเพื่อให้ตัวเองและพรรคของตัวเองได้ประโยชน์เท่านั้น  3.”ภาคประชาชนยังขาดพลังที่เข้มแข็ง”จนกระทั่งสามารถทำให้นักการเมืองทุกพรรคเกรงใจจนไม่กล้าทรยศหักหลังประชาชนได้เลย

นางลดาวัลลิ์กล่าวว่า ถึงเวลาหรือยังที่วันนี้ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องหันมาส่งเสริมสนับสนุนให้”การเมืองภาคประชาชน” ตื่นตัวในการพัฒนาตัวเอง ปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนต่างๆที่มี เพื่อให้กลายเป็น พลังที่บริสุทธิ์ เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ จนกระทั่งสามารถทำให้เสียงสะท้อนจากพลังของประชาชนเป็นสิ่งที่ทั้ง 3อำนาจอธิปไตยคืออำนาจนิติบัญญัติฯ,อำนาจบริหารคือรัฐบาลและอำนาจตุลาการ ให้ความสำคัญและรีบใส่ใจทันทีเมื่อภาคประชาชนส่งเสียงเรียกร้องหรือทักท้วงการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ขัดต่อกฎหมาย ขาดจริยธรรม มองข้ามประเพณีปฏิบัติแม้ว่าจะมีเพียงหนึ่งเสียงก็ตาม เพื่อให้เกิดเป็นจริงเสียทีว่า อำนาจอธิปไตยทั้ง 3 ฝ่ายนั้นเป็นอำนาจของประชาชนชาวไทยทุกคนอย่างแท้จริง


อย่าว่าโง้น-งี้เลยนะ วันนี้..... ขอฉลองศรัทธา "คุณไพศาล พืชมงคล" เจ้าสำนักบางโพที่ไม่ต้องขยายความสักสอง-สามคำเถอะ

วันนี้ "ตามใจแฟน" ซักวัน
'คนไทยหัวใจกระวีกระวาด'
เรื่องพานกับ 'คนนอกคอก'
ประชาธิปไตย 'พานไหว้ครู'
โลกจะสวยด้วย "จิตให้"
'แม่มด' หรือคน 'คดแผ่นดิน'