สส.คว้ารางวัลสุดยอด“PR”อาเซียน ผสานวัฒนธรรมเคลื่อนงานอนุรักษ์


   

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับการประกาศให้เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลสุดยอดการประชาสัมพันธ์ของรัฐในระดับอาเซียน “Best PR Government in ASEAN” สืบเนื่องจากสมาคมประชาสัมพันธ์ไทยได้พิจารณาคัดเลือก “โครงการสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ซึ่ง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการไปเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา ส่งเข้าประกวดสุดยอดประชาสัมพันธ์ของอาเซียน (ASEAN PR Excellence Awards)

โดยรางวัลดังกล่าวเป็นของ สมาพันธ์ประชาสัมพันธ์แห่งอาเซียน (ASEAN Public Relations Network : APRN) ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วยองค์กรวิชาชีพ องค์กรวิชาการ และหน่วยงานภาคเอกชนด้านการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน ที่มีการพิจารณามอบรางวัลให้กับผลงานที่มีความโดดเด่นด้านต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์ และมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการในการประชุม ASEAN International PR Conference ณ Hilton Kuching Hotel, ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา

               

สำหรับ “โครงการสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เป็นโครงการประกวดบทประพันธ์หรือการสื่อสารตามรูปแบบของศิลปวัฒนธรรมไทย ภายใต้หัวข้อ “ความเป็นไทยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนและประชาชนควบคู่ไปกับการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย โดยเปิดให้เยาวชนและประชาชนสร้างสรรค์ผลงานเข้าประกวด ประกอบด้วย บทร้อยกรองหรือบทเพลง ภายใต้หัวข้อ “พลังคนรุ่นใหม่ สวมหัวใจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” และการประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ลดใช้พลาสติก ภายใต้หัวข้อ “รักษ์โลก เลิกพลาสติก”

               

โดยโครงการนี้ได้รับผลตอบรับอย่างดีเยี่ยมทั้งนักเรียน นักศึกษา ประชาชน รวมถึงศิลปินมืออาชีพต่าง ๆ ที่ร่วมส่งผลงานเข้ามา โดยกรมฯได้ทยอยนำผลงานเหล่านี้เผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งส่งผลให้มีผู้นำไปแชร์ส่งต่อ ๆ กันไปอย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นเป็นอย่างดี ถึงการผนวกเอาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลและวัฒนธรรมความเป็นไทย มาร่วมขับเคลื่อนประเด็นสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทั่งได้รับความสนใจจากสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อส่งเข้าประกวด

               

“การได้รับรางวัลครั้งนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของผู้เข้าร่วมโครการและผู้มีส่วนร่วมกับโครงการนี้ทุกคน สร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย สร้างกำลังใจและแรงบันดาลใจในการทำโครงการดี ๆ ที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชน ร่วมกันเปลี่ยนโลกใบนี้ให้เป็นโลกสีเขียวที่น่าอยู่ไปพร้อมกันต่อไป” อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าว


ท่าจะรอดยาก เรื่องตัวเองยังไม่รู้ แล้วจะให้คนอื่นเข้าใจได้อย่างไรกัน ครับ...วานนี้ (๑๘ ตุลาคม) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนพยาน

ธาตุแท้อนาคตใหม่
งบฯ ผ่าน ไม่ยุบ ไม่ออก
'ความเมือง' ในไทยยุคที่ ๓
อย่าให้ฝ่ายแค้นแหกตา
ธนาธร:ไก่อ่อนเผยอเป็นอินทรี
ความพิเศษของ "บิ๊กแดง"