ฝ่ายค้านงานล้นมือ!'ภูมิธรรม'เปิดโพยฟันส.ว.เชือด'บิ๊กตู่'ในสภาฯ


เพิ่มเพื่อน    

18 มิ.ย.62- นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรค กล่าวว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการแต่งตั้งตัวแทนของพรรคร่วม เพื่อยกร่างข้อบังคับการประชุมร่วมรัฐสภา ที่จะมีการประชุมในวันที่ 19 มิ.ย. เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมใหญ่ทีโอที สำนักงานใหญ่ และกำหนดกรอบการทำงานร่วมกันในสภาฯ โดยจะให้แต่ละพรรคส่งตัวแทน เข้าร่วมเป็นคณะทำงานของฝ่ายค้าน และนัดหมายประชุมกันทุกสัปดาห์เพื่อวางตัวผู้อภิปราย การเสนอกระทู้สด และการเสนอญัตติด่วน เข้าสู่ที่ประชุมสภาฯ 

นอกจากนี้ที่ประชุมวิปฝ่ายค้านยังหยิบยกประเด็นเรื่องการยื่นญัตติด่วนต่อประธานสภาฯ เพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการสรรหาส.ว.มาหารือ ขณะนี้ร่างญัตติดังกล่าวมีส.ส.ของพรรคเพื่อไทย ร่วมลงชื่อครบถ้วนตามระเบียบแล้ว และจะเชิญชวนพรรคร่วมได้ร่วมลงชื่อในญัตติดังกล่าว หากขั้นตอนการลงชื่อเสร็จเรียบร้อย จะนำเสนอต่อประธานสภาฯทันที เพื่อให้บรรจุเป็นวาระการประชุมได้ทันภายในสัปดาห์นี้ 

เขาเผยว่าวิปฝ่ายค้านยังหารือถึงแนวทางการอภิปรายรัฐบาลที่เตรียมจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภา และจะเดินหน้าพิจารณาคุณสมบัติพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  เนื่องจากเห็นว่าคุณสมบัติของ พล.อ.ประยุทธ์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย.


เนี่ย.......... ด้วยตำแหน่ง "โฆษกรัฐบาล"! ถ้าจะตำหนิ "นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์" ก็ต้องตำหนิกันในเรื่องนี้แหละ คือเรื่องการใช้มาตรการควบคุมโควิดกับบุคคลต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศช่วงนี้

'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'