"พานไหว้ครู"ไม่จบ รร.สามเสน โดนว่าจำกัดสิทธิ์เด็ก"เลขาสพฐ."พูดให้คิดไหว้ครูเป็นกิจกรรมศักดิ์สิทธิ์  


   

 

18มิ.ย.62- นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวถึงกรณีที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ได้ออกหนังสือขอความร่วมมือให้ครูที่ปรึกษาช่วยแนะนำ ปรึกษานักเรียนให้จัดพานไหว้ครูให้ถูกต้องตามวัฒนธรรมประเพณี ไม่ล้อเลียน เสียดสีหน่วยงานหรือสถาบันอื่น โดยให้เน้นกิจกรรมไหว้ครูที่แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณครู โดยโรงเรียนมีกำหนดที่จะจัดงานไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายนนี้ จนเป็นที่วิพากวิจารณ์กันอย่างกว้างขวางว่าจะเป็นการจำกัดสิทธิ์ทางความคิดของเด็กนักเรียนหรือไม่ ว่า เรื่องการจัดกิจกรรมไหว้ครูนั้น ตนได้มอบนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทุกแห่งได้ถือปฏิบัติว่า การไหว้ครูถือเป็นกิจกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ที่แสดงออกถึงความกตัญญูที่ศิษย์มีต่อครูบาอาจารณ์ ทั้งยังเป็นการเชิดชูพระคุณของครูดังนั้นกิจกรรมที่ทำออกมาก็ต้องเป็นไปด้วยความเหมาะสม และเอื้อต่อการปลูกฝังให้เกิดความรักความผูกพันระหว่างครูและศิษย์ การที่ครู อาจารย์ได้ช่วยแนะนำในสิ่งที่เป็นประเพณีอันดีงามให้กับนักเรียนถือเป็นเรื่องที่ดี คงไม่ใช่เป็นการไปจำกัดสิทธิ์ ทุกอย่างที่ทำควรพิจารณาให้ความเหมาะสม
          
ด้านนายสหชัย สาสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กล่าวว่า การออกหนังสือขอความร่วมมือของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนให้ครูที่ปรึกษาช่วยแนะนำ ปรึกษาลูกๆ นักเรียนให้จัดพานไหว้ครูให้ถูกต้องตามวัฒนธรรมประเพณี เพราะทางโรงเรียนเห็นว่ากิจกรรมไหว้ครูเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่นักเรียนจะได้แสดงออกถึงความเคารพที่มีต่อครู ดังนั้นจึงอยากให้เป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีปฎิบัติที่ยึดถือกันมา ที่สำคัญขอยืนยันว่าทางโรงเรียนไม่ได้คิดที่จะไปจำกัดสิทธิ์ของเด็กอย่างแน่นอน เพราะในกิจกรรมดังกล่าวทางโรงเรียนได้จัดให้มีการประกวดพานไหว้ครูไว้ 2 ประเภท คือ ประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นนักเรียนสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ได้ ส่วนที่โรงเรียนได้กำหนดจัดกิจกรรมไหวครูในวันที่ 20 มิถุนายน ซึ่งช้ากว่าหลายๆโรงเรียนนั้น เนื่องจากปฏิทินกิจกรรมของทางโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยค่อนข้างแน่น ปฎิทินกิจกรรมลงตัวได้ในวันที่ 20 มิถุนายนนี้ จึงช้ากว่าโรงเรียนอื่น อย่างไรก็ตามไม่ได้มีระเบียบใดกำหนดว่าจะต้องจัดกิจกรรมไหว้ครูในวันใด ขอเพียงแค่จัดในวันพฤหัสบดีเท่านั้น
          
"หลังจากกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนออกหนังสือดังกล่าวไปแน่นอนก็มีทั้งผู้ที่เห็นว่าดี และมีบางส่วนที่ไม่เห็นด้วย ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดา แต่บทบาทของทางโรงเรียนแค่ต้องการแนะนำในสิ่งที่ดีงาม ตามขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมที่เคยถือปฎิบัติกันมา ความสมัครสมานสามัคคี ความกลมเกลียว การแสดงออกทางการเมืองของเด็กไม่ใช่เรื่องที่ผิด แต่เราก็ต้องแนะนำในสิ่งที่ดีที่งามที่จะเกิดประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง"ผอ.ร.ร.สามเสนวิทยาลัย กล่าว

 


ท่าจะรอดยาก เรื่องตัวเองยังไม่รู้ แล้วจะให้คนอื่นเข้าใจได้อย่างไรกัน ครับ...วานนี้ (๑๘ ตุลาคม) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนพยาน

ธาตุแท้อนาคตใหม่
งบฯ ผ่าน ไม่ยุบ ไม่ออก
'ความเมือง' ในไทยยุคที่ ๓
อย่าให้ฝ่ายแค้นแหกตา
ธนาธร:ไก่อ่อนเผยอเป็นอินทรี
ความพิเศษของ "บิ๊กแดง"