ศอ.บต. ชี้ 5 จังหวัดชายแดนใต้ มีผู้เปราะบาง กว่า 1 แสนคน ที่รัฐต้องดูแล


เพิ่มเพื่อน    

 

วันที่ 20 กรกฎาคม  2562 ที่ผ่านมา  ที่มัสยิดประจำจังหวัดพัทลุง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง  พล.ร.ต. สมเกียรติ  ผลประยูร   เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานเมาลิดกลางจังหวัดพัทลุง ครั้งที่  8   วันที่ 20-21  กรกฎาคม 2562

พล.ร.ต. กล่าวว่า  จ.พัทลุง  แม้จะไม่ได้อยู่ใน 5 จังหวัดชายภาคใต้  แต่ก็คือญาติพี่น้องกัน ไม่ว่าทุกคนจะอยู่จังหวัดใดก็คือพี่น้องกัน  ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดคือญาติพี่น้องกันกัน ในการมาในวันนี้ เพื่อมาร่วมสร้างขวัญและกำลังใจมุสลิมะห์ พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  เพราะสตรีเป็นผู้ที่มีพลังในการสร้างครอบครัวที่ดี  สามารถสร้างสังคมให้น่าอยู่ และเชื่อว่าการรวมพลังสตรีมุสลิมะห์  จะเป็นแรงสำคัญ ที่จะร่วมกันต่อต้านความรุนแรงเราต้องการความสงบสุข และร่วมกันพัฒนาด้านภาคประชาสังคม

“ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 5 จังหวัดนั้น   ปัจจุบันมีผู้เปราะบาง  จำนวน  100,000 กว่าคน  ทั้งเด็กกำพร้า   ผู้ป่วยติดเตียง  ผู้พิการ  ศอ.บต.พร้อมให้การสนับสนุน รวมทั้งภาคเศรษฐกิจ  ผลักดันผลผลิตชุมชนเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการสร้างรายได้ ให้ครอบครัวมีคุณชีวิตที่ดีขึ้น”

ดร.อะห์มัด อิสัน   ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง  กล่าวว่า  กิจกรรมงานเมาลิดกลางจังหวัดพัทลุง ในปีนี้ ประจำปีฮิจเราะห์ 1440  เป็นวันสำคัญยิ่งของมุสลิม เพื่อรำลึกถึงพระเกียรติคุณของท่านศาสดามุฮัมหมัด (ซ.ล.)   ผู้ประกาศเผยแพร่ศาสนาอิสลาม  แก่มวลมนุษยชาติ   พร้อมทั้งสดุดีหลักคำสอนและจริยวัตรอันงดงาม   เพื่อนำมาปฏิบัติเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรักและความศรัทธาต่อท่านศาสดามุฮัมหมัด (ซ.ล.) อีกด้วย

ทั้งนี้ ในกิจกรรมมีการสัมมนาสตรีมุสลิมมะห์ 15 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในหัวข้องเรื่องการพัฒนาภาวะการเป็นผู้นำมุสลิมมะห์ยุคใหม่  เพื่อให้ได้เรียนรู้ภาวะสตรีมุสลิมว่ามีบทบาทภาระหน้าที่อย่างไรกับการควบคู่ไปกับศาสนา หรือเรียนรู้ตุนยากับอาคีรัต สู่เป้าหมายเดียวกัน และเพื่อสามารถที่จะขับเคลื่อนบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหมู่บ้าน  ชุมชน  อำเภอ และจังหวัดต่อไป.


สภาปลุกเสก "๓ พ.ร.ก. ๑.๙ ล้านล้าน" มา ๕ วัน บ่ายวาน (๓๑ พ.ค.๖๓) ก็ประสิทธิเมฉบับที่ ๑ ........"พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา, เยียวยา, ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ๑ ล้านล้าน

เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้