ปชป.เรียกประชุมลูกพรรควางแนวอภิปรายนโยบายรัฐบาล!


เพิ่มเพื่อน    

21 ก.ค.2562 - นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะประธาน ส.ส. พรรค กล่าวถึงการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา ระหว่างวันที่ 25-26 ก.ค. นี้ ว่าได้เชิญ ส.ส. ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการอภิปรายนโยบายในวันที่ 23 ก.ค. นี้ เวลา 13.30 น. ในส่วนของ ส.ส.พรรคมีผู้ให้ความสนใจที่จะอภิปรายนโยบายของรัฐบาลจำนวนมาก แต่คงไม่สามารถอภิปรายได้ทุกคนตามต้องการ เนื่องจากพรรคร่วมรัฐบาลได้เวลาไม่มากนัก และต้องการกระจายแบ่งเวลาให้ทั่วถึงทุกพรรค อย่างไรก็ตาม พรรคจะประชุมพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมเปิดโอกาสให้ ส.ส.ได้แสดงบทบาทอย่างเต็มที่ การแถลงนโยบายของรัฐบาลครั้งนี้ ส.ส.ประชาธิปัตย์จะอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันผลักดันให้ประเทศเดินหน้า เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 

สำหรับแนวทางการอภิปรายนโยบายของ ส.ส.ประชาธิปัตย์ มี 3 แนวทางดังนี้ 1. นโยบายที่พรรคร่วมรัฐบาลหาเสียงไว้ช่วงเลือกตั้ง ได้ถูกนำมาบรรจุไว้ในนโยบายครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่อย่างไร 2.นำเสนอข้อมูล มาตรการ การปฏิบัติตามนโยบาย ให้ได้ผลจริงในทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อการทำงานของรัฐบาล และ 3.ตรวจสอบความเป็นไปได้ของนโยบายทั้งนโยบายเร่งด่วนและนโยบายหลัก ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าการอภิปรายนโยบายของ ส.ส. ประชาธิปัตย์อย่างสร้างสรรค์ รอบด้าน จะช่วยทำให้รัฐบาลมีข้อมูลที่ครบถ้วนหลากหลายนำไปใช้กับการบริหารประเทศเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวมต่อไป
 


วันนี้ เรียนประวัติศาสตร์ "กรุงรัตนโกสินทร์" กันนิด พ.ศ.๒๓๒๕.... "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก" ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

เวนคืนที่วัด 'สัจจะ รฟม.'
"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ