ทปอ.เชิญ 91 มหา'ลัยฟังข้อมูลเชิงลึกพฤติกรรมเด็กในTCAS62 เปลี่ยนไป


   

22ก.ค.62- ทปอ. เชิญ สถาบันอุดมศึกษา 91 แห่ง หารือ 22ก.ค.นี้   เพื่อฟังข้อมูลเชิงลึกพฤติกรรมเด็กใน TCAS 62  พร้อมเปิดโมเดล TCAS 63 และขอฟังข้อเสนอของสถาบันอุดมศึกษา ก่อนสรุปการดำเนินการ TCAS 63

 

นางเพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (รองเลขาฯ ทปอ.) กล่าวว่า ในวันที่ 22 กรกฎาคมนี้  ทปอ. จะเชิญสถาบันอุดมศึกษา 91 แห่งที่เข้าร่วมในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2562 มาฟังข้อมูลเชิงลึกของกระบวนการดำเนินงาน TCAS 62 เช่น อัตราการแข่งขันเป็นอย่างไร  สาขายอดนิยมมีอะไร พฤติกรรมของผู้สมัครที่ผ่านมาเป็นอย่างไร การสละสิทธิเป็นอย่างไร เพราะมีพฤติกรรมการสละสิทธิ อย่างเช่น มีการยืนยันผลการคัดเลือกวันนี้อีกวันให้ยืนยันการสละสิทธิก็สละสิทธิเลย ซึ่งเด็กกลุ่มนี้มีจำนวนมาก ทำให้เป็นข้อมูลเชิงลึกมากซึ่งเราสามารถจะบ่งบอกพฤติกรรมของเด็กได้ จากที่เราคาดว่าเด็กจะสละสิทธิ TCAS บางรอบจำนวนมาก แต่พฤติกรรมเด็กไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย เป็นเพียงการคาดการณ์ของ ทปอ.เท่านั้น หรือการที่เราคิดว่าเด็กจะสมัคร TCAS ทั้ง 5 รอบมากที่สุด แต่ผลปรากฏเด็กสมัคร TCAS รอบเดียวแล้วจบมากที่สุด ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นรายละเอียดที่ทปอ.อยากจะคุยให้ทางสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วม TCAS ได้รับรู้

 

“เมื่อ ทปอ. ได้วิเคราะห์ข้อมูล TCAS 62ให้สถาบันอุดมศึกษาได้รับทราบแล้ว จากนั้นก็จะบอกถึงข้อเสนอหรือโมเดลการดำเนินการของ TCAS ประจำปีการศึกษา 2563 ว่าคณะกรรมการดำเนินการ TCAS มีแผนจะดำเนินการอย่างไร รวมทั้งจะรับฟังข้อเสนอของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ด้วย จากนั้นในวันที่ 2-4 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการดำเนินการ TCAS จะประชุมกันและฟันธงเลยว่า TCAS 63 จะดำเนินการอย่างไร และเมื่อได้ข้อสรุปแล้วทาง ทปอ.จะได้แถลงข่าวให้ทุกคนได้รับทราบต่อไป”รองเลขาฯ ทปอ.กล่าว


อุ่นหนาฝาคั่ง...แน่นซอย ไทยโพสต์ ครบรอบ ๒๓ ปี ย่างเข้าปีที่ ๒๔ ยังได้รับความรัก จากกัลยาณมิตรมากมาย เหมือนเช่นเคย ขอบคุณกันไม่หมด ทั้งจากภาคธุรกิจ ราชการ ฝ่ายการเมือง

'๒๑ ตุลา' สำนึกย้อน 'สำนึกไทย'
'ทอน' ไม่รู้! แล้วจะรอดหรือ
ธาตุแท้อนาคตใหม่
งบฯ ผ่าน ไม่ยุบ ไม่ออก
'ความเมือง' ในไทยยุคที่ ๓
อย่าให้ฝ่ายแค้นแหกตา