ศาลปกครอง เพิกถอนคำสั่งตั้ง"ณรงค์" เป็นเลขา สกสค.เหตุขาดคุณสมบัติ สรรหามิชอบด้วยกม.


   

30ก.ค.62-ตามที่นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาฯ สกสค.) ซึ่งเป็นผู้ยื่นสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นเลขาธิการ สกสค. ได้ยื่นร้องศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้มีการคุ้มครองฉุกเฉินและเพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการ สกสค.ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2562 และคำสั่งแต่งตั้งเลขาฯ สกสค.ที่ 2/2562 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เนื่องจากเห็นว่ากระบวนการดำเนินการไม่ชอบด้วยกฎหมายและขาดความโปร่งใสนั้น 

นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รองปลัด ศธ.) กล่าวว่า ล่าสุดศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาในกรณีดังกล่าวแล้ว โดยจำแนกเป็นประเด็นได้ดังนี้ 1.กรณีที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และรักษาการแทน รมว.ศธ.ได้มอบอำนาจให้นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ.ทำหน้าที่แทนในการเรียกประชุม และประชุมคณะกรรมการ สกสค.เพื่อพิจารณาคัดเลือกเลขาฯ สกสค. ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมาย 2.กรณีที่ปลัด ศธ. มอบอำนาจให้ตนทำหน้าที่ในฐานะกรรมการ สกสค.โดยตำแหน่งแทน องค์คณะเห็นว่าเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฏหมายเช่นกัน 3.กรณีที่นายอรรถพล ระบุว่าตน และนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) มีสภาพร้ายแรงไม่สามารถไปยกมือเพื่อลงคะแนนให้บุคคลใดได้ เนื่องจากนายอรรถพล ได้เป็นประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ซึ่งอ้างว่าตนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย และกรณีการจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่อ้างว่านายบุญรักษ์ เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้ศาลพิจารณาในประเด็นนี้แล้วเห็นว่านายอรรถพลมีหน้าที่ในการหาข้อมูลข้อเท็จจริงเท่านั้น ไม่ได้มีหน้าที่ในการลงโทษและตัดสิน ที่สำคัญผู้มีอำนาจจริงก็ได้ยุติเรื่องทั้ง 2 กรณีดังกล่าวไปแล้วว่าทั้งตน และนายบุญรักษ์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงเห็นว่าการที่ตน และนายบุญรักษ์ เข้าไปร่วมลงมติในฐานะกรรมการ สกสค.ด้วยจึงชอบด้วยกฏหมาย ไม่ถือว่ามีสภาพร้ายแรง

นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า 4.กรณีที่นายอรรถพล ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่เลขาฯ สกสค. และนายอรรถพล ยังเข้ารับการสรรหาเป็นเลขาฯ สกสค.ด้วย ที่สำคัญนายอรรถพล ยังได้มอบอำนาจในฐานะเลขาฯ สกสค.ให้นายวิมล จำนงบุตร รองเลขาฯ สกสค. ซึ่งเป็นตำแหน่งที่นายอรรถพลแต่งตั้งมา ให้ทำหน้าที่แทนนั้น ศาลเห็นว่ากรณีนี้ถือเป็นสภาพร้ายแรง เนื่องจากเห็นว่าถ้าให้นายวิมลเข้าไปทำหน้าที่แทนก็ต้องเลือกนายอรรถพล จึงถือเป็นสภาพร้ายแรง มติของคณะกรรมการ สกสค.ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2562 จึงมิชอบด้วยกฏหมาย 5.กรณีประกาศให้นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการ ศธ.เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเป็นเลขาฯ สกสค.นั้น ศาลเห็นว่านายณรงค์ ไม่ได้แนบเอกสารวุฒิการศึกษา ดังนั้นจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการสรรหาให้เข้ารับการสัมภาษณ์ และ 6.เมื่อนายณรงค์ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ประกอบกับมติคณะกรรมการ สกสค.ครั้งที่ 5/2562 ก็มิชอบด้วยกฏหมาย ดังนั้นคำสั่งแต่งตั้งเลขาฯ สกสค.ที่ 2/2562 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ของนายการุณ จึงมิชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้นจึงเห็นชอบให้มีการเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว

"ในฐานะที่ผมเป็นรองปลัด ศธ. ที่กำกับดูแลงานบริหารงานบุคคล จะให้ยกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์ว่า กรณีการมอบอำนาจเพื่อให้ผู้ที่ถูกมอบอำนาจมาเลือกตัวเองนั้นถือเป็นเรื่องที่ต้องระวังและต้องเคร่งครัด เพราะถือเป็นเรื่องของปลประโยชน์ทับซ้อน ขอให้กรณีนี้เป็นกรณีตัวอย่างของ ศธ.โดยเฉพาะคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ควรจะต้องระวัง เพราะไม่เช่นนั้นจะเกิดกรณีปัญหาเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับนายอรรถพล และนายวิมลได้ ส่วนการสรรหาเลขาฟน สกสค.และผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. หลังจากนี้จะดำเนินการอย่างไรนั้น คงต้องขึ้นอยู่กับนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) จะพิจารณา”รองปลัด ศธ.กล่าว

ด้านนายอรรถพล กล่าวว่า หลังจากศาลปกครองมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งเลขาฯ สกสค.ไปแล้ว ต่อจากนี้ตนจะขอศึกษารายละเอียดก่อนว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป จะมีการฟ้องร้องศาลอาญาทุจริตกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่เคยพูดไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่นั้น คงต้องขอดูรายละเอียดก่อน

ด้านนายณัฏฐพล กล่าวว่า ปลัด ศธ.ได้รายงานถึงคำสั่งศาลปกครองกลางกรณีดังกล่าวแล้ว ซึ่งตนก็เคารพในคำสั่งของศาล และจะขอศึกษารายละเอียดของคำสั่ง เพื่อนำมาใช้พิจารณาดำเนินการสรรหาตำแหน่งเลขาฯ สกสค. และตำแหน่งอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
 


"ชาญวิทย์ เกษตรศิริ" จะอธิบายอย่างไร? ต่อข้อความที่โพสต์เฟซ........ ก่อนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเมื่อวาน (๒๑ ม.ค.๖๓) ว่า

'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?
ยำใหญ่ “ใส่ไข่” นายกฯประยุทธ์