ปากท้องเรื่องเร่งด่วน'จุรินทร์'เห็นด้วยแก้รธน. แต่ต้องดูเวลาเหมาะสม


   

12 ส.ค.62 - ที่ทำเนียบรัฐบาล นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ กล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านจัดแคมเปญแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 60  ว่า จุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ยังไม่เปลี่ยนแปลงและได้เสนอเป็นนโยบายรัฐบาลใน 12 ข้อ​ ซึ่งเมื่อถึงเวลาต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย​ ทั้งเรื่องการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น​เพื่อนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหมวดที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเป็นปราการด่านสำคัญที่จะส่งผลให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญในอนาคตเป็นไปได้ยาก หรือเกือบจะเรียกว่าแก้ไขไม่ได้เลย

รองนายกฯ​ กล่าวว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องใช้เสียงข้างมากของรัฐสภาหรือเกินกว่ากึ่งหนึ่ง และยังมีเงื่อนไขพ่วงมาอีกหลายข้อ เช่น ในจำนวนเสียงที่เกินกว่ากึ่งหนึ่งนั้นเป็นฝ่ายค้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 หรือเป็นเสียงจากส.ว.ที่ต้องประกอบอยู่ในนั้นด้วยไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 และบางกรณีต้องทำประชามติ ถือเป็นเงื่อนไขประกอบ ส่งผลให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปได้ยาก ซึ่งมีหลายฝ่ายกังวล เพราะเมื่อการเมืองถึงทางตันเราไม่อยากเห็นวิถีทางที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ จนเป็นที่มาของพรรคประชาธิปัตย์ในการแก้ไขหลักเกณฑ์ของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อให้รัฐธรรมนูญในอนาคตแก้ไขได้ง่ายเสียก่อน โดยใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุมรัฐสภา คาดว่าจะเพียงพอ และจะได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย

ผู้สืื่อข่าวถามว่า การแก้ไขหลักเกณฑ์รัฐธรรมนูญจะได้เสียงสนับสนุนมากกว่าการแก้ไขใหม่ทั้งฉบับหรือไม่ นายจุรินทร์ กล่าวว่า ไม่อยากจะไปก้าวล่วงความคิดคนอื่น เพราะทุกคนมีสิทธิในการเสนอความคิดเห็นตามแนวทางที่คิดว่าควรจะเป็น ตนเคารพความคิดเห็นของฝ่ายค้าน​ อย่างไรก็ตาม​ ในส่วนของรัฐบาลก็มีแนวความคิดเช่นนี้เหมือนกัน​ และถือเป็นเรื่องเร่งด่วน เพียงแต่ต้องหารือในช่วงเวลาที่เหมาะสม​ และตนยังมองว่าปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขคือปัญหาปากท้อง โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานราก ปัญหาความยากจน และปัญหาเกษตรก่อน แต่ทั้ง 2 เรื่องสามารถทำควบคู่กันไปได้.


วันนี้ พุธ ๑๘ กันยา ฝ่ายค้านอภิปรายทั่วไปรัฐบาล ประเด็น "นายกฯ ถวายสัตย์ฯ" ส่งท้ายก่อนปิดสมัยประชุม

ร้อยล้าน ‘ศรัทธาบริการ’ บิณฑ์
'สารอันตรายกับสายน้ำท่วม'
'เส้นทาง ๒ มิติ' รอ.ธรรมนัส
เฉพาะกับ "พระมหากษัตริย์"
ว่าด้วย 'บุญคุณและเอื้ออาทร'
น้ำครำตรวจสอบน้ำเน่า