ขัดแย้งบานปลาย เกาหลีใต้ถอดญี่ปุ่นพ้น 'บัญชีขาว' ประเทศคู่ค้า


   

รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศถอดญี่ปุ่นออกจาก "บัญชีขาว" ประเทศคู่ค้าที่ได้รับความไว้วางใจ ตอบโต้มาตรการแบบเดียวกันของญี่ปุ่นเมื่อต้นปีนี้ ทำให้การส่งออกสินค้าไปยังญี่ปุ่นต้องผ่านการตรวจที่เข้มงวดมากขึ้น

ซอง ยุนโม รัฐมนตรีกระทรวงการค้า, อุตสาหกรรมและพลังงาน ของเกาหลีใต้ แถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 / AFP

    คำประกาศของรัฐบาลเกาหลีใต้เมื่อวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เป็นการตอบโต้มาตรการของญี่ปุ่นเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ที่ถอดเกาหลีใต้ออกจากบัญชีขาว ประเทศคู่ค้าที่ได้รับความไว้วางใจ และก่อนหน้านั้นญี่ปุ่นยังออกกฎข้อบังคับควบคุมการส่งออกสินค้าสำคัญของญี่ปุ่นอย่างเข้มงวดมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้เช่นซัมซุง ที่ต้องพึ่งพาชิ้นส่วนและส่วนประกอบที่จำเป็นจากญี่ปุ่น

    มาตรการต่างๆ ของญี่ปุ่นนี้เพื่อตอบโต้ที่ศาลสูงสุดของเกาหลีใต้มีคำตัดสินเมื่อปีที่แล้ว ให้บริษัทหลายแห่งของญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้แรงงานชาวเกาหลีสมัยสงครามโลกครั้ง 2 ต้องจ่ายเงินชดใช้แก่ชาวเกาหลีใต้ คำตัดสินนี้ทำให้ความสัมพันธ์ทางการทูตและการค้าระหว่างเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 2 ชาตินี้ตึงเครียดขึ้น

    ภายหลังมาตรการทางการค้าของญี่ปุ่น รัฐบาลเกาหลีใต้ก็ประกาศเมื่อต้นเดือนนี้ว่า เกาหลีใต้จะถอดญี่ปุ่นออกจากบัญชีคู่ค้าที่น่าไว้วางใจของเกาหลีใต้บ้าง

    บัญชีขาวนี้เป็นสิทธิพิเศษแก่คู่ค้าบางประเทศ ที่การส่งออกสินค้าไปยังประเทศนั้นๆ จะได้รับการผ่อนผันกระบวนการนำสินค้าออกโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนยุ่งยาก

    เอเอฟพีกล่าวว่า ปัจจุบันเกาหลีใต้จัดทำบัญชีประเทศคู่ค้าแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มประเทศที่ลงนามข้อตกลงการควบคุมการส่งออกหลักๆ ของโลก 4 ฉบับ และกลุ่มประเทศที่ไม่อยู่ในกลุ่มแรก แต่กระทรวงการค้าของเกาหลีใต้ได้ปรับแก้ โดยเพิ่มกลุ่มใหม่อีก 1 กลุ่ม สำหรับประเทศที่ลงนามในข้อตกลง 4 ฉบับนั้น แต่กลับยังดำเนินการระบบควบคุมการส่งออกที่ละเมิดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ โดยญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกที่ติดอยู่ในกลุ่มใหม่นี้

    ซอง ยุนโม รัฐมนตรีการค้าของเกาหลีใต้ อ้างเหตุผลว่า เนื่องจากเป็นเรื่องยากที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับประเทศที่มักจะละเมิดกฎข้อบังคับพื้นฐานอยู่บ่อยครั้ง เกาหลีใต้จึงต้องมีระบบควบคุมการส่งออกมาจัดการกับกรณีนี้ แต่เขาไม่ได้เปิดเผยตัวอย่างการละเมิดกฎของญี่ปุ่น

    การปรับบัญชีประเทศคู่ค้าใหม่ของเกาหลีใต้จะเริ่มมีผลบังคับใช้เดือนกันยายน แต่ซองย้ำว่า รัฐบาลเกาหลีใต้เปิดกว้างสำหรับการเจรจากับญี่ปุ่น

    ความขัดแย้งทางการค้านี้เพิ่มความกังวลว่าอาจส่งผลไปถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างสองประเทศในช่วงยามที่ต้องเผชิญการคุกคามจากการยิงทดสอบมิสไซล์ของเกาหลีเหนือหลายครั้ง และยังอาจจะกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของโลกด้วย.


อุ่นหนาฝาคั่ง...แน่นซอย ไทยโพสต์ ครบรอบ ๒๓ ปี ย่างเข้าปีที่ ๒๔ ยังได้รับความรัก จากกัลยาณมิตรมากมาย เหมือนเช่นเคย ขอบคุณกันไม่หมด ทั้งจากภาคธุรกิจ ราชการ ฝ่ายการเมือง

'๒๑ ตุลา' สำนึกย้อน 'สำนึกไทย'
'ทอน' ไม่รู้! แล้วจะรอดหรือ
ธาตุแท้อนาคตใหม่
งบฯ ผ่าน ไม่ยุบ ไม่ออก
'ความเมือง' ในไทยยุคที่ ๓
อย่าให้ฝ่ายแค้นแหกตา