อัยการฟ้องแล้วอดีต สส.เพื่อไทย เสียบบัตรแทนกัน-ศาลฎีกาฯให้ประกันตัว


   

14 ส.ค.62 - ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุดได้มอบอำนาจให้พนักงานอัยการ เดินทางมาเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายนริศร ทองธิราช อดีต ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นจำเลย ในความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าพนักงานของรัฐ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา 123/1

กรณีเมื่อปลายปี 2559 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดทางอาญาและถอดถอนนายนริศร เนื่องจากพบพฤติการณ์ปรากฏจากคลิปวิดีโอว่า นายนริศรมีการเสียบบัตรแสดงตนในเครื่องคนอื่น และดึงออกมาเสียบใหม่ โดยเป็นการโหวตในมาตรา 9 และมาตรา 10 ของการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ทั้งที่สมาชิกรัฐสภามีเสียงเดียว เสียบบัตรแทนกันไม่ได้ เหตุในช่วงปี2556 ดังนั้นการกระทำของนายนริศร จึงเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา 123 และ 123/1 รวมถึงจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหน้าที่นั้นๆ ทั้งที่ไม่ได้มีตำแหน่งเช่นที่ว่า แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ทำให้การลงคะแนนเสียงถูกบิดเบือน

ต่อมางานรับฟ้องของศาลได้รับไว้เป็นคดีหมายเลขดำที่ อม.36/2562 เพื่อเสนอองค์คณะผู้พิพากษาพิจารณาสั่งเกี่ยวกับคำฟ้องต่อไป

หลังฟ้องแล้ว จำเลยขอใช้หลักทรัพย์เป็นตำแหน่ง  ส.ส.ของเพื่อน เพื่อขอปล่อยชั่วคราวระหว่างการพิจารณา ศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยตีราคาประกัน 1 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากการยื่นฟ้องแล้ว ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาก็จะต้องประชุมเลือกผู้พิพากษา 9 คน มาเป็นองค์คณะพิจารณาคำฟ้อง และเลือกเจ้าของสำนวนต่อไป


เห็นแล้วตาร้อน! วานนี้ (๒๒ สิงหาคม) ป.ป.ช.เปิดบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรณีเข้ารับตำแหน่ง จำนวน ๔๑๔ ราย

ภาพเชิงซ้อน 'การเมือง-การรบ'
แจกเงินเที่ยว 'รวยนักหรือ?'
เมื่อ 'ลางร้าย' มาถึงฝ่ายค้าน
'แล้งอีสานกับนักการเมือง'
รหัสลับ 'ประเทศไทย' ใต้พลูโต
เพิ่งเริ่มต้น "อย่าด่วนสรุป"