'สมคิด'สั่งปตท.ผลิตปุ๋ยราคาถูกช่วยเกษตรกร


เพิ่มเพื่อน    

16 ส.ค. 2562 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการมอบนโยบายกระทรวงพลังงาน โดยมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ผู้บริหารบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้ารับฟังนโยบาย ว่า ต้องการให้กระทรวงพลังงาน ปตท.เข้าช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของประเทศ โดยเฉพาะเกษตรกรกลุ่มที่ได้รับความช่วยเหลือจากพลังงานราคาถูกค่อนข้างน้อย เพราะเกษตรกรไม่ได้ใช้บริการสาธารณะที่ได้รับอุดหนุนราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์(เอ็นจีวี)ราคาถูก 

ดังนั้นแนวทางที่จะช่วยเหลือเกษตรกรได้คือต้นทุนทางการเกษตร ปตท.มีเครื่องมือ มีบุคลากร ควรวิจัยและพัฒนาปุ๋ยสั่งตัด ที่มีสูตรเฉพาะของแต่ละพื้นที่ และนำมาขายราคาในราคาถูก โดยอยากให้ปตท.ดำเนินการอย่างจริงจัง ขณะเดียวกันต้องการให้สถานีบริการน้ำมันของปตท.เพิ่มบทบาทในการช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชน นำสินค้าเข้าจำหน่าย จัดพื้นที่เฉพาะ รวมทั้งเดินหน้าโครงการห้องเย็นเพื่อจัดเก็บผลไม้ให้เกษตรกรในช่วงที่ราคาจำหน่ายตกต่ำ หากเดินหน้าทั้งหมดนี้แรงต้านจากกลุ่มเอ็นจีโอจะลดลงแน่นอน

นายสมคิดกล่าวว่า นอกจากนี้ขอให้หน่วยงานด้านพลังงานที่รัฐถือหุ้นอยู่ ทั้งปตท. กฟผ. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประชุมร่วมกับกระทรวงพลังงานอย่างเร่งด่วนเพื่อออกมาตรการพลังงานราคาถูก เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกขาลง อาทิ ค่าโดยสาร ค่าไฟ ค่าก๊าซ โดยอาจทำเงินกองทุนของกระทรวงพลังงาน ทั้งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ที่มีเงิน 30,000 ล้านบาท กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีเงินกว่า 10,000 ล้านบาท เข้าช่วยเหลือ

"กระทรวงพลังงานต้อจัดหาพลังงานทางเลือกไม่ใช่เพียงการบริหารพลังงานแหล่งปิโตรเลียมในประเทศเท่านั้น ในเชิงยุทธศาสตร์ต้องมองระดับภูมิภาคด้วย ต้องเป็นศูนย์กลางเป็นผู้นำด้านพลังงานอาเซียนได้และการสนับสนุนสตาร์ทอัพ ด้านพลังงานถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะตัวอย่างในจีนก็เติบโตมาได้ด้วยสตาร์ทอัพ ที่มีนับแสนราย ซึ่งคนรุ่นใหม่จะมีส่วนช่วยคิดค้น มองศักยภาพการพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ได้"

นอกจากนี้ต้องการให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานของประเทศ ต้องสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ทั้งพัฒนาเชื้อเพลิงทางเลือก พลังงานใหม่ๆ เพราะฟอสซิลกำลังจะหมดลง ต้องทำแผนพลังงานระยะเวลา 20 ปีให้สอดคล้องกับโลก ล่าสุดได้หารือกับผู้แทนจากสหรัฐอเมริกามีความต้องการให้ไทยเป็นตัวกลางความร่วมมือกับประเทศกัมพูชาในพื้นที่ทับซ้อนระหว่าง 2 ประเทศที่มีแหล่งพลังงาน โดยสหรัฐฯสนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่ทับซ้อนดังกล่าว

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า กระทรวงพลังงานจะเดินหน้า 2 เรื่องหลัก คือ การลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มขีดความสามารถประเทศ โดยจะเร่งแผนพลังงานชุมชน สนับสนุนให้มีโรงไฟฟ้าชุมชน และให้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเข้าอุดหนุน สำหรับกรณีพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา จะต้องดำเนินการให้เกิดความชัดเจนภายในปี 2565 หรือในสมัยของตน ขณะที่การเปิดประมูลพื้นที่ปิโตรเลียมรอบใหม่ จะดำเนินการภายในปี 2563 นี้

ด้านนายกุลิศ กล่าวว่า ภารกิจเร่งด่วนเฉพาะหน้าด้านพลังงานมี 6 ประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย มาตรการอุดหนุนด้านพลังงานที่อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีความชัดเจน ทั้งราคาก๊าซ ค่าไฟ ภายในเดือนก.ย. นี้ การระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการรื้อถอนสิ่งติดตั้งในกิจการปิโตรเลียม การชี้แจงต่อผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้า การกำหนดโรดแมปของน้ำมันเชื้อเพลิงในกลุ่มดีเซลทั้งบี10และบี20 การจัดประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน วันที่ 2 - 6 ก.ย. 2562 และการหาข้อยุติการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว(แอลเอ็นจี) 1.5 ล้านตันของกฟผ.


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"