ดร.สามารถออกบทความ'เทอร์มินัล 2 เจ้าปัญหา: ต้องสร้างมอเตอร์เวย์ 2 ชั้น 37,500 ลบ.'


เพิ่มเพื่อน    

25 ส.ค.2562 - ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์  รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อ “เทอร์มินัล 2 เจ้าปัญหา: ต้องสร้างมอเตอร์เวย์ 2 ชั้น 37,500 ลบ.” มีเนื้อหาว่า ตั้งแต่เปิดใช้สนามบินสุวรรณภูมิมาจนถึงปัจจุบัน ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่จะเลือกใช้มอเตอร์เวย์เป็นเส้นทางเข้า-ออกสนามบิน เนื่องจากอาคารผู้โดยสารที่มีอยู่มีเพียงอาคารเดียวคืออาคารด้านทิศเหนือหรือเทอร์มินัล 1 ตั้งอยู่ใกล้มอเตอร์เวย์ ทำให้การเลือกใช้มอเตอร์เวย์เข้า-ออกสนามบินได้รับความสะดวกมากกว่าการเลือกใช้ถนนบางนา-ตราด รวมทั้งทางด่วนบูรพาวิถีหรือทางด่วนบางนา-ชลบุรี ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของสนามบิน

แต่อย่างไรก็ตาม แผนแม่บทการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิ ได้คำนึงถึงความสมดุลของการกระจายปริมาณรถระหว่างมอเตอร์เวย์กับถนนบางนา-ตราดไว้อย่างรอบคอบ โดยได้วางแผนให้มีการก่อสร้างเทอร์มินัล 2 ทางด้านใต้ของเทอร์มินัล 1 หรือบนฝั่งถนนบางนา-ตราด ซึ่งหากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.ดำเนินตามแผนแม่บทดังกล่าว ปัญหารถติดบนมอเตอร์เวย์ก็จะไม่มี แต่เมื่อไม่นานมานี้ไม่รู้ว่าอะไรทำให้ ทอท.เปลี่ยนใจไม่ทำตามแผนแม่บท ทั้งๆ ที่ได้ทำตามมาตั้งแต่มีการจัดทำแผนแม่บทในปี พ.ศ.2536 และทั้งๆ ที่แผนแม่บทนี้ยังคงความทันสมัย และยังคงใช้งานได้เป็นอย่างดี

จะอย่างไรก็ตาม ทอท.ก็ไม่ยอมทำตามแผนแม่บท โดยพยายามที่จะก่อสร้างเทอร์มินัล 2 บนพื้นที่แคบๆ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเทอร์มินัล 1 อนึ่ง เทอร์มินัล 2 ที่ผิดแผนแม่บทนี้มักเรียกกันว่า “เทอร์มินัล 2 ตัดแปะ” สืบเนื่องจาก ทอท.ถูกมองว่าได้หยิบรูปเทอร์มินัล 2 มาแปะไว้เท่านั้น ไม่มีการศึกษาความเหมาะสมว่าการทำเช่นนั้นจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อองค์ประกอบทั้งหมดภายในสนามบิน รวมทั้งผลกระทบต่อสภาพการจราจรภายนอกสนามบิน

การก่อสร้างเทอร์มินัล 2 ตัดแปะจะก่อให้เกิดปัญหานานาประการดังที่ผมได้กล่าวแล้วในหลายบทความที่ผ่านมา รวมทั้งจะทำให้เกิดปัญหารถติดบนมอเตอร์เวย์อีกด้วย ซึ่งกรมทางหลวงผู้รับผิดชอบในการก่อสร้างและบำรุงรักษามอเตอร์เวย์ได้ตระหนักดีถึงปัญหานี้จากการก่อสร้างเทอร์มินัล 2 ตัดแปะ เนื่องจากจะทำให้มีปริมาณรถเข้า-ออกสนามบินทางมอเตอร์เวย์เพิ่มมากขึ้น เพราะเทอร์มินัล 2 ตัดแปะจะอยู่ใกล้กับมอเตอร์เวย์เช่นเดียวกับเทอร์มินัล 1 เป็นการเพิ่มภาระหนักในการรองรับปริมาณการจราจรให้กับมอเตอร์เวย์

ด้วยเหตุนี้ กรมทางหลวงจึงได้วางแผนแก้รถติดบนมอเตอร์เวย์ด้วยการเตรียมที่จะก่อสร้างมอเตอร์เวย์ชั้นที่ 2 เหนือมอเตอร์เวย์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน มอเตอร์เวย์ชั้นที่ 2 นี้มีจำนวนช่องจราจรข้างละ 3 ช่อง รวมเป็น 6 ช่อง มีเส้นทางเชื่อมต่อจากทางด่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่ถนนศรีนครินทร์ จากนั้นจะวิ่งบนมอเตอร์เวย์ไปจนถึงแขวงทับยาว เขตลาดกระบัง ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร มีทางเชื่อมเข้า-ออกสนามบินสุวรรณภูมิ วงเงินก่อสร้าง 37,500 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะรองรับการเดินทางเข้า-ออกสนามบินสุวรรณภูมิ ขณะนี้กรมทางหลวงได้ทำการศึกษาความเหมาะสมเสร็จเรียบร้อยแล้ว กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรืออีไอเอโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.)

จะเห็นได้ว่าหาก ทอท.ยังคงเดินหน้าก่อสร้างเทอร์มินัล 2 ตัดแปะต่อไป นอกจากจะสร้างปัญหาให้กับตัวสนามบินเองแล้ว ยังจะสร้างปัญหาให้กับสภาพการจราจรภายนอกสนามบินอีกด้วย แต่ถ้า ทอท.เลือกที่จะก่อสร้างเทอร์มินัล 2 ตามแผนแม่บท ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของเทอร์มินัล 1 บนฝั่งถนนบางนา-ตราด นอกจากจะทำให้สนามบินสุวรรณภูมิมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์แบบ สามารถเป็นสนามบินชั้นนำของโลกได้แล้ว ยังจะช่วยแก้ปัญหาการจราจรภายนอกสนามบินได้อีกด้วย เนื่องจากปริมาณรถบนมอเตอร์เวย์จะถูกกระจายไปสู่ถนนบางนา-ตราด รวมทั้งทางด่วนบูรพาวิถี ซึ่งยังคงมีขีดความสามารถรองรับปริมาณรถเพิ่มเติมได้ ทำให้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องก่อสร้างมอเตอร์เวย์ชั้นที่ 2 ช่วยประหยัดงบประมาณแผ่นดินได้มากถึง 37,500 ล้านบาท

อนึ่ง ในช่วงเวลาประมาณ 1 ปีที่ผ่านมา มีเสียงคัดค้านการก่อสร้างเทอร์มินัล 2 ตัดแปะจากทั่วสารทิศ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรวิชาชีพ 12 องค์กร นักวิชาการ ผู้ชำนาญการ และผู้หวังดี รวมทั้งหน่วยงานสำคัญของรัฐคือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ นับว่าเป็นครั้งแรกที่องค์กรวิชาชีพถึง 12 องค์กร มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเอกฉันท์ในการประชุมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 นั่นคือไม่ต้องการเทอร์มินัล 2 ตัดแปะ แต่ต้องการเทอร์มินัล 2 ตามแผนแม่บท องค์กรวิชาชีพเหล่านี้ประกอบด้วย (1) สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมป์ (2) สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ (3) สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (4) สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ (5) สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย (6) สมาคมนักผังเมืองไทย (7) สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย (8) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (9) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (10) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (11) สถาบันอาศรมศิลป์ และ (12) องค์กรอิสระ (เชิญสถาปนิกอาวุโส)

นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งองค์กรหลักด้านวิศวกรรมคือสภาวิศวกร ซึ่งได้ทำหนังสือคัดค้านถึงนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ก่อนการประชุมของ 12 องค์กรวิชาชีพ และที่สำคัญ แม้แต่บริษัทที่ปรึกษาของ ทอท.เองก็ยังคัดค้านการก่อสร้างเทอร์มินัล 2 ตัดแปะ

เขาเหล่านี้ออกมาส่งเสียงด้วยความรักและความห่วงใยต่อสนามบินสุวรรณภูมิหรือประเทศชาติโดยส่วนรวม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ ทั้งสิ้น เป็นผลให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลที่แล้ว (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) สั่งการให้ ทอท.ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสภาพัฒน์ นั่นคือจะต้องก่อสร้างเทอร์มินัล 2 ตามแผนแม่บท ซึ่งอยู่ทางทิศใต้บนฝั่งถนนบางนา-ตราด ไม่ใช่ก่อสร้างเทอร์มินัล 2 ตัดแปะ แต่ดูเหมือนว่า ทอท.ไม่แยแสต่อคำสั่งการของนายอาคมฯ โดยได้ซุ่มออกแบบเทอร์มินัล 2 ตัดแปะอย่างไม่สะทกสะท้านมาตั้งแต่นายอาคมฯ ยังคงเป็น รมว.คมนาคม

มาถึงรัฐบาลนี้ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นท่านเดิมคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านนายกฯ ประยุทธ์ จะรับฟังเสียงทักท้วงด้วยความหวังดีเหล่านั้น และจะพิจารณาสั่งการให้ ทอท.เร่งรัดก่อสร้างเทอร์มินัล 2 ตามแผนแม่บทโดยด่วน เพื่อให้ทันที่จะรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นทุกปี และที่สำคัญ ถ้าก่อสร้างไม่ทัน ทอท.จะต้องรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว ไม่โยนความผิดให้ผู้อื่น

ทั้งหมดนี้ ด้วยความหวังดีครับ
 


วันก่อน........ "เพนกวิน" โพสต์ "พวกเราไม่ใช่ 'เด็ก' ของใคร" หมายถึงที่ปลุกระดม "ล้มเจ้า" ไม่มีใครอยู่เบื้องหน้า-เบื้องหลัง พวกเขาคิดกันเอง-ทำกันเอง ว่างั้น!

ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน