'พรรคมิ่งขวัญ'ได้หัวหน้าพรรค-กก.บห.ชุดใหม่


   

31 ส.ค.62 - ที่ห้องประชุมใหญ่พรรคเศรษฐกิจใหม่ ได้มีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี ครั้งที่ 3/2562 โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเศรษฐกิจใหม่ รักษาการหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ รักษาการเลขาธิการพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการ พร้อมด้วยสมาชิกพรรคจากทั่วประเทศกว่า 300 คน เข้าร่วม

โดยวาระการประชุมคือการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ แทนนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ที่ได้ลาออกไป พร้อมเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ซึ่งมีผู้เสนอชื่อนายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเป็นหัวหน้าเพียงผู้เดียว โดยมีสมาชิกให้การรับรองครบถ้วนตามระเบียบการเลือกตั้ง

จากนั้นได้มีการกาบัตรลงคะแนนเลือกตั้งหัวหน้าพรรค ปรากฏว่านายมนูญ ได้คะแนนเสียงเห็นชอบทั้งสิ้น 317 คะแนน ส่วนกรรมการบริหารชุดใหม่ประกอบด้วย นายสุภดิช อากาศฤกษ์ รองหัวหน้าพรรค นายภาสกร  เงินเจริญกุล เลขาธิการพรรค นายพิชัย ขจรเรืองโรจน์ รองเลขาธิการพรรค นายอภิวัฒน์ อากาศฤกษ์ นายทะเบียนพรรค นายณกรณ์  ภู่ทับทิม ผู้ช่วยนายทะเบียนพรรค น.ส.ปัทมาภรณ์ แสงดี เหรัญญิกพรรค นายปราโมทย์ ทองน้อยยิ่ง ผู้ช่วยเหรัญญิกพรรค นายสุริยันต์ สุริยะโชติกุล โฆษกพรรค นายองอาจ  วนามากสมบัติ รองโฆษกพรรค นายศิระ ภัทรวรโยธิน กรรมการบริหารอื่นๆ

นายมนูญ กล่าวว่าขณะนี้เรามีส.ส. 6 คนในสภา และเราสัญญาว่าจะทำหน้าที่ส.ส.ให้เต็มกำลังความสามารถ จะสานต่อพร้อมทั้งผลักดันทุกนโยบายของพรรคที่เคยให้ไว้กับประชาชนตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้ง ถึงแม้จะเป็นฝ่ายค้านก็ตาม เราจะยึดถือความถูกต้องและผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก เรื่องไหนดีก็สนับสนุน เรื่องไหนไม่เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมก็จะไม่เห็นด้วยแน่นอน.


"เป็นกำลังใจให้จีน สู้..สู้" สำหรับพวกเราคนไทย....... ยามนี้ ไม่มีอะไรดีไปกว่าช่วยกันส่งแรงใจไปให้พี่น้องจีนที่กำลังเผชิญไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ค่อนข้างเดียวดายขณะนี้ โดยเฉพาะที่ "อู่ฮั่น"

การตั้งรับ 'ไวรัส' ของรัฐบาล
สัญญาณ 'ล้างบาง' ตำรวจ
ทำไมต้อง "กดบัตรแทนกัน"?
แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'