'พรรคมิ่งขวัญ'ได้หัวหน้าพรรค-กก.บห.ชุดใหม่


เพิ่มเพื่อน    

31 ส.ค.62 - ที่ห้องประชุมใหญ่พรรคเศรษฐกิจใหม่ ได้มีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี ครั้งที่ 3/2562 โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเศรษฐกิจใหม่ รักษาการหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ รักษาการเลขาธิการพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการ พร้อมด้วยสมาชิกพรรคจากทั่วประเทศกว่า 300 คน เข้าร่วม

โดยวาระการประชุมคือการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ แทนนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ที่ได้ลาออกไป พร้อมเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ซึ่งมีผู้เสนอชื่อนายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเป็นหัวหน้าเพียงผู้เดียว โดยมีสมาชิกให้การรับรองครบถ้วนตามระเบียบการเลือกตั้ง

จากนั้นได้มีการกาบัตรลงคะแนนเลือกตั้งหัวหน้าพรรค ปรากฏว่านายมนูญ ได้คะแนนเสียงเห็นชอบทั้งสิ้น 317 คะแนน ส่วนกรรมการบริหารชุดใหม่ประกอบด้วย นายสุภดิช อากาศฤกษ์ รองหัวหน้าพรรค นายภาสกร  เงินเจริญกุล เลขาธิการพรรค นายพิชัย ขจรเรืองโรจน์ รองเลขาธิการพรรค นายอภิวัฒน์ อากาศฤกษ์ นายทะเบียนพรรค นายณกรณ์  ภู่ทับทิม ผู้ช่วยนายทะเบียนพรรค น.ส.ปัทมาภรณ์ แสงดี เหรัญญิกพรรค นายปราโมทย์ ทองน้อยยิ่ง ผู้ช่วยเหรัญญิกพรรค นายสุริยันต์ สุริยะโชติกุล โฆษกพรรค นายองอาจ  วนามากสมบัติ รองโฆษกพรรค นายศิระ ภัทรวรโยธิน กรรมการบริหารอื่นๆ

นายมนูญ กล่าวว่าขณะนี้เรามีส.ส. 6 คนในสภา และเราสัญญาว่าจะทำหน้าที่ส.ส.ให้เต็มกำลังความสามารถ จะสานต่อพร้อมทั้งผลักดันทุกนโยบายของพรรคที่เคยให้ไว้กับประชาชนตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้ง ถึงแม้จะเป็นฝ่ายค้านก็ตาม เราจะยึดถือความถูกต้องและผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก เรื่องไหนดีก็สนับสนุน เรื่องไหนไม่เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมก็จะไม่เห็นด้วยแน่นอน.


ในเรื่องร้ายๆ มันก็มีเรื่องดีๆ รวมอยู่ด้วยเสมอ! อย่าง ๘ แกนนำ กปปส.เข้าคุก

มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'
แม่ๆ ของคน 'สู้แล้วรวย'
'นิพพานสังคมไทย'