’สุริยะ’ ระบุให้มากกว่า บุกจีบนักลงทุนต่างชาติจากเวียดนาม


เพิ่มเพื่อน    

2 ก.ย. 2562 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายในโอกาสนำคณะผู้บริหารและคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พบปะภาคเอกชน สถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยในเวียดนาม ที่สถานกงสุลใหญ่ประจำประเทศเวียดนาม ว่าที่ประชุมได้มีการรับฟังบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมและมาตรการส่งเสริมการลงทุนระหว่างไทย-เวียดนาม ได้รับรู้ว่านักลงทุนต้องการอะไรบ้าง หรือได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างในการเข้าไปลงทุนที่เวียดนาม เพื่อเป็นแนวทางให้ไทยนำไปกำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ตอบโจทย์ตรงกับความต้องการนักลงทุน โดยไทยจะให้มากกว่าแบบมาตรการต่อมาตรการ

ทั้งนี้ แม้เวียดนามมีจุดแข็งเรื่องอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำถูก มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เติบโตประมาณ 6-7% มีทรัพยากรธรรมชาติยังสมบูรณ์ ต้นทุนค่าไฟฟ้าอยู่ในระดับ มีการเปิดการค้าเสรีกับสหภาพยุโรป(อียู) แต่ก็มีจุดอ่อนที่กฎหมายการลงทุนบางข้อเขียนไว้คลุมเครือ ขณะที่ยอมรับว่าไทยมีจุดอ่อนเรื่องค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำแพงกว่าเวียดนาม ซึ่งไทยคงสู้ไม่ได้ แต่ไทยยังมีจุดแข็งเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครบวงจรสามารถอำนวยความสะดวกรองรับการค้าการลงทุน แรงงานไทยมีทักษะฝีมือสูง มีความชัดเจนเรื่องกฎหมายต่างๆ มากกว่า ต่างชาติมีสิทธิ์ถือครองที่ดิน และมาตรการภาษีใช้ได้จริง

“ส่วนตัวเชื่อว่าเราจะสามารถดึงดูดต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยได้มากขึ้น โดยปัจจุบันพบนักลงทุนเกาหลีเข้ามาลงทุนในเวียดนามสูงสุดเป็นอันดับ 1 ประกอบกับไทยยังเห็นโอกาสที่จะดึงดูดนักธุรกิจของเวียดนามที่มีเงินทุนสูงและศักยภาพพร้อมออกไปลงทุนยังต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในไทยได้เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งเบื้องต้นมอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) กลับไปสรุปสถานการณ์และผลการหารือครั้งนี้ทั้งหมดเพื่อเป็นแนวทางกำหนดแผนดึงดูดการลงทุนเข้าไทยก่อนนำเสนอให้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พิจารณาภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อเสนอเป็นนโยบายต่อรัฐบาลต่อไป”นายสุริยะ กล่าว

นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสศอ. กล่าวว่า แม้ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำของเวียดนามจะอยู่ในระดับต่ำกว่าไทย แต่สิ่งที่นักลงทุนไม่รับรู้ก่อนลงทุนคือ ค่าแรงงานขั้นต่ำดังกล่าวยังไม่ได้บวกค่าสวัสดิการต่างๆ ที่ต้องนำมานับรวมเป็นต้นทุนของผู้ประกอบการด้วย โดยเฉพาะข้อกำหนดที่เวียดนามระบุให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีส่งเสริมการลงทุนนั้นมีโควต้าจำกัด เมื่อผู้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในเวียดนาม กลับไม่ได้สิทธิประโยชน์จริง

โดยทางสถานทูตไทยประจำประเทศเวียดนาม ได้รายงานตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของเวียดนามในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-มิ.ย.) อยู่ที่  20,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 6 แสนล้านบาท) ขณะที่ไทยมีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศประมาณ 7.5 แสนล้านบาท อย่างไรก็ตามไทยยังคงดำเนินนโยบายส่งเสริมการลงทุนสองทางทั้งการดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาลงทุนในไทย และการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพออกไปลงทุนยังต่างประเทศเพื่อนำส่งรายได้กลับเข้าประเทศ
 


เห็น "นพ.บุญ วนาสิน" ประธาน "ธนบุรี  เฮลท์แคร์ กรุ๊ป" ออกโทรทัศน์ช่องเนชั่น เที่ยงวาน (๒๓ มิ.ย.) ฉอดๆ เรื่องจัดหาวัคซีนทางเลือกและเศรษฐกิจแบบเมามัน ใจร้องถามขึ้นมาเองว่า "อีกแล้วหรือ...คุณหมอ เห็นหลบหน้าไปตั้งนาน?"

เรตติงวันเกิด 'ตูดตุ๊กๆ'
เขา 'แก้กันอีกแล้ว' พี่ขา
กีฬา 'ใหญ่กว่า' แก้รัฐธรรมนูญ
ภาษาสื่อ"ปูติน-ไบเดน"
"ลุงป้อม-น้องธรรมนัส"
'เวียดนาม' ใกล้บอลโลก