8 พรรคแบ่งแล้วเก้าอี้ประธานกมธ.35 คณะ เพื่อไทยกวาดไป 10 คณะ


เพิ่มเพื่อน    

6 ก.ย.62 - ที่อาคารรัฐสภา เกียกกาย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมได้จัดแบ่งตำแหน่งคณะกรรมาธิการ (กธม.) ทั้ง 35 คณะ ดังนี้

พรรคเพื่อไทย 10 คณะ ได้แก่ กมธ.การพลังงาน, กมธ.การศึกษา, กมธ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ, กมธ.การศึกษา จัดทำ และติดตามการบริหารงบประมาณ, กมธ.การต่างประเทศ, กมธ.กิจการองค์กรศาล รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน, กมธ.กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ, กมธ.คุ้มครองผู้บริโภค, กมธ.การอุตสาหกรรม, กมธ.ป้องกันและบรรเทาผลกระทบภัยธรรมชาติและสาธารณภัย

พรรคพลังประชารัฐ 8 คณะ ได้แก่ กมธ.การตำรวจ, กมธ.การสื่อสารและโทรคมนาคม และดิจิตอลเศรษฐกิจ, กมธ.การเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน, กมธ.กิจการสภาผู้แทนราษฎร, กมธ.การทหาร, กมธ.การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม, กมธ.ป้องกันการปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด และ กมธ.การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

พรรคอนาคตใหม่ 6 คณะ ได้แก่ กมธ.การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม, กมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐ, กมธ.กฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน, กมธ.การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชาชน, กมธ.การพัฒนาเศรษฐกิจ และ กมธ.การแรงงาน

พรรคประชาธิปัตย์ 4 คณะ ได้แก่ กมธ.การพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา, กมธ.การเกษตรและสหกรณ์, กมธ.แก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ และ กมธ.การสวัสดิการสังคม

พรรคภูมิใจไทย 4 คณะ ได้แก่ กมธ.การคมนาคม, กมธ.ท่องเที่ยว, กมธ.กีฬา และ กมธ.การสาธารณสุข

พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คณะ ได้แก่ กมธ.การส่งเสริมแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม

พรรคประชาชาติ 1 คณะ ได้แก่ กมธ.การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการปกครองรูปแบบพิเศษ
 
พรรคเสรีรวมไทย 1 คณะ ได้แก่ กมธ.การปกครอง
 


เอาละครับ..... นับจากวันนี้ (๘ ส.ค.๖๓) เป็นต้นไป ถึงสิ้นปี และมีความเป็นไปได้ ที่จะติดพันไปถึงต้นปีหน้า

"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'