'นอภ.'พร้อม'อบจ.มุกดาหาร'นำชาวบ้านซ่อมถนนหลังน้ำลด


   

9 ก.ย.62-นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอเมืองมุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ออกตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ ต.ผึ่งแดด และ ต.ดงมอน  ที่ได้รับความเสียหายด้านถนนจากพายุโซนร้อนโพดุล  และได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันซ่อมแซมถนนเพื่อใช้สัญจรไปมาเป็นการชั่วคราว
 
นายกนก กล่าวว่า ในการช่วยเหลือเบื้องต้นนั้นองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่กำลังให้การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่โดยใช้งบประมาณที่ตั้งไว้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ถ้างบประมาณที่ตั้งไว้หมดลง หรือมีไม่เพียงพอองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่จะแจ้งยืนยันและขอรับการสนับสนุนมายังอำเภอ ซึ่งมีวงเงิน 500,000 บาท และถ้าวงเงินนี้หมดสามารถขอจากจังหวัดมุกดาหารได้ สำหรับอำเภอเมืองมุกดาหารได้ประกาศเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีอุทกภัย เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562  ส่วนฝายน้ำล้นหมู่ที่ 2 ต.ดงมอน ที่ได้รับความเสียหาย ได้ประสานเรื่องกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารแล้ว และจะเข้ามาสำรวจความเสียหายพร้อมนำเครื่องจักรเข้ามาซ่อมแซมฝายดังกล่าว

นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกช่วยเหลือประชาชนในการเร่งซ่อมแซมถนนในหลายพื้นที่ในจังหวัดมุกดาหาร โดยขณะนี้ได้นำเครื่องจักรลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านตำบลหนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ในการแก้ไขปัญหาถนนขาดโดยการตอกเสาทำสะพานชั่วคราวและขุดลอกคลองน้ำให้พี่น้องเกษตรกร จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือประชาชนพี่น้องชาวตำบลนาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร และตำบลโพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากถนนขาด  


"เป็นกำลังใจให้จีน สู้..สู้" สำหรับพวกเราคนไทย....... ยามนี้ ไม่มีอะไรดีไปกว่าช่วยกันส่งแรงใจไปให้พี่น้องจีนที่กำลังเผชิญไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ค่อนข้างเดียวดายขณะนี้ โดยเฉพาะที่ "อู่ฮั่น"

การตั้งรับ 'ไวรัส' ของรัฐบาล
สัญญาณ 'ล้างบาง' ตำรวจ
ทำไมต้อง "กดบัตรแทนกัน"?
แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'