'นอภ.'พร้อม'อบจ.มุกดาหาร'นำชาวบ้านซ่อมถนนหลังน้ำลด


เพิ่มเพื่อน    

9 ก.ย.62-นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอเมืองมุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ออกตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ ต.ผึ่งแดด และ ต.ดงมอน  ที่ได้รับความเสียหายด้านถนนจากพายุโซนร้อนโพดุล  และได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันซ่อมแซมถนนเพื่อใช้สัญจรไปมาเป็นการชั่วคราว
 
นายกนก กล่าวว่า ในการช่วยเหลือเบื้องต้นนั้นองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่กำลังให้การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่โดยใช้งบประมาณที่ตั้งไว้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ถ้างบประมาณที่ตั้งไว้หมดลง หรือมีไม่เพียงพอองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่จะแจ้งยืนยันและขอรับการสนับสนุนมายังอำเภอ ซึ่งมีวงเงิน 500,000 บาท และถ้าวงเงินนี้หมดสามารถขอจากจังหวัดมุกดาหารได้ สำหรับอำเภอเมืองมุกดาหารได้ประกาศเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีอุทกภัย เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562  ส่วนฝายน้ำล้นหมู่ที่ 2 ต.ดงมอน ที่ได้รับความเสียหาย ได้ประสานเรื่องกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารแล้ว และจะเข้ามาสำรวจความเสียหายพร้อมนำเครื่องจักรเข้ามาซ่อมแซมฝายดังกล่าว

นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกช่วยเหลือประชาชนในการเร่งซ่อมแซมถนนในหลายพื้นที่ในจังหวัดมุกดาหาร โดยขณะนี้ได้นำเครื่องจักรลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านตำบลหนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ในการแก้ไขปัญหาถนนขาดโดยการตอกเสาทำสะพานชั่วคราวและขุดลอกคลองน้ำให้พี่น้องเกษตรกร จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือประชาชนพี่น้องชาวตำบลนาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร และตำบลโพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากถนนขาด  


วิบากกรรม...."หมอเหวง" เพิ่งฝ่าสายฝนออกจากคุก ได้ ๒ วัน วานนี้กระเตง "ป้าธิดา" ไปเป็นเพื่อน ขึ้นศาลสืบพยานคดีชุมนุมปี ๒๕๕๒ สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ ๑๑ ปีแล้วซินะ ยังวนเวียนอยู่กับคุก 

ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'
'มึงเขียน-กูล้ม' ไม่เชื่อลอง!
'ธนาธร-ปิยบุตร' ออกศึก