ทล.อัพเดทน้ำท่วมลดลงเหลือ 5 จังหวัดผ่านไม่ได้12 แห่ง


เพิ่มเพื่อน    

ท่วมลดลง กรมทางหลวง อัพเดทสถานการณ์น้ำท่วม 5 จังหวัด ใน 16 สายทาง ผ่านไม่ได้ 12 แห่ง แนะประชาชนใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ อย่างเคร่งครัด

11 ก.ย.62-นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า  กรมทางหลวงได้ทำการสรุปเหตุการณ์อุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ  สถานการณ์น้ำปัจจุบันวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. พบทางหลวงถูกน้ำท่วม 5 จังหวัด ได้แก่ ยโสธร ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี  อำนาจเจริญ และศรีสะเกษ  ทางหลวงที่การจราจรผ่านไม่ได้ 12 แห่ง รายละเอียด ดังนี้
        
จ.ยโสธร จำนวน 1 แห่ง  ถนนทล.2351 ตอน พลไว – แข้โพนเมือง ช่วงกม.ที่ 29 - 31 น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 40 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่
   
จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 1 แห่ง  ถนน ทล.2043 ตอน ยางเฌอ – มหาชนะชัย ช่วงกม.ที่ 41 – 43  น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 65 ซม. ใช้ทางเลี่ยงจาก จ.ร้อยเอ็ด ใช้ ทล.215 ไป อ.สุวรรณภูมิ
 
จ.อุบลราชธานี จำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย
          1. ทล.23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน ช่วงกม.ที่ 220-226  น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 20 – 70 ซม. ใช้ทางเลี่ยง จาก ทล.212 ไป จ.อำนาจเจริญ จากนั้นใช้ทล.202 มุ่งหน้าไปจ.ยโสธร
        2. ทล.24 ตอน บ้านสวน – เขื่องใน ช่วงกม.ที่ 418 – 420  น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 77 ซม. ใช้ทางเลี่ยงเลี้ยวขวา ทล.231 ไปอ.เมืองอุบลราชธานี
        3. ทล.2382 ตอน เขื่องใน – ธาตุน้อย ช่วงกม.ที่ 12 – 17  น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 10 - 25 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่  
        4. ทล.2383 ตอน ม่วงสามสิบ – ดู่น้อย ช่วงกม.ที่ 11 - 15  น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 40 - 60 ซม. ปิดการจราจร กม.10 – 17 ใช้ทางเลี่ยงทล.23 เข้าสู่ ทล.212

       5. ทล.2404 ตอน เขื่องใน – นาคำใหญ่ ช่วงกม.ที่ 0 – 4  น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 10 - 20 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่ 
      6. ทล.2404 ตอน เขื่องใน – นาคำใหญ่ ช่วงกม.ที่ 4+800 (สะพานห้วยเรือ)  คอสะพานชำรุดปิดการจราจร ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่
      7. ทล.2408 ตอน นาคำใหญ่ – โพนเมือง ช่วงกม.ที่ 14 – 18  น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 10 – 30 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่
       8. ทล.2412 ตอน ท่าวารี – ท่าศาลา ช่วงกม.ที่ 9 – 10  น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 25 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่
       9. ทล.2413 ตอน บ้านเอ้ – หนองขอน ช่วงกม.ที่ 12 – 13  น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 95 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่
          
จ.ศรีสะเกษ จำนวน 1 แห่ง    ทล.2412 ตอน ท่าศาลา – ละทาย ช่วงกม.ที่ 12 - 16 น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 105 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่
                                                                                      
        
ทั้งนี้ กรมทางหลวง ได้ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์นำทาง ในบริเวณทางหลวงที่ถูกน้ำท่วม พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย โดยขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ ได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)


"๘ กรกฎา" ไม่ใช่วัน "แดงเดือด"! แต่เป็น "วันส้มเดือด" หรือ "วันปลอกแตก" ก็ได้เหมือนกัน สุดแต่ใครพอใจเรียกแบบไหน

'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'