ทล.อัพเดทน้ำท่วมลดลงเหลือ 5 จังหวัดผ่านไม่ได้12 แห่ง


เพิ่มเพื่อน    

ท่วมลดลง กรมทางหลวง อัพเดทสถานการณ์น้ำท่วม 5 จังหวัด ใน 16 สายทาง ผ่านไม่ได้ 12 แห่ง แนะประชาชนใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ อย่างเคร่งครัด

11 ก.ย.62-นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า  กรมทางหลวงได้ทำการสรุปเหตุการณ์อุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ  สถานการณ์น้ำปัจจุบันวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. พบทางหลวงถูกน้ำท่วม 5 จังหวัด ได้แก่ ยโสธร ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี  อำนาจเจริญ และศรีสะเกษ  ทางหลวงที่การจราจรผ่านไม่ได้ 12 แห่ง รายละเอียด ดังนี้
        
จ.ยโสธร จำนวน 1 แห่ง  ถนนทล.2351 ตอน พลไว – แข้โพนเมือง ช่วงกม.ที่ 29 - 31 น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 40 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่
   
จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 1 แห่ง  ถนน ทล.2043 ตอน ยางเฌอ – มหาชนะชัย ช่วงกม.ที่ 41 – 43  น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 65 ซม. ใช้ทางเลี่ยงจาก จ.ร้อยเอ็ด ใช้ ทล.215 ไป อ.สุวรรณภูมิ
 
จ.อุบลราชธานี จำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย
          1. ทล.23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน ช่วงกม.ที่ 220-226  น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 20 – 70 ซม. ใช้ทางเลี่ยง จาก ทล.212 ไป จ.อำนาจเจริญ จากนั้นใช้ทล.202 มุ่งหน้าไปจ.ยโสธร
        2. ทล.24 ตอน บ้านสวน – เขื่องใน ช่วงกม.ที่ 418 – 420  น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 77 ซม. ใช้ทางเลี่ยงเลี้ยวขวา ทล.231 ไปอ.เมืองอุบลราชธานี
        3. ทล.2382 ตอน เขื่องใน – ธาตุน้อย ช่วงกม.ที่ 12 – 17  น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 10 - 25 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่  
        4. ทล.2383 ตอน ม่วงสามสิบ – ดู่น้อย ช่วงกม.ที่ 11 - 15  น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 40 - 60 ซม. ปิดการจราจร กม.10 – 17 ใช้ทางเลี่ยงทล.23 เข้าสู่ ทล.212

       5. ทล.2404 ตอน เขื่องใน – นาคำใหญ่ ช่วงกม.ที่ 0 – 4  น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 10 - 20 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่ 
      6. ทล.2404 ตอน เขื่องใน – นาคำใหญ่ ช่วงกม.ที่ 4+800 (สะพานห้วยเรือ)  คอสะพานชำรุดปิดการจราจร ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่
      7. ทล.2408 ตอน นาคำใหญ่ – โพนเมือง ช่วงกม.ที่ 14 – 18  น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 10 – 30 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่
       8. ทล.2412 ตอน ท่าวารี – ท่าศาลา ช่วงกม.ที่ 9 – 10  น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 25 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่
       9. ทล.2413 ตอน บ้านเอ้ – หนองขอน ช่วงกม.ที่ 12 – 13  น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 95 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่
          
จ.ศรีสะเกษ จำนวน 1 แห่ง    ทล.2412 ตอน ท่าศาลา – ละทาย ช่วงกม.ที่ 12 - 16 น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 105 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่
                                                                                      
        
ทั้งนี้ กรมทางหลวง ได้ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์นำทาง ในบริเวณทางหลวงที่ถูกน้ำท่วม พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย โดยขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ ได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)


ทอน....ขอจับมือที! นายเจ๋งอะ ที่ตัดสินใจออกมา "ชูธง" นำหน้าเด็ก "ชนเจ้า" แทนซุกหลังอย่างที่ผ่านมา อย่าแผ่วเป็นม้าตีนต้นล่ะ

กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'