เปิด 5 นิทรรศการใหม่ในศูนย์ข้อมูลอนุรักษ์นครประวัติศาสตร์อยุธยา


   

 

     วันที่ 24 กันยายน นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดนิทรรศการถาวรภายในอาคารศูนย์ข้อมูลการอนุรักษ์นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา   เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

      นายอนันต์ กล่าวว่า กรมศิลปากร ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ในกลุ่มโครงการเนรมิตอยุธยาเพื่อความน่าอยู่และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะเมืองและแหล่งโบราณสถานใน จ.พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งการซ่อมแซมอาคารศูนย์ข้อมูลการอนุรักษ์นครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยาจากเหตุการณ์อุทกภัยใหญ่เมื่อ พ.ศ. 2554 ทำให้อาคารศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับความเสียหายอย่างหนักจนไม่สามารถให้บริการได้ กรมศิลปากรได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงอาคารศูนย์ข้อมูลฯ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 จนแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

 

 

     อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวต่อว่า ภายในศูนย์ข้อมูลการอนุรักษ์นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยนิทรรศการ 5 ส่วน ส่วนที่ 1 เรื่องมรดกโลก ส่วนที่ 2 เรื่องประวัติการอนุรักษ์โบราณสถานพระนครศรีอยุธยา ส่วนที่ 3 เรื่องนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากับการอนุรักษ์และพัฒนา ส่วนที่ 4 เรื่องงานอนุรักษ์ประเภทต่างๆ และส่วนที่ 5 เรื่องนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากับการพัฒนาในอนาคต การจัดทำนิทรรศการใหม่ทั้งหมดนี้ ใช้เทคโนโลยีและรูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจง่าย ประกอบด้วยแผนที่ แผนผังจำลองภาพโบราณสถานของอยุธยา จำลองภาพการอนุรักษ์โบราณสถานประเภทต่างๆ เป็นต้น ​​​    ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00  น. – 16.00 น. ปิดให้บริการ ในวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

 

 

 

 


ยิ่งกว่าวันนั้นของเดือน........... "เอ๋-ปารีณา" เธอพูดถึง คุณเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส น่ะ ก็นะ.... ไม่เคยเห็นมาก่อนว่า กรรมาธิการสภาผู้แทนฯ จะแบ่งข้างแยกขั้วซัดกันเละขนาดนี้ เน้นสนองตัณหาตัวเอง ไม่สนใจว่าประชาชนจะได้อะไร

"๓.๖ ล้าน" สู่วีรชนลำพะยา
คนของ 'แม้ว-ปู' จะปราบโกง
ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว
พี่น้องใต้เศร้าเราจะสุขหรือ?