เปิด 5 นิทรรศการใหม่ในศูนย์ข้อมูลอนุรักษ์นครประวัติศาสตร์อยุธยา


เพิ่มเพื่อน    

 

     วันที่ 24 กันยายน นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดนิทรรศการถาวรภายในอาคารศูนย์ข้อมูลการอนุรักษ์นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา   เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

      นายอนันต์ กล่าวว่า กรมศิลปากร ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ในกลุ่มโครงการเนรมิตอยุธยาเพื่อความน่าอยู่และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะเมืองและแหล่งโบราณสถานใน จ.พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งการซ่อมแซมอาคารศูนย์ข้อมูลการอนุรักษ์นครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยาจากเหตุการณ์อุทกภัยใหญ่เมื่อ พ.ศ. 2554 ทำให้อาคารศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับความเสียหายอย่างหนักจนไม่สามารถให้บริการได้ กรมศิลปากรได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงอาคารศูนย์ข้อมูลฯ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 จนแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

 

 

     อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวต่อว่า ภายในศูนย์ข้อมูลการอนุรักษ์นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยนิทรรศการ 5 ส่วน ส่วนที่ 1 เรื่องมรดกโลก ส่วนที่ 2 เรื่องประวัติการอนุรักษ์โบราณสถานพระนครศรีอยุธยา ส่วนที่ 3 เรื่องนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากับการอนุรักษ์และพัฒนา ส่วนที่ 4 เรื่องงานอนุรักษ์ประเภทต่างๆ และส่วนที่ 5 เรื่องนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากับการพัฒนาในอนาคต การจัดทำนิทรรศการใหม่ทั้งหมดนี้ ใช้เทคโนโลยีและรูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจง่าย ประกอบด้วยแผนที่ แผนผังจำลองภาพโบราณสถานของอยุธยา จำลองภาพการอนุรักษ์โบราณสถานประเภทต่างๆ เป็นต้น ​​​    ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00  น. – 16.00 น. ปิดให้บริการ ในวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

 

 

 

 


นักข่าวนี่....ก็นะ น่าจะเปลี่ยน "ซิมสมอง" ซะมั่ง ทำเป็นหุ่นยนต์ "โปรแกรมสำเร็จรูป" ไปได้ อภิปรายไม่ไว้วางใจเสร็จปุ๊บ ต้องปรี่ถามนายกฯ ปั๊บ "ปรับ ครม.มั้ยคะ?"

บุญทาน "คุ้มบ้าน-คุ้มเมือง"
'เรื่องนักเรียนกับคนบ้าข่าว'
มหกรรม 'มหา'ลัย' แข่งติด #
ผ่ายุทธการอรุณรุ่งริ่ง
'สิ้นสุดทางคุก' ของ ๓ มะกอก
จบที่ 'ไม่ยอมจบ' ของทอน