'วีระ'ข้องใจยามเกิดภัยพิบัติทุกรัฐบาลจะบอกว่าไม่มีเงิน แต่พอจะซื้ออาวุธไม่รู้เอาเงินมาจากไหน!


เพิ่มเพื่อน    

28 ก.ย.62 - นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านการคอร์รัปชัน โพสต์เฟซบุ๊กว่า "ยามที่ต้องการจะซื้ออาวุธ ไม่รู้แมร่งงง
ไปเอาเงินมาจากที่ใด

ยามเกิดภัยพิบัติ ทุกรัฐบาลจะบอกไม่มีเงิน ขาดเงินในการช่วยเหลือประชาชน

ทุกรัฐบาลจะซื้ออาวุธกี่พันกี่หมื่นล้านไม่เคยขอ ไม่เคยบอกประชาชน ทั้งที่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรจากอาวุธเหล่านี้เลย เนื่องจากรัฐบาลและกองทัพไม่เคยเอาอาวุธเหล่านี้มาใช้ป้องกันประเทศ นับตั้งแต่ปี 2543 (MOU 2543)เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อถูกเพื่อนบ้าน(กัมพูชา) เอากำลังพร้อมอาวุธเข้ามาบุกรุกยึดครองแผ่นดินไทย ตลอดแนวชายแดนด้านตะวันออก

แต่ยามที่บ้านเมืองเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติกับประชาชน สร้างความเดือดร้อนอย่างมากมาย ทุกรัฐบาลมักจะอ้างว่างบประมาณในการช่วยเหลือมีไม่เพียงพอ ต้องมาเรี่ยไรขอบริจาคจากประชาชน"


ตลก "สาระที่สุด" ชั่วโมงนี้ ต้องยกให้ตลก "ป๋าเทพ โพธิ์งาม" ส่วนตลกไร้สาระและ "บัดซบที่สุด" ต้องตลก "โทนาฟ โคแดง"!

เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"
"น้องเทนนิส"ของคนไทย
"กฎหมายกับกองโจร"
จุฬาฯ"เน่าที่หน่อหรือราก?"