'วีระ'ข้องใจยามเกิดภัยพิบัติทุกรัฐบาลจะบอกว่าไม่มีเงิน แต่พอจะซื้ออาวุธไม่รู้เอาเงินมาจากไหน!


เพิ่มเพื่อน    

28 ก.ย.62 - นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านการคอร์รัปชัน โพสต์เฟซบุ๊กว่า "ยามที่ต้องการจะซื้ออาวุธ ไม่รู้แมร่งงง
ไปเอาเงินมาจากที่ใด

ยามเกิดภัยพิบัติ ทุกรัฐบาลจะบอกไม่มีเงิน ขาดเงินในการช่วยเหลือประชาชน

ทุกรัฐบาลจะซื้ออาวุธกี่พันกี่หมื่นล้านไม่เคยขอ ไม่เคยบอกประชาชน ทั้งที่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรจากอาวุธเหล่านี้เลย เนื่องจากรัฐบาลและกองทัพไม่เคยเอาอาวุธเหล่านี้มาใช้ป้องกันประเทศ นับตั้งแต่ปี 2543 (MOU 2543)เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อถูกเพื่อนบ้าน(กัมพูชา) เอากำลังพร้อมอาวุธเข้ามาบุกรุกยึดครองแผ่นดินไทย ตลอดแนวชายแดนด้านตะวันออก

แต่ยามที่บ้านเมืองเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติกับประชาชน สร้างความเดือดร้อนอย่างมากมาย ทุกรัฐบาลมักจะอ้างว่างบประมาณในการช่วยเหลือมีไม่เพียงพอ ต้องมาเรี่ยไรขอบริจาคจากประชาชน"


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก