2นักวิชาการต้านสารพิษถูกขู่ฆ่า!จี้'เฉลิมชัย'แจงเหตุผลแค่สั่งจำกัดใช้


เพิ่มเพื่อน    

2 ต.ค. 62 - นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.) คณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฏร พร้อมคณะ แถลงว่า ก่อนหน้านี้ทางกมธ.มีมติเชิญรัฐมนตรีทั้ง 4 กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงสาธารณสุข  มาให้ข้อมูลต่อที่ประชุมกมธ. แต่ปรากฏว่ารัฐมนตรีทั้ง 4 คน ไม่มา โดยอ้างติดภารกิจ ซึ่งกมธ.จะยังคงรอให้รัฐมนตรีทั้งหมดมาชี้แจงในครั้งต่อไป

นายชวลิต กล่าวอีกว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งให้ทำตามมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายในการให้จำกัดการใช้วัตถุอันตรายพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ที่ยังไม่ยกเลิกสารเคมีทั้ง 3 ตัว โดยให้มีมาตรการเพียงแค่จำกัดการใช้งาน ทั้งที่ข้าราชการประจำกรมวิชาการเกษตรทำหนังสือแจ้งไปยังปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 17 ก.ย. เพื่อขอให้จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ห้ามผลิต นำเข้า ส่งออก และจำหน่าย ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่นายเฉลิมชัยต้องตอบสังคมว่ามีเหตุผลอย่างไรที่มีความเห็นแตกต่างจากรัฐมนตรีคนอื่นๆ

“เป็นเรื่องที่น่าเสียใจ ผมทราบว่ากรรมาธิการสองคนถูกขู่ฆ่าจากการทำงานต่อต้านการใช้สารเคมีร้ายแรง 3 ตัวนี้ ซึ่งกรรมาธิการให้กำลังใจและแนะนำให้แจ้งความเป็นหลักฐาน เพื่อที่จะทำให้เรื่องนี้เป็นที่รู้จักและรับรู้ของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด กมธ.ต้องไม่มีภาระและความกังวลใดๆในอันที่จะทำงานให้กับประชาชน ขอยืนยันว่าคณะกรรมาธิการมีจุดยืนที่ชัดเจนที่จะระงับยับยั้งการตายผ่อนส่งของคนไทยที่จะได้รับพิษภัยจากสารเคมีร้ายแรงที่ได้มีการศึกษาตามมาอย่างช้านาน” นายชวลิต กล่าว

เมื่อถามว่าลักษณะการขู่ฆ่าเป็นอย่างไร นายชวลิต กล่าวว่า ขอให้ไปสอบถามรายละเอียดนพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ศาสตราจารย์สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ น.ส.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล นักวิชาการ นักวิจัย และผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ.