งานลอยกระทงบุรีรัมย์ เน้นวัสดุธรรมชาติ เตือนเยาวชนเล่นประทัดไม้ไฟ


เพิ่มเพื่อน    

28 ต.ค.62- นายยุทธชัย พงศ์พณิช รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ กล่าวว่า เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร่วมกับสถานศึกษา บริษัท ห้างร้าน และชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล ทั้ง 18 ชุมชน เตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2562 ที่ศาลเจ้าแม่บัวลอย บริเวณคลองละลม ลูกที่ 4 และที่เวทีลานวัฒนธรรม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยโบราณได้สืบทอดไปสู่ลูกหลาน

ทั้งนี้ภายในงานจะมีกิจกรรมและมหรสพมากมาย อาทิ การประกวดกระทงใหญ่  ที่เน้นนำวัสดุจากธรรมชาติมาประดิษฐ์กระทงที่ย่อยสลายง่าย การประกวดขบวนแห่อันตระการตา 18 ขบวน และการประกวดหนูน้อยนพมาศ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมและดนตรี สลับกับการประกวดหนูน้อยนพมาศ

  รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ กล่าวต่ออีกว่า การจัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยอันดีงามได้สืบทอดไปจนถึงอนุชนรุ่นหลัง และร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศวิทยาในชุมชน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันอนุรักษ์งานประเพณีลอยกระทงที่งดงามและขอเตือนเยาวชน โดยเฉพาะเด็กๆ ที่ชอบจุดพลุ ดอกไม้ไฟ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้ร่วมงานได้ ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการเล่นประทัดหรือดอกไม้ไฟ.
 


เนี่ย.......... ด้วยตำแหน่ง "โฆษกรัฐบาล"! ถ้าจะตำหนิ "นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์" ก็ต้องตำหนิกันในเรื่องนี้แหละ คือเรื่องการใช้มาตรการควบคุมโควิดกับบุคคลต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศช่วงนี้

'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'