2 ธ.ค.นี้ ทปอ. เปิดระบบการลงทะเบียน TCAS 63


เพิ่มเพื่อน    


26พ.ย.62-นายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ผช.เลขาฯ ทปอ.) กล่าวว่า  จากที่ ทปอ. ได้เดินสายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2563  ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทั่วประเทศ  ซึ่งที่ผ่านมา ทปอ.ได้ชี้แจงไปแล้ว 8 ครั้ง  เหลือครั้งสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรศ (มศว) ในวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ ตนต้องการให้นักเรียน และผู้สนใจเข้ามาฟังหากมีข้อสงสัยจะได้ซักถาม  อย่างไรก็ตามจากเท่าที่เดินสายชี้แจงนักเรียนส่วนใหญ่น่าจะเข้าใจระบบ TCAS ปี 63  เนื่องจากมีการซักถามกันไม่มาก แสดงว่าเด็กๆ น่าจะเข้าใจระบบมากขึ้นแล้ว  


นอกจากนี้ในวันที่ 2 ธันวาคมนี้ ทปอ. จะเปิดระบบการลงทะเบียน TCAS 63ทาง เว็บไซต์ student.mytcas.com  ซึ่งการลงทะเบียน หมายถึง ผู้สมัครมีความประสงค์ที่จะเข้าสมัครคัดเลือกในระบบ TCAS 63 รอบใดรอบหนึ่งก็ตาม จําเป็นต้องเข้ามาแสดงตัว โดยการให้ข้อมูลของตนเองในระบบการคัดเลือกกลางไว้ก่อน ซึ่งการลงทะเบียนนี้ยังไม่ใช่การสมัครคัดเลือก แต่เป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานในระบบการคัดเลือก  ผู้สมัครในระบบ TCAS จะลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อลงทะเบียนแล้วจึงค่อยไปสมัครคัดเลือกต่อไป  ทั้งนี้ระบบการลงทะเบียนมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกด้วย  เช่น จากมหาวิทยาลัยที่ส่งข้อมูลหลักสูตรมาทําเป็นฐานข้อมูลกลาง โรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ส่งเกรดภาคเรียน หรือสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ที่ส่งคะแนนผลการสอบต่างๆ เป็นต้น   นักเรียนที่จะสมัคร TCAS จะต้องลงทะเบียนทุกคน


ไม่อยากใช้คำว่า "เคยบอกไปแล้ว" ในการเขียนหนังสือ แต่วันนี้ "จำเป็น" ขออนุญาตซักครั้ง คือหลังจากเหตุ "ผีน้อย" เกิดเป็น "กรณีศึกษา" ขึ้นแล้ว

ประเทศไทย 'ยังไงๆ ต้องรอด'
เคอร์ฟิว "เซฟก่อนตายจริงๆ"
เมื่อ 5-12 เข้ามาแทน 7-11
"โรงหมอ-กระทรวง"ร่วมโรค
ฉุกเฉิน 'ในระบบราชการ'?
อสม. 'หน่วยรบที่โลกลืม'