2 ธ.ค.นี้ ทปอ. เปิดระบบการลงทะเบียน TCAS 63


   


26พ.ย.62-นายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ผช.เลขาฯ ทปอ.) กล่าวว่า  จากที่ ทปอ. ได้เดินสายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2563  ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทั่วประเทศ  ซึ่งที่ผ่านมา ทปอ.ได้ชี้แจงไปแล้ว 8 ครั้ง  เหลือครั้งสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรศ (มศว) ในวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ ตนต้องการให้นักเรียน และผู้สนใจเข้ามาฟังหากมีข้อสงสัยจะได้ซักถาม  อย่างไรก็ตามจากเท่าที่เดินสายชี้แจงนักเรียนส่วนใหญ่น่าจะเข้าใจระบบ TCAS ปี 63  เนื่องจากมีการซักถามกันไม่มาก แสดงว่าเด็กๆ น่าจะเข้าใจระบบมากขึ้นแล้ว  


นอกจากนี้ในวันที่ 2 ธันวาคมนี้ ทปอ. จะเปิดระบบการลงทะเบียน TCAS 63ทาง เว็บไซต์ student.mytcas.com  ซึ่งการลงทะเบียน หมายถึง ผู้สมัครมีความประสงค์ที่จะเข้าสมัครคัดเลือกในระบบ TCAS 63 รอบใดรอบหนึ่งก็ตาม จําเป็นต้องเข้ามาแสดงตัว โดยการให้ข้อมูลของตนเองในระบบการคัดเลือกกลางไว้ก่อน ซึ่งการลงทะเบียนนี้ยังไม่ใช่การสมัครคัดเลือก แต่เป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานในระบบการคัดเลือก  ผู้สมัครในระบบ TCAS จะลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อลงทะเบียนแล้วจึงค่อยไปสมัครคัดเลือกต่อไป  ทั้งนี้ระบบการลงทะเบียนมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกด้วย  เช่น จากมหาวิทยาลัยที่ส่งข้อมูลหลักสูตรมาทําเป็นฐานข้อมูลกลาง โรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ส่งเกรดภาคเรียน หรือสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ที่ส่งคะแนนผลการสอบต่างๆ เป็นต้น   นักเรียนที่จะสมัคร TCAS จะต้องลงทะเบียนทุกคน


ผมว่านะ............ คนอย่างนาย "ปิยบุตร แสงกนกกุล" นี่ นอกจากสงสัยกันว่า จบดอกเตอร์ทางกฎหมาย เป็นถึงระดับรองศาสตราจารย์มาได้อย่างไรแล้ว เขายังสงสัยกันอีกว่า.........

ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?
ยำใหญ่ “ใส่ไข่” นายกฯประยุทธ์
'ผีบุญ' แนวทางศึกษา 'ทอน'
ประเดิมศกด้วย"ศึก ๒ สวน"
'ตำรวจกับผู้ร้ายในชีวิตจริง'
จากตะวันออกกลางสู่ปทุมวัน