'โอ๊ค'ยังมีเสียวต่อ!'ส.ว.สมชาย'กางพรบ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตฯ ชี้เป็นอื่นไปไม่ได้'อัยการ'ต้องยื่นอุทธรณ์


เพิ่มเพื่อน    

27 พ.ย. 62 - นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) โพสตฺเฟซบุ๊กโดยมีเอหาดังนี้

คดีนี้ยังมีลุ้นเสียวต่อ?

เป็นอื่นไม่ได้!!!

อัยการมีหน้าที่ยื่นอุทธรณ์ภายใน1เดือนตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙

มาตรา ๓๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๑ การอุทธรณ์คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลชั้นต้น ในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยยื่นต่อ ศาลชั้นต้นภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันอ่านหรือถือว่าได้อ่านคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นให้คู่ความ ฝ่ายที่อุทธรณ์ฟัง เมื่อศาลชั้นต้นมีคําสั่งรับอุทธรณ์หรือเมื่อมีการยื่นคําร้องอุทธรณ์คําสั่งไม่รับอุทธรณ์ของศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นส่งอุทธรณ์หรือคําร้องเช่นว่านั้นพร้อมสํานวนไปยังศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งโดยเร็ว


เมื่อวาน เปิดเฟซ....... เห็นภาพที่คุณ Aks Imaginate โพสต์ไว้ ชอบใจมาก เป็นภาพหนังสือพิมพ์ตั้งๆ จำนวนมาก ไม่ได้แกะเชือกมัด โรงพิมพ์ส่งมาสภาพไหน ก็ยังคงอยู่ในสภาพนั้น ไม่ได้ขายเลย

ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'