'ปรเมศวร์' ชี้เจตนารมณ์กฎหมายครอบครองที่ สปก. 'ไม่มีที่ดิน-มีน้อย-ยากจน-ทำเกษตร'


เพิ่มเพื่อน    

28 พ.ย.62 - นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาธนบุรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวให้ความเห็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. ระบุว่า ความรู้คู่คุณธรรม มาทำความเข้าใจในกฎหมายปฏิรูปที่ดินกันหน่อยครับ เอาแค่คำจำกัดความตามมาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 ซักสองเรื่องก็พอ น่าจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนแก่สังคมแล้วครับ (1) “การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” คือ การปรับปรุงเกี่ยวกับ "สิทธิและการถือครอง" ในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมตลอดถึงการจัดที่อยู่อาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐนำที่ดินของรัฐ หรือที่ดิน ที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดิน ซึ่งมิได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นด้วยตนเอง หรือมีที่ดินเกินสิทธิตามพ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดิน เพื่อจัดให้แก่ "เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินของตนเองหรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ"

และสถาบันเกษตรกรได้เช่าซื้อ เช่าหรือเข้าทำประโยชน์ โดยรัฐให้ความช่วยเหลือในการพัฒนา อาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและการจำหน่ายให้เกิดผลดียิ่งขึ้น (2)"เกษตรกร" ที่จะได้สิทธิเข้าทำกินในพื้นที่ ส.ป.ก. คือ "ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม"เป็นหลัก และให้หมายความรวมถึงบุคคล ผู้ยากจน หรือผู้จบการศึกษาทางเกษตรกรรม หรือผู้เป็นบุตรของเกษตรกร บรรดาซึ่ง "ไม่มีที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นของตนเอง" และประสงค์จะ "ประกอบอาชีพเกษตรกรรม”เป็นหลัก “


วันนี้...ศุกร์ ๒๑ กุมภา. บ่าย ๓ โมง ที่ศาลรัฐธรรมนูญ ถนนแจ้งวัฒนะ หลังประชุมอภิปรายและลงมติแล้ว

'บทบาท กมธ.ที่น่าทบทวน'
เรื่องกฎหมาย 'สไตล์ปิยบุตร'
พงศกร 'สะท้อนภาพ' ธนาธร
จะเอาให้ 'เผาศาล' กันใช่มั้ย?
จำเลย 'สารภาพ' แต่ดิ้นโชว์
"ออมสิน" ในปริศนา "เสี่ยสั่ง"