วธ.หนุนกองทุนสื่อปลอดภัย 202 ล้าน ผลิตสื่อสร้างสรรค์ 68 โครงการ ป้องกลั่นแกล้งโลกออนไลน์-แตกแยก-เกลียดชัง ข่าวปลอม


   

 2ธ.ค.62-นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวในพิธีเปิดงานและมอบนโยบายในการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับโครงการได้รับทุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grants) ประจำปี 2562 โดยมีนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้อำนวยการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผู้บริหาร และผู้ได้รับทุนเข้าร่วม ณ โรงแรมปริ๊นท์พาเลซ (โบ๊เบ๊ทาวเวอร์) กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้ว่า  ปีนี้ทางคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติการสนับสนุนโครงการ หรือกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2562 จำนวน 68 โครงการ จากที่มีผู้สนใจยื่นโครงการเข้าร่วมพิจารณา 474 โครงการ งบประมาณ 202 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการให้ทุน 5 ประเด็น ได้แก่ 1.การกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ (Cyberbullying) และการใช้ประทุษวาจา (Hate Speech) ในสื่อออนไลน์ที่สร้างความแตกแยกและเกลียดชังต่อผู้คนในสังคม 2.การรับมือกับข่าวปลอม (Fake News) 3.การขัดความรู้เท่าทันสื่อของประชาชนกลุ่มต่างๆ 4.เด็กติดเกมและการพนันออนไลน์ 5.การสร้างนวัตกรรมสื่อที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชน คนพิการและผู้สูงอายุ

      "ผมได้มีโอกาสไปร่วมงานเกี่ยวกับการผลิตสื่อต่างๆในต่างประเทศ ได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งว่าสื่อดีสร้างสรรค์หลายผลงานเป็นฝีมือของคนไทยแสดงให้เห็นชัดเจนว่าคนไทยเรามีศักยภาพในการคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อสังคมตนเองและสังคมโลกที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ดังนั้น เราต้องมีการพัฒนาบุคลากรด้านสื่ออย่างต่อเนื่อง  ขอแสดงความยินดีกับทุกโครงการที่ผ่านการพิจารณาทั้ง 68 โครงการที่ได้อาสาเข้ามาช่วยกันผลิตสื่อดี ขอให้ร่วมมือร่วมใจกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้ได้รับการยอมรับจากประชาชน ร่วมกันพัฒนาฝีมือคนไทย ขับเคลื่อนให้เกิดกลไกเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อ พัฒนาองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การสร้างสื่อที่ดีมีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ผลิตสื่อทุกโครงการมีการรายงานการดำเนินงานและรับการประเมินผลเป็นระยะ พร้อมเปิดให้มีการตรวจสอบและชี้แจงรายละเอียดทุกขั้นตอนให้มีความโปร่งใสและถูกต้องด้วย โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อ เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ คอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด"ปลัด วธ. กล่าว
 


ขออาลัย.......... ต่อการสิ้นอายุขัยของ "นายชัย ชิดชอบ" อดีตประธานรัฐสภา ที่บ้านจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวาน (๒๔ ม.ค.๖๓) ด้วยวัย ๙๒ ปี และขอแสดงความเสียใจกับ "ตระกูลชิดชอบ" ที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเคารพและเป็นหลักชัยของตระกูลครั้งนี้ด้วย

ทำไมต้อง "กดบัตรแทนกัน"?
แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'