'วิษณุ' กระตุ้นสำนึกสื่อสร้างสรรค์ หยุดเฟกนิวส์เสนอข่าวเท็จเป็นอันตรายต่อสังคม


เพิ่มเพื่อน    

9 ธ.ค.63 - ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานปาฐกถาพิเศษในเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ก่อตั้งมา 5 ปี ซึ่งรัฐบาลตระหนักดีว่ากองทุนดังกล่าวมีความสำคัญ เนื่องจากโลกทุกวันนี้เราต้องอยู่กับสื่อที่มีการส่งข้อมูลข่าวสารไปยังบุคคลอีกฝ่าย ขณะที่สื่อเฉพาะบุคคลไม่ค่อยมีปัญหามากนัก แต่ถ้ามีก็จะไม่ขยายวงกว้าง แต่ถ้าเป็นสื่อที่มีเนื้อหาสาระมากๆและเนื้อหาไม่ปลอดภัย ไม่สร้างสรรค์ คือสื่อที่นำเสนอข่าวเท็จ ระรานผู้อื่น หรือที่เรียกว่าเฟกนิวส์ หรือข่าวสารที่ทำให้เกิดการจงเกลียดจงชัง เกิดความรู้สึกเป็นศัตรู ทั้งหมดนี้เป็นสื่อที่ไม่ปลอดภัย และไม่สร้างสรรค์ มีแต่ทำให้เกิดความแตกร้าวทางความสามัคคี หากเกิดการหลงเชื่อในข่าวสารนั้น ก็จะทำให้เกิดผลร้าย ซึ่งบทบาทของสื่อในวันนี้ไปไกลมากกว่าที่มีในอดีต เพราะสื่อในวันนี้นำเสนอข่าวสารทำให้เราเปิดโลกทัศน์ออกไปรวดเร็วว่องไวกว่าในอดีต

นายวิษณุ กล่าวว่า เทคโนโลยีทำให้ข่าวสารมาได้รวดเร็ว ถ้านำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะเกิดการเรียนรู้ แต่ถ้านำมาใช้ในทางไม่สร้างสรรค์ สิ่งที่จะเกิดขึ้นย่อมเป็นอันตราย เพราะข่าวร้ายมันไปได้เร็ว และคนก็เชื่อทั้งในทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ดังนั้นรัฐจึงมอบหมายให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ เป็นหน่วยงานที่จะช่วยทำให้เกิดสื่อสร้างสรรค์และมีความปลอดภัย จะมากน้อยไม่สำคัญแต่จำเป็นต้องช่วย แม้บุคคลากรและงบประมาณจะมีไม่มากที่จะใช้ผลิตสื่อกระตุ้นเตือน ปลอดภัย และสร้างสรรค์ จึงต้องสร้างการมีส่วนร่วมด้วยการหาพันธมิตร อาสาสมัคร และเครือข่าย เพราะการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่จะมาต่อเติมส่วนที่ขาด 

ขณะที่แผนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในระยะที่หนึ่ง ปี 2562-2565 จึงเน้นในเรื่องการมีส่วนร่วมทั้งคนไทยทั่วประเทศ พระภิกษุสามเณร บาตรหลวง นักบวช และผู้ผลิตสื่อท้องถิ่น ครู อาจารย์ บุคคลเหล่านี้มีความคิดที่ดี เราให้เขาไปคิดรูปแบบและเนื้อหา ซึ่งสามารถสร้างออกมาได้เป็นอย่างดี ได้ผลดีอย่างที่คนรุ่นเก่าตามไม่ทัน ซึ่งก็เหมือนกับปัญหาระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ในสังคมขณะนี้ ด้วยเหตุนี้ตามแผนพัฒนาในระยะที่หนึ่ง จึงกำหนดให้มีการระดมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนต่างๆทั่วประเทศ ขณะเดียวกันต้องควานหาพันธมิตร และเครือข่ายที่ช่วยเป็นหูเป็นตาในการเฝ้าระวัง แล้วบอกเราว่ามีสื่ออะไรที่ไม่ปลอดภัย ไม่สร้างรรค์ และอยู่ที่ไหน เราจะได้หาทางจัดการ


ท่านนายกฯ บริหารปัญหาโควิดได้ดีที่สุดแล้วครับ กับเสียงด่าทอจากบางคน-บางพวก ฟังได้.....

ฤๅ "ฟ้าใส" จะล่มรัฐบาล?
'ศิษย์-อาจารย์' ในวันจักรี
ประยุทธ์-ปรีดีใน 'ดี-เลว'
'จูราสสิก ปาร์ก' ภาค OctDem
เมื่อ"สัส"วิวัฒนาไขว่ห้าง
'ธรรมเจดีย์หลวงตามหาบัว'