TCAS 63 รับเด็ก3.05แสน 81 มหา'ลัย สมัครถึง 16ธ.ค.นี้


เพิ่มเพื่อน    


2ธ.ค.62-นายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ผช.เลขาฯ ทปอ.) กล่าวว่า ขณะนี้ ทปอ. ได้สรุปจำนวนตัวเลขรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2563 โดยรับตามแผนของมหาวิทยาลัย และจำนวนเรียกรับ 4 รอบ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ มหาวิทยาลัย เข้าร่วม 81 แห่ง หลักสูตรที่เปิดรับ 4,643 หลักสูตร จำนวนรับตามแผน 305,987 คน และจำนวนเรียกรับรวม 4 รอบ 376,516 คน แยกเป็น 1.มหาวิทยาลัยที่สังกัด ทปอ. 29 แห่ง รับ 2,330 หลักสูตร รับตามแผน 160,677 คน เรียกรับ 4 รอบ 247,130 คน โดยแบ่งการเรียกรับเป็น รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน 85,750 คน รอบ 2 โควตา เรียกรับ 69,290 คน รอบ 3 รับตรงร่วมกัน 52,895 คน และ รอบ 4 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิชชั่น 39,195 คน


นายพีระพงศ์ กล่าวต่อว่า 2.มหาวิทยาลัยราชภัฎ (มรภ.) 18 แห่ง รับ 1,096 หลักสูตร รับตามแผน 62,599 คน เรียกรับ 4 รอบ 59,192 คน รอบ 1 เรียกรับ 32,894 คน รอบ 2 เรียกรับ 15,746 คน รอบ 3 เรียกรับ 6,961 คน และรอบ 4 เรียกรับ 3,591 คน 3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) 9 แห่ง รับ 697 หลักสูตร รับตามแผน 34,038 คน เรียกรับ 4 รอบ 39,309 คน รอบ 1 เรียกรับ 13,587 คน รอบ 2 เรียกรับ 10,509 คน รอบ 3 เรียกรับ 8,577 คน และรอบ 4 เรียกรับ 6,636 คน 4.มหาวิทยาลัยเอกชน 22 แห่ง รับ 452 หลักสูตร รับตามแผน 43,893 คน เรียกรับ 4 รอบ 30,567 คน รอบ 1 เรียกรับ 4,400 คน รอบ 2 เรียกรับ 1,689 คน รอบ 3 เรียกรับ 5,849 คน และรอบ 4 เรียกรับ 18,629 คน และ 5.อื่น ๆ 3 แห่ง รับ 68 หลักสูตร รับตามแผน 4,780 คน เรียกรับ 4 รอบ 318 คน รอบ 1 เรียกรับ 5 คน รอบ 2 เรียกรับ 28 คน รอบ 3 เรียกรับ 150 คน และรอบ 4 เรียกรับ 135 คน


“อย่างไรก็ตามสำหรับจำนวนรับตามแผนกับจำนวนรับรวม 4 รอบ ที่ไม่เท่ากัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะมีการเรียกรับนักศึกษาไว้เผื่อการสละสิทธิ์ เพราะที่ผ่านมาเด็กจะมีการสละสิทธิ์จำนวนมาก ขณะนี้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ กำลังเปิดรับสมัคร TCAS รอบ 1 โดยจะรับสมัครถึงวันที่ 16 ธันวาคมนี้ ขอย้ำว่าการรับสมัครรอบ 1 นักเรียนจะต้องสมัครที่มหาวิทยาลัยเท่านั้น โดยนักศึกษาสามารถศึกษาคุณสมบัติของผู้สมัครและเกณฑ์การคัดเลือกของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม TCAS63 ได้ที่เว็บไซต์ https://www.mytcas.com/unive”ผช.เลขาฯ ทปอ.กล่าว


เชื่ออะไรผมอย่างได้มั้ย? คือผมจะบอกว่า..... เห็นความ "ดิบ-กระแดะ-ด้าน" ของนักเรียน-นักศึกษาใต้ปฏิบัติการล้างสมองของสามสัสแล้ว ไม่ต้องห่วงกันไปหรอกว่า เมื่อพวกนี้โตขึ้น จะเป็นผู้เข้ามากำหนดอนาคตประเทศ

ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?
เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'
นี่แหละที่ 'สามสัส' ต้องการ