กากีกะสีเขียว


เพิ่มเพื่อน    

      เริ่มทยอยเดินทางไปลงประจำวันรับตำแหน่งใหม่กันแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 ธ.ค.ที่ผ่านมา สำหรับ  สีกากี ระดับ ผู้กำกับการ ถึง รองผู้บังคับการ ที่ได้รับการแต่งตั้งวาระประจำปี 2562 ซึ่งคำสั่งได้ประกาศออกมาตั้งแต่คืนวันที่ 27 พ.ย.เชื่อมต่อเช้าวันที่ 28 พ.ย.62 ส่วนระดับ สารวัตร ถึง รองผู้กำกับการ ทาง เดอะแจ๊ก-พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชี้แจงเหตุที่คำสั่งออกมาล่าช้า ซึ่งเดิมที ผบ.แป๊ะ-พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา แม่ทัพใหญ่สีกากี กำชับให้แต่ละกองบัญชาการออกคำสั่งในวันที่ 29 พ.ย. แต่เวลาล่วงเลยมากว่าครึ่งเดือนก็ยังไม่มีคำสั่ง พ.ต.ต.-พ.ต.ท. แจกจ่ายเสียที ทั้งที่คำสั่งมีผลพร้อมกับระดับ ผกก.-รอง ผบก. คือวันที่ 13 ธ.ค.62 ว่า "การจัดทำบัญชีคำสั่งเรียบร้อยแล้ว แต่ยังอยู่ในขั้นตอนของธุรการ การตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อ  ตำแหน่ง และเลขตำแหน่ง เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด" ...การันตีแบบนี้ถ้ามีคำสั่งถอน มีคำสั่งแก้ไขตามมา คงต้องหาปี๊บสักใบสองใบไปฝาก เดอะแจ๊ก กันแล้วล่ะ ๐

      เก็บตกมาอีกหนึ่งคำสั่งกับการแต่งตั้งตำรวจ นอกเหนือที่ประกาศเอาไว้ในเว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไปแล้ว 6 คำสั่ง โดย ผบ.แป๊ะ สะบัดปากกาคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ที่ 708/2562 เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.62 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 7/2560 ลงวันที่ 20 ก.พ.60 เรื่องการปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ประกอบมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 3 ธ.ค.62 แต่งตั้งให้ตำรวจดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ตำแหน่ง ประกอบด้วย พ.ต.อ.จิรโรจน์ โรจน์ภานุพัชร์ ผกก.สภ.นาดี จว.ปราจีนบุรี ดำรงตำแหน่ง รอง ผบก.ตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 พ.ต.อ.สมพาน สุขสำราญ ผกก.สภ.บ้านเทื่อม จว.อุดรธานี ดำรงตำแหน่ง ผกก.สภ.นาดี  จว.ปราจีนบุรี พ.ต.ท.คมสรร คำตุ่นแก้ว รอง ผกก.ป.สภ.เมืองระยอง ดำรงตำแหน่ง ผกก.สภ.บ้านเทื่อม จว.อุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค.62 เช่นเดียวกัน ๐

      ไม่ต้องไหว้ครูให้เสียเวลา บิ๊กอู๊ด-พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา แม่ทัพนครบาล ส่งหนังสือบันทึกข้อความด่วนที่สุดกำชับการปฏิบัติในการเดินทางไปรายงานตัวและรับตำแหน่งใหม่ ถึง รอง ผบช.น.,  ผบก.น.1-9, อก., จร., สส., สปพ, อคฝ. และ ผบก.ประจำ บช.น., ผกก.ฝอ.1-7 บก.อก.บช.น. ดส. และ ผกค.ศฝร. ให้ทุกหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับภารกิจอารักขาและรักษาความปลอดภัย ส่งตัวตำรวจไปยังสังกัดใหม่พร้อมกันใน 16 ธ.ค.62 ตามที่ ตร.กำหนดโดยเคร่งครัด ห้ามเดินทางไปรายงานตัวและรับตำแหน่งใหม่โดยไม่ได้มีการดำเนินการส่งตัวตามระเบียบเป็นอันขาด โดยมอบหมายให้ ผบก.ต้นสังกัดรับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติให้ ผบก.ทุกหน่วยตรวจสอบรายชื่อและรับผิดชอบในการแจ้งให้ตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จากนอกสังกัดตนเอง เดินทางมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ภารกิจมีความต่อเนื่อง เน้นย้ำให้ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งและผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งใหม่ รับและส่งมอบสิ่งของหลวงและหน้าที่การบังคับบัญชาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งงานในหน้าที่ราชการ และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 15 การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ.2557 และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๐

      เดินหน้าตามนโยบาย ผู้บังคับบัญชา ของ โรงพักท่าฉาง จว.สุราษฎร์ธานี ติดประกาศผู้ใดมีความสนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วน ประสงค์ที่จะยื่นการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย เพื่อทำหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยประจำสถานีตำรวจภูธรท่าฉาง สามารถยื่นความประสงค์ได้ที่ สภ.ท่าฉาง (งานสอบสวน) ภายในวันที่ 24 ธ.ค.62 โดยผู้สนใจต้องมีคุณสมบัติตามและไม่มีลักษณะต้องต้องห้ามตาม พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ตามมาตรา 10 ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม คือ ก.คุณสมบัติ (1) ผ่านการอบรมการไกลเกลี่ยข้อพิพาทตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติรับรอง (2)  เป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ส่วน ข.ลักษณะต้องห้าม (1) เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ (3) เคยถูกเพิกถอนการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัตินี้ และยังไม่พ้นห้าปี นับถึงวันยื่นคำขอรับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย ๐

      ขอเป็นกำลังใจให้ตำรวจชายแดนใต้ หลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดขึ้นในพื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา ขณะที่คนร้ายลอบวางระเบิดรถของตำรวจ สภ.เทพา ซึ่งเป็นชุดรักษาความปลอดภัยครู ขณะนั่งมาในรถกระบะสี่ประตู หมายเลขทะเบียน 6 กฆ 1312 กรุงเทพมหานคร บริเวณถนนสายเทพา-ลำไพล พื้นที่ ม.5 บ้านป่ากอ ต.เทพา อ.เทพา แรงอัดระเบิดทำให้รถได้รับความเสียหายพังยับเยิน ตำรวจที่นั่งมาในรถได้รับบาดเจ็บ 5 นาย ประกอบด้วย พ.ต.ท.ไพศาล แสงอรุณ สวป.สภ.เทพา ได้รับบาดเจ็บที่เท้าขวา ด.ต.ศุภชัย รักนุ่น หูซ้ายอื้อ ด.ต.สัญญา จันทร์แก้ว บาดเจ็บนิ้วมือซ้าย เข่าซ้าย แขนขวา ด.ต.ประคอง ช่วยนุกูล  มีแผลถลอกที่หน้าผาก หูอื้อ ด.ต.สุกรี หะยีตาเห แน่นหน้าอก หูอื้อ โดยทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเทพา ล่าสุดอาการโดยรวมทั้งหมดปลอดภัยแล้ว ๐

      หลักสูตรการศึกษายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของไทยในไทยมีอยู่หลายหลักสูตร ซึ่งก็ได้รับอิทธิพลจากสหรัฐฯ เสียส่วนใหญ่ และล่าสุดเพิ่งเปิดตัวไปคือ หลักสูตรอบรมนายทหารอาวุโส ระดับพันเอก ไปจนถึง นายพล ชื่อ Senior Security Studies Course: SSSC เป็นความร่วมมือระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย และ Asia-Pacific Center for Security Studies (APCSS) หน่วยงานด้านการศึกษายุทธศาสตร์ภายใต้กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ รุ่นแรก จำนวน 21 คน อบรมไปแล้วเมื่อ 18-22  พ.ย.ที่ผ่านมา ที่ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ แหลมแท่น จ.ชลบุรี และจะมีรุ่นต่อไปเพราะเป็นความร่วมมือ ของกองทัพไทยกับ APCSS ซึ่งเป็นสถาบันศึกษาด้านความมั่นคง 1 ใน 5 สถาบันของกลาโหมสหรัฐฯ  คงต้องให้เครดิต บิ๊กกบ-พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทหารสูงสุด ที่มาสานต่อจากที่ พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ อดีต ผบ.ทหารสูงสุดได้ริเริ่มไว้ตั้งแต่เมื่อครั้งยศพลตรี ทั้งนี้ APCSS ตั้งอยู่ที่ฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดอบรมคอร์ส Crisis Management, HADR, Maritime Security,  Terrorism มีศิษย์เก่าเป็นคนไทย 430 คน ๐

      ทางฝั่งจีนก็ยังมีความร่วมมือต่อเนื่อง พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหมของไทยให้การต้อนรับ พล.ร.อ.เฉิน จินหลง (Shen Jinlong) ผบ.ทร.จีน ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกองทัพเรือ ทั้งสองฝ่ายชื่นชมความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยาวนานระหว่างกัน ทั้งระดับราชวงศ์และรัฐบาล รวมทั้งความสัมพันธ์ของกระทรวงกลาโหมทั้งสองประเทศทั้งการฝึก การศึกษา การแลกเปลี่ยนการเยือน ความร่วมมือด้านยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีทางทหาร และได้หารือร่วมกันถึงการสานต่อความร่วมมือระหว่างกัน จากความสำเร็จของการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ ซึ่งทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะสนับสนุนและเดินหน้าพัฒนาความร่วมมือที่สร้างสรรค์ระหว่างกันให้ใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อความสงบสุขของภูมิภาคร่วมกัน ทั้งนี้ ผบ.ทร.ของจีนยังได้ร่วมรับเสด็จในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค  เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกด้วย ๐

      ว่าไปตามข้อเท็จจริง ...บิ๊กแดง-พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ยืนยันเองว่าข่าว "ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ" เลี่ยงการเกณฑ์ทหารเป็น เฟกนิวส์ พร้อมให้ พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบกชี้แจงรายละเอียด โดยระบุว่าข้อมูลการเข้ารับการตรวจเลือกที่ผ่านมาคือ เมื่อ เมษายน 2543 ธนาธร ได้ขาดการตรวจเลือก แต่ผลการสอบสวนของทางราชการสรุปได้ว่าเกิดจากเหตุสุดวิสัย จากนั้นในเดือน ก.ค.43 ได้เสนอขอใช้สิทธิ์ผ่อนผันการตรวจเลือก ต่อมาเมื่อเมษายน 2544  ได้แจ้งสละสิทธิ์การผ่อนผันและได้เข้ารับการตรวจเลือกทหารที่เขตประเวศ กทม. ผลการตรวจเลือกคือ  ปล่อยเพราะมีการร้องขอเต็มจำนวน และได้รับเอกสารใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.43 )  เป็นที่เรียบร้อย ถือว่าเป็นบุคคลที่ได้ผ่านการตรวจเลือกทหารตามขั้นตอนของทางราชการอย่างครบถ้วน สำหรับกรณีเอกสารแบบ สด.9 ที่ถูกนำเสนอด้วยนั้น เอกสารดังกล่าวเป็นเพียงหลักฐานในการขึ้นทะเบียนทหารกองเกินเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับการผ่านหรือไม่ผ่านตรวจเลือกทหาร ทั้งนี้ การตรวจเลือกทหารต้องยึดถือเอกสารใบ สด.43 เป็นหลัก ทั้งนี้ ขออย่าได้นำข่าวปลอมนี้ไปเชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์ของกองทัพกับฝ่ายการเมือง เพราะไม่มีส่วนใดที่เกี่ยวข้องกัน ๐


"การดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ต้องอาศัยรายได้ของพรรคการเมือง ซึ่งกฎหมายกําหนดแหล่งที่มาไว้ตามมาตรา ๖๒

ภาวะโลก "Covid-19" เซตซีโร
'บทบาท กมธ.ที่น่าทบทวน'
เรื่องกฎหมาย 'สไตล์ปิยบุตร'
พงศกร 'สะท้อนภาพ' ธนาธร
จะเอาให้ 'เผาศาล' กันใช่มั้ย?
จำเลย 'สารภาพ' แต่ดิ้นโชว์