เปิดหนังสือ 'กรณ์' ลาออกพ้นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์


   

15 ม.ค.63 -  นายกรณ์ จาติกวนิช ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ ได้ประกาศลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์มีผลวันที่ 15 มกราคม 2563 โดยหนังสือลาออกของนายกรณ์  เรียนไปยัง นายทะเบียนสมาชิก พรรคประชาธิปัตย์สำเนาถึง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระบุว่า "ด้วยกระผม นายกรณ์ จาติกวณิช มีความประสงค์

ลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ขอเรียนผ่านไปยังหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้รับทราบดัวยจดหมายฉบับนี้จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปขอแสดงความนับถือ"


​​​​​​​ ไม่มีอาชญากรรมใดที่สมบูรณ์แบบ อาชญากรย่อมทิ้งร่องรอยเสมอ ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้สืบสวนที่จะค้นหาร่องรอยหลักฐานนั้นพบหรือไม่

ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?