'บิ๊กนัต' ยัน ทอ.ไร้ปัญหาทหารเกษียณยึดบ้านหลวง เผยยึดกติกา 7 วันก่อนเกษียณให้ย้ายออก


เพิ่มเพื่อน    

20 ก.พ.63 - ที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงการดูแลบ้านพักทหารในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมว่า ทุกอย่างเป็นไปในทางเดียวกันกับเหล่าทัพอื่น ซึ่งปกติแล้วเมื่อเกษียณอายุราชการแล้วก็จะออกจากบ้านพัก โดยไม่มีใครอยู่ยาว

ขณะที่ พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) เปิดเผยว่า กองทัพอากาศ ไม่มีปัญหาเรื่องทหารเกษียณไปแล้วยังอาศัยบ้านหลวง เนื่องจากเมื่อใกล้เกษียณอายุราชการก่อน 7 วันทุกคนจะย้ายออกไปทันที โดยกองทัพอากาศจะใช้วิธีการให้นายทหารที่จบใหม่จะได้สิทธิในบ้านพักก่อน เนื่องจากมีรายได้น้อย และค่าใช้จ่ายแพง เมื่อเติบโตขึ้นไปพอที่จะมีรายได้และเงินเดือนสูงขึ้นก็จะมีการส่งเสริมให้มีบ้านเป็นของตัวเองในลักษณะการเช่าซื้อ เมื่อบ้านสร้างเสร็จก็จะทยอยกันออกไป ส่วนบ้านพักที่เหลือเป็นบ้านพักประจำตำแหน่งอย่างเดียว และเมื่อพ้นจากตำแหน่งแล้วก็ต้องย้ายออกไปเช่นกัน

"กองทัพอากาศ ไม่มีปัญหาในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นแน่นอน เพราะเราคิดกติกาตรงนี้มาโดยตลอด และมีการปูพื้นฐานกันมายาวนานตั้งแต่ยุคก่อน ที่ได้วางระบบดังกล่าวเอาไว้ค่อนข้างเข้มแข็ง โอกาสที่จะอยู่ยาวแบบถาวรจึงไม่มี ทหารอากาศจะเคารพในความคิดตรงนี้ และยึดมั่นในการปฏิบัติตรงนี้ทุกคนและทั่วหน้ากัน" ผบ.ทอ. กล่าว

ในขณะที่ การจัดสรรที่ดินในการปลูกสร้างกองทัพอากาศนั้น เราก็มีเช่นเดียวกัน แต่เรามีระบบการจัดการที่ดีที่ดินก็ไปหามาและเข้าระบบสวัสดิการ ไม่มีเกินตัวซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้องไปดูว่ากำลังพลมีรายได้เท่าไรเพื่อให้พอดีกับการก่อหนี้ให้มีเงินเหลือพอมีกินและถ้าหากไม่ได้ออกนอกฐานบินก็ไม่ได้ใช้จ่ายอะไรอยู่แล้วซึ่งเรามองว่าเมื่อพอมีกินแล้วก็สามารถผ่อนที่และสร้างอนาคตได้ นี่คือหลักการของกองทัพอากาศถือเป็นวิธีการง่ายๆแต่ที่สำคัญทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ ที่จะต้องรักษากติกาตัวนี้ไว้จึงต้องมีวินัยในเรื่องการเงินการสร้างตัว

ส่วนกรณีกำลังพลร้องเรียนนั้น เรามีการจัดระบบภายในและดูแลกันอย่างดีการร้องเรียน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเล็กน้อย หรือรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งก็ไม่ค่อยมี เนื่องจากได้ให้ผู้บังคับบัญชาไปดูแลโดยตรงเพราะการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชามีปัญหาซึ่งคนที่มีปัญหาจริงๆไม่ใช่ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่เป็นผู้บังคับบัญชาที่ไม่ดูลูกน้องเป็นเรื่องที่ทหารอากาศให้ความสำคัญในขณะที่เรื่องร้องเรียนจากหน่วยนอกองค์กร หรือหน่วยงานที่พร้อมจะรับเรื่องราวทั้งหมด รวมถึงเว็บไซต์ของกองทัพอากาศก็สามารถร้องเรียนได้ เรารับฟัง กองทัพอากาศเป็นของประชาชน เรามาทำหน้าที่ในกองทัพอากาศ ทุกคนเป็นเจ้าของอะไรที่เป็นข้อขัดข้อง เราก็พร้อมที่จะชี้แจง

พล.อ.อ.มานัต กล่าวว่าในฐานะตนเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร ของ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ก็ให้กำลังใจซึ่งท่านก็ทำหน้าที่ได้ดี โดยการสร้างกฎระเบียบกติกาขึ้นใหม่ กองทัพไทยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเคารพนับถือและเป็นเรื่องที่ดีงาม


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"