เผยกมธ.ศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ ชงเลิกระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม


เพิ่มเพื่อน    

21 ก.พ. 63 - นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมมาธิการฯในวันนี้ว่ามีการพิจารณาหมวดรัฐสภา ส่วนที่ 2 สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งได้มีการแสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง โดยเสียงส่วนใหญ่สนับสนุนความเห็นของนายบัญญัติ บรรทัดฐาน ที่ได้เสนอยกเลิกระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม  ที่ใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว กลับไปใช้ระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วน บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ตามหลักการในรัฐธรรมนูญปี 2540 หรือรัฐธรรมนูญปี 2550

นายเทพไท กล่าวว่านอกจากนี้ นายกฤช เอื้อวงศ์ กรรมาธิการวิสามัญจากคณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.) เสนอให้ใช้บัตรสองใบ แต่ยังคงระบบจัดสรรปันส่วนเหมือนเดิม โดยใช้คะแนนในระบบบัญชีรายชื่อทั่วประเทศของพรรคการเมือง นำมาคำนวณจำนวน ส.ส.ที่พึงมี หักด้วยจำนวน ส.ส.ระบบเขต คือยอดจำนวน ส.ส.ระบบบัญชีของพรรคการเมืองนั้นๆ

“ส่วนผมได้เสนอแก้ไขมาตรา98 ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นการตัดสิทธิ์เลือกตั้งผู้เคยกระทำความผิดตามกฏหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายการเลือกตั้งโดยตัดสิทธิ์ตลอดชีวิต และมีผลย้อนหลังด้วย ซึ่งแย้งต่อคำพิพากษาของศาลยุติธรรมที่ได้กำหนดโทษที่ตัดสิทธิ์ไว้ชัดเจนตามมูลฐานของความผิด จึงได้เสนอ แก้ไขให้เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของรัฐธรรมนูญปี 2540 หรือรัฐธรรมนูญปี 2560เพราะฉะนั้นแนวโน้มของการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในเรื่องระบบการเลือกตั้ง ที่มีปัญหาในทางปฏิบัติมากมาย ซึ่งพรรคการเมือง นักการเมือง และคณะกรรมการเลือกตั้ง มีความเห็นพ้องกันว่า ควรที่จะเสนอแก้ไขในหมวดนี้อย่างแน่นอน” ส.ส.นครศรีธรรมราช กล่าว


"ศ.ธีรยุทธ บุญมี" เผยแพร่บทความเรื่อง "เมษาชี้ชะตาประเทศ" เมื่อวาน (๓๐ มี.ค.๖๓) อ่านแล้ว..... ต้องบอกว่า "อาจารย์ธีรยุทธ" ก้าวข้ามคำว่า "นักวิชาการ" สู่สถานะ "วิญญูชน" แท้จริง!

อสม. 'หน่วยรบที่โลกลืม'
'สำรวจแนวรบรอบไตรมาส'
'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'
ทั้ง"พระคุณ-พระเดช"คู่กัน
"ถึงฉุกเฉินพวกโคก็ยังฉุน"
ที่สุด 'ในสถานการณ์' คิดบวก