ป้องกันเนื้อหาเกินหลักสูตร ทปอ. เป็นกรรมการร่วม สทศ. กำหนดข้อสอบ GAT/PAT วิชาสามัญ 9 วิชา ปี 64 


เพิ่มเพื่อน    

 

24ก.พ.63-นายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ทปอ.ได้มีการหารือร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เพื่อหารือเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาต่างๆ ของข้อสอบที่จะนำมาใช้ใน TCAS 2564 โดยที่ประชุมมีมติว่า ทปอ.จะเข้าร่วมเป็นกรรมการในการกำหนดเนื้อหาข้อสอบพร้อมทั้งตรวจรับข้อสอบ ในส่วนของข้อสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ข้อสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) และข้อสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ซึ่งที่ผ่านมา ทปอ.มอบหมายให้ สทศ.เป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด โดยจากนี้ ทปอ.จะร่วมในการพัฒนาข้อสอบ และสำหรับข้อสอบในกลุ่มรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทปอ.จะประสานให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เข้ามาร่วมพัฒนาข้อสอบ ทั้งนี้ตนเชื่อว่าการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหา เรื่องข้อสอบยากเกินไป การออกข้อสอบเกินเนื้อหาที่เรียน ทั้งยังจะช่วยลดปัญหาที่เด็กจะต้องไปเรียนกวดวิชาเพื่อมาสอบ ถือเป็นการลดความเหลื่อมล้ำด้วย ดังนั้น ทปอ.จะเข้าไปดูเรื่องการกำหนดเนื้อหาในการออกข้อสอบที่ไม่ควรจะออกเกินจากที่เด็กเรียน และสามารถวัดความรู้พื้นฐานของเด็กที่สามารถนำไปใช้งานได้ ไม่ใช่สอบวัดความรู้ที่เกินกว่าที่เรียน

“สำหรับความคืบหน้าเรื่องการออกแบบ TGAT ที่จะเป็นการสอบวัดสมรรถนะทั่วไป และเริ่มใช้ในปี 2566 นั้น จะเข้ามาแทนที่ GAT ที่เด็กสามารถเลือกจะสอบหรือไม่สอบก็ได้ ซึ่ง ทปอ.จะเป็นผู้พัฒนาข้อสอบ โดยมีคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายของ ทปอ. และ สทศ.จะเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ เนื่องจาก สทศ.มีความเชี่ยวชาญทั้งเรื่องศูนย์สอบ สนามสอบ อีกทั้งการทดสอบ TGAT ก็จะทำผ่านระบบคอมพิวเตอร์ด้วย ดังนั้น สทศ.จะเข้ามาช่วยในการจัดสอบ”ผู้จัดการระบบ TCAS ของ ทปอ.กล่าว

 


นี่...พูดกันตามเนื้องานเลยนะ ฝ่ายค้าน ๕-๖ พรรค "เพื่อไทย" เป็นแกนนำ พูดประจำว่า "เข้ามาทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชน" ในรัฐสภา จะเข้าปีที่ ๓ อยู่อีกไม่กี่เดือน

เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์