ป้องกันเนื้อหาเกินหลักสูตร ทปอ. เป็นกรรมการร่วม สทศ. กำหนดข้อสอบ GAT/PAT วิชาสามัญ 9 วิชา ปี 64 


เพิ่มเพื่อน    

 

24ก.พ.63-นายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ทปอ.ได้มีการหารือร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เพื่อหารือเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาต่างๆ ของข้อสอบที่จะนำมาใช้ใน TCAS 2564 โดยที่ประชุมมีมติว่า ทปอ.จะเข้าร่วมเป็นกรรมการในการกำหนดเนื้อหาข้อสอบพร้อมทั้งตรวจรับข้อสอบ ในส่วนของข้อสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ข้อสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) และข้อสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ซึ่งที่ผ่านมา ทปอ.มอบหมายให้ สทศ.เป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด โดยจากนี้ ทปอ.จะร่วมในการพัฒนาข้อสอบ และสำหรับข้อสอบในกลุ่มรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทปอ.จะประสานให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เข้ามาร่วมพัฒนาข้อสอบ ทั้งนี้ตนเชื่อว่าการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหา เรื่องข้อสอบยากเกินไป การออกข้อสอบเกินเนื้อหาที่เรียน ทั้งยังจะช่วยลดปัญหาที่เด็กจะต้องไปเรียนกวดวิชาเพื่อมาสอบ ถือเป็นการลดความเหลื่อมล้ำด้วย ดังนั้น ทปอ.จะเข้าไปดูเรื่องการกำหนดเนื้อหาในการออกข้อสอบที่ไม่ควรจะออกเกินจากที่เด็กเรียน และสามารถวัดความรู้พื้นฐานของเด็กที่สามารถนำไปใช้งานได้ ไม่ใช่สอบวัดความรู้ที่เกินกว่าที่เรียน

“สำหรับความคืบหน้าเรื่องการออกแบบ TGAT ที่จะเป็นการสอบวัดสมรรถนะทั่วไป และเริ่มใช้ในปี 2566 นั้น จะเข้ามาแทนที่ GAT ที่เด็กสามารถเลือกจะสอบหรือไม่สอบก็ได้ ซึ่ง ทปอ.จะเป็นผู้พัฒนาข้อสอบ โดยมีคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายของ ทปอ. และ สทศ.จะเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ เนื่องจาก สทศ.มีความเชี่ยวชาญทั้งเรื่องศูนย์สอบ สนามสอบ อีกทั้งการทดสอบ TGAT ก็จะทำผ่านระบบคอมพิวเตอร์ด้วย ดังนั้น สทศ.จะเข้ามาช่วยในการจัดสอบ”ผู้จัดการระบบ TCAS ของ ทปอ.กล่าว

 


ก็น่าตกใจอยู่หรอก... จู่ๆ ทหารอเมริกันนับร้อยมานอนโรงแรมกลางกรุง แถมข่าวสารยังสับสน

'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?
ยิ่งกว่าสงครามเหลือง-แดง
'ข้อมูลใหม่กับคนเหนือดวง'