ปตท.แจงไม่มีสต็อกแอลกอฮอล์ที่ใช้ในทางการแพทย์


เพิ่มเพื่อน    


10 มีนาคม 2563นายกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตามที่มีกระแสขอให้ ปตท. ส่งมอบแอลกอฮอล์ที่มีในสต็อกให้แก่สถานพยาบาลเพื่อนำมาผลิตเป็นเจลแอลกอฮอล์ สำหรับใช้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในประเทศนั้น   

ปตท. ขอเรียนว่า ปตท. โดย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) และบริษัทผู้ค้าน้ำมันในประเทศไทย ไม่มีสต็อกแอลกอฮอล์ ที่ใช้ในทางการแพทย์จัดเก็บอยู่ แต่เป็นแอลกอฮอล์ที่ได้ผสมน้ำมันเบนซินบางส่วนมาตั้งแต่รับซื้อจากผู้ผลิตแล้ว เนื่องจากต้องแปลงสภาพ (Denature) ทำให้มีกลิ่นน้ำมันเบนซิน ซึ่งเป็นไปตามการควบคุมของรัฐในการดูแลสต็อกแอลกอฮอล์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะนำไปผสมเป็นน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ประเภทต่างๆ  ดังนั้น แอลกอฮอล์ที่ ปตท. มีสต็อกอยู่ในขณะนี้ จึงไม่สามารถนำไปใช้ในทางการแพทย์หรือทำความสะอาดเชื้อโรคทั่วไปได้  

ทั้งนี้ หลังจากกรมสรรพสามิตได้มีประกาศ 2 ฉบับ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขฯ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 และ ประกาศฯ เพื่อขาย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ซึ่งประกาศดังกล่าวช่วยปลดล็อคให้ผู้ผลิตสามารถบริจาคหรือจำหน่ายแอลกอฮอล์ เพื่อให้มีแอลกอฮอล์ทางการแพทย์ออกสู่ท้องตลาดได้มากยิ่งขึ้น


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"