ปปช.เปิดคลังสมบัติ 'พิมพ์รพี-ส.ส.ป้ายแดง' ร่ำรวยกว่า 285 ล้าน


เพิ่มเพื่อน    

13 มี.ค.63 - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณีเข้ารับตำแหน่ง ของ ส.ส. เข้ารับตำแหน่งใหม่ คือ น.ส.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้เลื่อนลำดับขึ้นมาแทนนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ที่ลาออกไป

โดยน.ส.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล เป็นบุตรของนายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล อดีต รมช.คลัง และนักการเมืองชื่อดัง จ.กระบี่ แจ้งสถานะว่าโสด มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 285,619,339 บาท ได้แก่ เงินฝาก 22 บัญชี 21,092,276 บาท เงินลงทุน 13 รายการ 133,098,021 บาท เงินให้กู้ยืม 14,377,007 บาท ที่ดิน 26 แปลง เนื้อที่รวม 165-11-928 ตรว. มูลค่า 51,804,751 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 11 แห่ง 59,989,200 บาท รถยนต์ 1,690,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 673,083 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 2,895,000 บาท มีหนี้สิน 18,421 บาท

แจ้งรายได้ต่อปีโดยประมาณ 1,440,000 บาท เป็นเงินเดือน ส.ส. 1.2 ล้านบาท รายได้ค่าเช่า 2.4 แสนบาท รายจ่ายรวม 1,410,000 บาท เป็นเงินบริจาคพรรคประชาธิปัตย์ 3.6 แสนบาท ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 9 แสนบาท ค่าประกันชีวิต 1.5 แสนบาท

ทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจ แจ้งครอบครองงาช้างรวม 4 กิ่ง ได้มาเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2562 ทั้งหมด มูลค่ากิ่งละ 25,000 บาท (รวมมูลค่า 1 แสนบาท) นอกจากนั้นยังมีกระเป๋าแบรนด์เนม เครื่องเพชร  และเครื่องประดับสตรี นาฬิกา นอกจากนี้ ยังมีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทในเครือของสกุล ‘พันธุ์วิชาติกุล’ 2 แห่ง ในวันเดียวกันคือ 23 มี.ค. 2562 ได้แก่ 1.บริษัท บ้านสวนปกาสัย จำกัด วงเงิน 5,726,257 บาท และบริษัท สวนปาล์มพนมชัย จำกัด วงเงิน 8,650,750 บาท

ทั้งนี้ บริษัท บ้านสวนปกาสัย จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2549 ทุนปัจจุบัน 125 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 177,177/1 ม.3 ต.คลองประสงค์ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ แจ้งประกอบธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ปรากฏชื่อ น.ส.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล น.ส.พิมพ์รำไพ พันธุ์วิชาติกุล (น้องสาว) น.ส.กัสมาพร ลิมปนพงศ์เทพ และ น.ส.วัชรี บุษบรรณ์ เป็นกรรมการแจ้งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2561 มีรายได้รวม 29,832,762 บาท รายจ่ายรวม 24,583,072 บาท กำไรสุทธิ 5,200,757 บาท

บริษัท สวนปาล์มพนมชัย จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2549 ทุนปัจจุบัน 35 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 39 ถ.ทุ้งฟ้า ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ แจ้งประกอบธุรกิจสวนปาล์มน้ำมัน ปรากฏชื่อ นางลลิดา พันธุ์วิชาติกุล (มารดา) น.ส.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล และนายสัญญา เกี่ยวข้อง (เครือญาตินายสาคร เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ พรรคประชาธิปัตย์) เป็นกรรมการ มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นบุคคลสัญชาติไทย 92.86% และสัญชาติฝรั่งเศส 7.14%

แจ้งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2561 มีรายได้รวม 30,636,492 บาท รายจ่ายรวม 28,342,179 บาท เสียภาษีเงินได้ 306,217 บาท กำไรสุทธิ 39,327 บาท.


ศาลไม่อนุญาตให้ประกันแอมมี่ เลยอดเห็นหน้า.... "ส.ส.พรรคก้าวไกล" เอาตำแหน่งมาประกันคนจุดไฟเผาพระบรมฉายาลักษณ์ เสียดายจัง!

'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต