นครพนมปิดด่านไทย-ลาว ลุยล้างฆ่าเชื้อ 12 อำเภอ


เพิ่มเพื่อน    


22 มี.ค.2563 จากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 แพร่ระบาดทั้งทวีปเอเชีย และแถบทวีปยุโรป และยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ จึงมีประกาศปิดประเทศจำนวนมาก  เช่น ประเทศแคนาดา ฝรั่งเศส อิตาลี่ เดนมาร์ก ฮังการี สาธารณรัฐเช็ก ลิทัวเนีย โปแลนด์ นอร์เวย์ มาเลเซีย สเปน อินเดีย กาตาร์ ไต้หวัน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และฟิลิปปินส์ เพื่อสกัดกั้นการระบาดของโรคโควิด-19
ด้าน จังหวัดนครพนมซึ่งมีพรมแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) กว่า 153 กิโลเมตร  หลังประเทศลาวมีคำสั่งปิดพรมแดนเส้นทางคมนาคมทางเรือทุกแห่งแล้ว เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ที่ผ่านมา

ล่าสุด นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มีคำสั่งฯที่ 625/2563 เรื่อง ระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3(นครพนม-คำม่วน) เป็นการชั่วคราว

โดยอ้างถึงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาการเปิด ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0204.3/ว 168 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง การพิจารณาระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า และจุดผ่อนปรนพิเศษเป็นการชั่วคราว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19

ซึ่งในท้ายคำสั่ง ได้ระบุยกเว้นการนำเข้า-ออก สินค้าตามกฎหมายว่าด้วยการศุลกากรและสินค้าผ่านแดน โดยอนุญาตให้มีพนักงานขับรถสินค้า 1 คน และคนประจำรถฯอีก 1 คน เท่านั้น รวมคันละไม่เกิน 2 คน และต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) เท่านั้น โดยจะมีผลในวันที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ขณะเดียวกัน วันที่ 22 มีนาคม 2563 บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช ถนนสุนทรวิจิตร เขตเทศบาลเมืองนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.ฯ ได้เป็นประธานปล่อยขบวนรถน้ำทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Big Cleaning Day “ชาวนครพนมร่วมใจพิฆาตโควิด-19” โดยจะคิกออฟพร้อมกันทั่วทั้ง 12 อำเภอ ในเวลา 08.00 น. โดยมีนายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ร่วมกับ ดร.สมชอบ นิติพจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม(อบจ.ฯ) ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนรถน้ำ อาทิ พล.ต.สามารถ จิตสมิทธิ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210(มทบ.210) พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน ผบก.ภ.จว.นครพนม อบต.ท่าค้อ อบต.อาจสามารถ และเทศบาลตำบลหนองญาติ ฯลฯ

นายนิวัตฯนายกเทศมนตรีฯ กล่าวว่าจากสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ ติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ ก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบหรือปอดบวม จะแสดงอาการคล้ายไข้หวัด หากไม่มีการป้องกันตัว ปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง อาจมีอันตรายต่อชีวิตได้ โดยเฉพาะผู้มีภูมืด้านทานต่ำและผู้ป่วยเรื้อรัง หากได้รับเชื้อไวรัสนี้ วิธีป้องกันเบื้องต้นตามาตรฐานองค์การอนามัยโลกที่แนะนำประชาชน ได้แก่ ทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยง เลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ตลอดจนการสวมหน้ากากอนามัย และการใช้เจลล้างมือ ที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

“จังหวัดนครพนมโดยเทศบาลเมืองนครพนม ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ของโรคติดต่อดังกล่าว เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนแฝงค่อนข้างมาก มีช่องทางการผ่านแดนเปิดรับการสัญจรผู้คนจากหลายประเทศ ตลอดจนเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 1- เทศบาลเมืองนครพนมจึงจัดกิจกรรม Big Cleaning Day “ชาวนครพนมร่วมใจพิฆาตโควิด-19” โดยจะทำความสะอาดพร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อตามถนนและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ และรณรงค์ให้ชุมชนต่างๆ หน่วยงาน และโรงเรียนทำความสะอาด อีกทั้งเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า 2019 “ นายนิวัตฯ นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม กล่าว


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"