ผวจ.ตราดเผยเคล็ดลับ!ทำไมในจังหวัดยังไม่มีผู้ป่วย'โควิด-19'แม้รายเดียว


เพิ่มเพื่อน    

31 มี.ค.63- ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ในฐานะประธานคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดตราด เปิดเผยถึงปัจจัยที่ทำให้จังหวัดตราด ยังคงเป็น 1 เดียวในจังหวัดภาคตะวันออก ที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 มาจากการติดตามสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง และได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราดเพื่อประเมินสถานการณ์ว่าจะมีปัจจัยอะไรที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไรวัสโควิด-19 ซึ่งพบว่า การรวมตัวกันของคนหมู่มากในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประชุม การจัดแข่งขันกีฬา

หรือกิจกรรมรวมตัวกันของประชาชนเพื่อประกอบกิจกรรมทางสังคม เช่น แต่งงาน อุปสมบท หรือประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ ว่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาด ทางคณะกรรมการจึงมีมติห้ามจัดกิจกรรมชุมนุมประเภทนี้ อาทิเช่น การเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาของจังหวัดเช่น การวิ่ง การเดิน การจัดงานประเพณี หรือการลดขนาดการจัดงานให้เล็กลง เช่น งานตราดรำลึก ให้เหลือเพียงประเพณีที่สำคัญบางประการเท่านั้น ซึ่งหากจะจัดก็ต้องมีมาตรการในการรองรับให้ดี ซึ่งรวมทั้งตลาดนัด ตลาดสด จะต้องเว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดยังกล่าวอีกว่า สภาพภมิประเทศของจังหวัดตราด ก็เป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ทำให้ประชาชนเดินทางมาจังหวัดตราดไม่มากนัก เนื่องจากอยู่ห่างไกล และการที่ชาวตราด มักไม่ออกไปทำงานในต่างจังหวัด ส่วนใหญ่ทำงานภายในจังหวัด จึงไม่มีการอพยพคนเหล่านี้เข้ามาในช่วงการแพร่ระบาดของโรค สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ การที่คณะกรรมการโรคติดต่อได้มีการประชุมหารือ ติดตามสถานการณ์ และประเมินสถานการณ์ทุกวัน ๆ ละ 1-2 ครั้ง อย่างต่อเนื่อง และวันหนึ่งหลายชั่วโมง เมื่อทราบสถานการณ์ในแต่ละประเด็นแล้ว ได้กำหนดมาตรการออกมาเป็น ระยะ ๆ เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุด อีกทั้งในคณะกรรมการยังมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ และกล้าหาญในการ ตัดสินใจกำหนดมาตรการ จึงทำให้สถานการณ์ของจังหวัดตราด สามารถยื้อการติดเชื้อไวรัสโควิดได้มานานกว่า 16 วันแล้ว

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ยังขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนชาวตราด ให้ปฏิบัติการตามมาตรการของทางจังหวัดและของทางรัฐบาล เพื่อไม่ให้จังหวัดตราดเป็นพื้นที่เสี่ยงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป.


บอกก่อน.....ผมไม่รู้จริงๆ ว่า "พรรคพลังประชารัฐ" เขาเล่นอะไรกัน?รัฐบาลกำลังไปได้ดีจู่ๆ ก็เล่นเกมชิงเก้าอี้ "หัวหน้าพรรค" โดย กก.บห. "เกินกึ่งหนึ่ง" รวมหัวกัน ยื่นหนังสือลาออก เมื่อวาน (๑ มิ.ย.๖๓)เป็นผลให้คณะกรรมการบริหารพรรค "พ้นตำแหน่ง" ทั้งคณะ ต้องเลือกตั้ง กก.บห.กันใหม่ทั้งหมด ภายใน ๔๕ วัน!

"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'