ฟื้นชีวิตขยะให้มีค่า โจทย์ใหญ่แก้พลาสติกล้น


เพิ่มเพื่อน    

 

มิวเซียมสยามเปิดพื้นที่เรียนรู้จัดการขยะ และตั้งกล่องรับบริจาคขยะพลาสติกเพื่อไปรีไซเคิล

 

 

     โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNEP ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วว่า หลังสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (Covid-19) คลี่คลาย เตรียมพบกับวิกฤตการณ์ของขยะ โดยเฉพาะขยะทางการแพทย์ที่จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นอย่างแน่นอน ทำให้ขบวนการนักอนุรักษ์กำลังหนักใจว่า หากหมดเชื้อไวรัสตัวนี้แล้ว ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นจะมีวิธีการจัดการอย่างไร หน่วยงานต่าง ๆ จะมีวิธีรับมือที่จะช่วยลดการทำลายสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด โดยเฉพาะขยะทางการแพทย์ อาทิ ขวดแอลกอฮอลล์ ขวดเจลแอลกอฮอลล์ ขวดน้ำเกลือ ถุงใส่หน้ากากอนามัย ฯลฯ

    มิวเซียมสยาม จับมือองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Earth Day) และภาคีเครือข่าย 11 แห่ง เปิดตัวโครงการ “ขยะบทที่ 2” โดยมีเป้าหมายคือสร้างความตระหนักให้คนไทยเรียนรู้การจัดการขยะอย่างถูกวิธี และลดจำนวนขยะที่มีโอกาสทำลายสิ่งแวดล้อม เมื่อวันคุ้มครองโลกที่ผ่านมา  โดยKick Off โครงการขยะบทที่ 2 ชวนทุกคนที่กักตัวอยู่บ้านในช่วงนี้ร่วมแก้วิกฤตการณ์ครั้งนี้ โดยเริ่มต้นคัดแยกขยะ และเตรียมนำมาบริจาคได้ที่มิวเซียมสยาม ซึ่งเป็นตัวกลางส่งต่อให้กับภาคีเครือข่ายเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจต่อไป

                ราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)  กล่าวว่า “โครงการขยะบทที่ 2 มาจากเป้าหมายที่มองเห็นร่วมกันว่า ขยะที่ทุกคนทิ้ง แท้จริงแล้วสามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้เป็นอย่างดี เพียงแต่ต้องรู้วิธีการจัดการขยะที่ถูกต้อง และมิวเซียมสยามในฐานะแหล่งการเรียนรู้สาธารณะ จะเปิดรับบริจาคขวดพลาสติกที่ใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมเป็นต้นไป เพื่อส่งต่อให้เครือข่าย   อาทิ วัดจากแดง ในการแปรรูปขวดพลาสติกชนิดใสมาเป็นจีวรพระ รวมทั้งมิวเซียมสยามสร้างพื้นที่การเรียนรู้และถังขยะความรู้เพื่อให้ทุกคนเรียนรู้วิธีการจัดการขยะอย่างถูกวิธี เชื่อว่า หากมีการจัดการขยะที่ถูกต้อง วิกฤตการณ์ขยะที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้จะลดน้อยลง กระทบสิ่งแวดล้อมน้อยลง 2  โครงการนี้ประกาศดำเนินการพร้อมกันทั่วโลกในวันที่ 22 เมษายน 2563 ในโอกาสครบ 50 ปี Earth Day และวันคุ้มครองโลก

 

กล่องรับบริจาคขยะเพื่อกลับไปสร้างคุณค่าใหม่  ประชาชนนำมาบริจาคได้วันที่  1 พฤษภาคมนี้

 

                 เวลานี้มิวเซียมสยามเป็นพื้นที่เรียนรู้ขยะหลายรูปแบบ ตั้งแต่การจัดตั้งถังขยะความรู้เพื่อให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและจัดการขยะแต่ละประเภท การรณรงค์ให้ทุกคนลดการใช้วัสดุ บรรจุภัณฑ์แบบครั้งเดียว รวมถึงเชิญชวนทุกคนร่วมบริจาคขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อภายใต้แนวคิด You bring I give การรับบริจาคขยะประเภทขวดพลาสติก และกระดาษสลิปใบเสร็จ เพื่อส่งต่อให้องค์กรเครือข่าย เช่น Precious Plastic วัดจากแดง และ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง  ในการนำขยะมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ เช่น ของใช้ในบ้าน จีวรพระ และสมุดเขียนบันทึก เป็นต้น ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจหมุนเวียน 

      ทั้งนี้ มิวเซียมสยาม ตั้งเป้าว่า โครงการขยะบทที่ 2 จากการร่วมมือกับองค์การด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติและ 11 ภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย SCG, Precious Plastic, วัดจากแดงบริษัท Toll Way, SIAM SERPENTARIUM,เดอะศาลายา ไทยโซนพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่นพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดจำนวนขยะและการใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์แบบครั้งเดียว และจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับบุคลากรภายในองค์กรร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะเผยแพร่ไปสู่ภายนอกเพื่อปลูกฝังให้คนไทยร่วมกันสร้างประเทศสีเขียว